+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Казуси"Комуникацията в Копъруелд: приоритет № 1".Цена: 62.50 лв.
Реф№: 129

100% индивидуален казус по Основи на управлението
Обем: 5-6 стр.
Срок: 7-10 дни


Предприемачите играят централна роля в съвременната икономика, тъй като те са най-първичните двигатели - създателите на бизнеса. Предприемачите са решаващ фактор за равновесието е икономиката, защото те определят икономиката в движение. Фирмите са отговорни  практически за цялата икономическа дейност извън правомощията на правителството: иновации, ценообразуване, договаряне, използване
на ресурси, работна сила и средства за производство, повишаване на финансовия капитал, организиране на производството,  промоция на стоки и услуги. Фирмите създават пазари, както и организации, които правят и двата типа институции ендогенни. Икономическото равновесие, включително на цените, разпределението на стоките, както и структурата на сделките, изцяло зависят от действията на предприемачите.

Предприемачите са ендогенни за икономиката в общата теория на фирмата.
Предприемачът е, преди всичко, потребителите. Потребителят се превръща в
предприемач като избира да създаде фирма. Потребителите вземат решение да
се превърнат в  предприемачи въз основа на техните личностни характеристики и тяхната преценка за наличните пазарни възможности. Предприемачите действат рационално и целенасочено въз основа на максимизиране на техните нетни ползи.

Всички фирми започват с една идея. Дали това е голям или малък бизнес, именно предприемачът е този, който превръща идеите и концепциите в действие. Предприемачите обслужват по няколко функции в света на бизнеса. Като новатори и креативни мислители, предприемачите могат да създават работни места и нови продукти и услуги. Като икономическа искра, новият бизнес е от жизненоважно значение за просперитета на една общност.

Предприемачът, по дефиниция, е лицето, което отговаря за идентифициране на възможностите за бизнес и ги превръщат от идея до изпълнение. Като цяло, предприемачи споделят общи черти като творчество, поемане на рискове, новаторство, ентусиазъм и упоритост. Ролята на предприемача е да вземе творческата концепция и да стартира тази идея в бизнес операция. Той е първоначалният организатор, отговорен за бизнеса. Един успешен предприемач превръща идеите си в бизнес чрез внимателно планиране, проучване на пазара и развита визия......


Казус за анализ:

Според Робърт Лоухед, президент на Копъруелд Стийл в Уорън, Охайо, ефективността на служителите, удовлетворението и производителността са директно свързани с комуникацията. За да осигури двупосочна комуникация Копъруелд реализира мащабна комуникационна програма. Философията на Лоухед се базира на убеждението, че по-добрата информираност на служителите повишава удовлетворението им и може да подобри качеството и количеството на продукцията.

Копъруелд използва множество комуникационни средства: публикации на служителите, постери, заседания, аудиовизуални презентации, брошури и директно изпращане по пощата до дома на служителите. Изпратените по пощата материали често са свързани с импровизирано оценяване на някакъв проблем на компанията и предлагане на решение за него. По-късно се представят множество доклади или

съобщения, които описват в детайли препоръките на служителите, действията, предприети от компанията и резултатите.

Освен това, Копъруелд използва публикации на двама служители в

програмата –Комуникаторът и Свръзката. Комуникаторът се изпраща до всички служители, а Свръзката е за управленския персонал. И двете публикации са предназначени специално за служителите. Няма никаква пропаганда, нито агитации от страна на президента, освен под формата на интервю. Статия, озаглавена „Копъруелдърите говорят” е обичайно събитие. Всеки месец осем служители, случайно избрани когато си тръгват от работа, биват анкетирани за тяхното мнение по някакъв въпрос. Отговорите се отпечатват дословно.

Друг елемент на комуникационната програма е филм, предназначен да

запознае служителите и техните семейства с позицията на организа

цията в отрасъла, важността на реинвестирането в компанията и областите, в които е нужно подобрение. Освен това, множество отдели провеждат програма „Кафе и разговор”, където президентът или членове на неговия екип отговарят на въпроси и изслушват предложения от работниците.Какви са резултатите от програмата за всеобща(тотална) информира

ност? Според Лоухед, моралът е висок, рекордите за производителност непрекъснато се подобряват, ефективността е повишена, печалбата е по-голяма, дефектните изделия са по-малко и обслужването на клиентите е на по-високо ниво.

Въпроси:

1. Според вас, подобрената производителност резултат от програмата за  информираност ли е или се дължи на други фактори? Обсъдете.

2. Можете ли да добавите и други елементи към тази комуникационна  програма?МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.