+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > РефератиДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТГОВОРНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА БИЗНЕС АНАЛИЗА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ.Цена: 0.00 лв.
Реф№: 133

ИЗТЕГЛИ РЕФЕРАТА ОТТУК БЕЗПЛАТНО

ПОРЪЧАЙ ИНДИВИДУАЛЕН РЕФЕРАТ ПО БИЗНЕС АНАЛИЗ, ВАЕВ 744D ОТТУК

В днешната сложна бизнес среда, адаптивността, гъвкавостта и способността на организацията да управлява постоянната промяна чрез иновации може да бъде ключът към успеха. Традиционните методи не могат да доведат до постигане на целите при сегашните икономически условия. Бизнес анализа е необходимост за иновативните предприятия, за да постигнат целите си чрез проекти, които превръщат потребителските нужди в нови продукти, услуги и в крайна сметка печалба за предприятието. Бизнес анализаторите правят всичко това да се случи по-ефикасно и ефективно.

Главната ролята на бизнес анализатора е да подпомогне предприятията да прилагат технологични решения по рентабилен начин чрез определяне на изискванията за даден проект или програма и ясното им предаването на всички заинтересовани страни в организацията.

Бизнес анализатори обикновено поемат водеща роля в планирането и мониторинга, предоставяне на изисквания, трансформиране и опростяване на изискванията, управление и комуникация на изисквания и други.

Конкретните работни резултати на бизнес анализатора варират според нуждите на работодателя. Някои от тях могат да бъдат ограничени само до ИТ свързани проекти, докато други могат да бъдат включени в области като финанси и счетоводство, маркетинг или операции. От бизнес анализаторите обикновено се изисква да оценяват и валидират техните дейности, както и да определят дали дадено решение е в съответствие с изискванията. Те могат да използват сложни методи, показатели и инструменти за постигане на ползи за бизнеса и корпоративните цели.

Специалистите стават бизнес анализатори поради страстта да се решават проблеми и да се усъвършенстват различни аспекти от дейността. Бизнес анализаторът може да се определи катовсяко лице, което извършва дейности по бизнес анализ, без значение каква е тяхната длъжност или заемана работна позиция, или организационна роля. Цеността на  бизнес анализатора е в реализиране на ползи, избягване на разходите, както и идентифициране на нови възможности, разбиране на необходимите способности и моделиране на организацията. Чрез ефективното използване на бизнес анализа може да се осигури осъзнаване на тези ползи от организацията и в крайна сметка подобряване на начина, по който се прави бизнес. Много работни длъжности съдържат само някои от дейностите на бизнес анализатора. От друга страна други роли включват дейности на бизнес анализа и дейности от други професионални области. Например, много от работните позиции относно управление на проекти включват бизнес анализ и много технически специалисти, които създават документация, която много прилича на изискванията на спецификациите на бизнес анализатора. Бизнес анализаторите използват техники за анализ и валидиране за откриване и решаване на тези проблеми. Те разчитат на своите основни силни страни в комуникацията и решаването на проблеми. Има много подходи към ролята на бизнес анализатора.

 

Отвъд длъжностните характеристики, в основата на объркванията за това „Какво е бизнес анализатора?” е неправилното предположение, че за всички места, които виждаме бизнес анализатор би трябвало да отговарят на това. Като се има предвид, че от първостепенно значение е ролята на работното място / длъжност и че организациите нямат интерес да обединяват различните роли на работните места, моментното състояние на ролята бизнес анализаторите е доста неясно.

 

3. НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ.

А) Комуникационни умения - поради естеството на работа, бизнес анализаторите прекарват голяма част от времето си взаимодействайки с потребители, клиенти, мениджъри и разработчици. Успехът на проекта зависи от това бизнес анализатор ясно да представи подробностите и изискванията на проекта, желаните промени и резултатите от тестовете. Добрите езикови умения и безупречни писмени умения са абсолютно необходими. МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.