+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиКазус по управление на човешките ресурси /МВБУ/Цена: 87.50 лв.
Реф№: 173

100% индивидуален казус за МВБУ по Управление на човешките ресурси
Обем: 4-7 стр.
Срок: 5-7 дни

Условие за разработване на казус

Казус
Вие сте поканен/а като консултант на новия директор по човешките ресурси в компанията. Той Ви е помолил да напишете доклад, в който да му препоръчате как да започне да подбира подходящ персонал за обявените вакантни позиции в организацията.

Решили сте докладът Ви да включва следните компоненти:

1. Описание на процеса на подбор на кандидати :

a) Трябва да уточните процедурите за подбор, които ще използвате. Например, ако решите да използвате ситуационно интервю – опишете ситуациите, ако използвате структурирано интервю – формулирайте въпросите. Ако използвате тест за изследване на личността – конкретизирайте теста и го приложете като доказателство. Не се ограничавайте в избора си само на един единствен метод за подбор.И помнете процедурите са свързани с процесите, т.е. избор на етапи, методи, техники и др., както и срокове и отговорници за изпълнението

б) Логическата последователност на избраните от вас методи и техники.

в) Коментар на вашите съображения за избора си на един или друг метод за подбор.

г) Оценка на предимствата и недостатъците на избраните от вас методи  за подбор.
Структурирано интервю

При този тип интервюта най-големият риск е кандидатът да дава определени отговори, защото си мисли, че те са това, което работодателят иска да чуе. В този случай е важно да се отсее добре подготвен кандидат, който ще отговори на въпросите на базата на собствения си живот и лични преживявания. Лесно е да се направи разлика: „фалшивият” кандидат казва много без да дава информация, докато „истинският” кандидат дава съществени и добре обмислени отговори.

Добре е да се започне „Разкажи ми за себе си”. Вие искате кратък, кратък отговор, който осигурява акценти за образование и опит. Всеки кандидат трябва да бъде готов за този въпрос. Следва „Какво ви води тук днес? Дали това са промоционални възможности, промяна на работните задължения или просто работа, след като е без работа?”. Единственият отговор, който би могъл да се счита за „неправилен” е този, който споменава предишния работодател.

2. Какви са вашите академични квалификации?

Академичните квалификации са доста важни във всеки профил  на работното места. Почти всяка работа, която е отговорна ще изисква няколко квалификации. Има случаи, когато човек не е бил нает, защото той не е имал необходимите академични квалификации.
3. Защо се интересувате от тази работа?

Този въпрос може да се обозначи като „Какво те води при нас?”. Интересното е, че този въпрос се задава по-често по време на интервюта за по-вълнуващи работни места.
Този въпрос е основно насочен към намирането на това дали лицето, което е подало кандидатствава наистина знае предимствата и недостатъците на заемата длъжност. Най-добрият начин да се отговори на този въпрос е да се каже на интервюиращия, че човек се интересува от развитие в посочената професия, и че винаги се интересувал от нея.
4. Какви са вашите силни и слаби?

Това е един вид SWOT анализ. Самият факт, че човек знае своите силни и слаби страни показва на интервюиращия, че лицето е зряло и има достатъчно познания, за да се справи с работата.
5. Въпроси, свързани с личния живот.

Някои от въпросите може дори да бъде насочена към семейството и личния живот.
Тези въпроси, макар да изглеждат безобидни, играят важна роля при вземането на решение.
6. Бихте ли желали да пътувате веднъж месечно извън града, държавата, страната?

На следващо място място може да се зададе въпроса: 7.Как се справяте със стресови ситуации? Тук няма правилен отговор, но отговорът трябва да съдържа как човека как ще се справи.

Въпрос 8 може да бъде: Каква работна среда ви подхожда най-добре?

Отговорът позволява да се види колко добре личността на кандидата се вписва с „личността” на компанията.
За въпрос № 9: Какво ви отличава от останалите кандидати?

Помага да се определят тези силни страни на характера, които се търсят в идеалния кандидат.

Накрая е необходимо да се сравнят отговорите между кандидатите. Чрез преглед на всеки кандидат и сравняването трябва да има за резултат колко добре всеки отговор пасва с това, което компанията търси.

Предимства
Когато става въпрос за оценка на предимствата на структурирани интервюта, в сравнение с неструктурирани такива, основното предимство е, че всички кандидати имат равни възможности да докажат, че имат необходимите умения и опит. Освен това, в първоначалния процес на подбор, структурираните въпроси на интервю са основно създадени по начин, който позволява на интервюиращия да получи всички първоначални данни, както и професионални данни за всеки кандидат.
Недостатъци
Недостатъците на структурирани интервюта са, че компанията трябва да интервюира достатъчен брой кандидати, за да започне сравнението - това отнема време и изисква проектиране на въпросите и интензивни ресурси. На второ място, структурираното интервю е основно за събиране на данни; при него липсва възможността да се оценят комуникационните умения на кандидата.

 Табл. 1 Рейтингова скала

Ниво на владеене

Обши компетенции

Технически компетенции

 

Ниво 5 - експерт

·         Показва компетентност в изключително трудни ситуации;

·         Служи като ключов ресурс и съветва другите;

·         Показва компетентност в изключително трудни ситуации.

·         Служи като ключов ресурс и съветва другите.

·         Демонстрира всеобхватно експертно разбиране на понятия и процеси.

 

 

Ниво 4 - напреднал

·         Показва компетентност в значително трудни ситуации;

·         По принцип изисква малко или никакви насоки;

·         Показва компетентност в значително трудни ситуации;

·         По принцип изисква малко или никакви насоки;

·         Демонстрира пироко разбиране на концепциите и процесите;

 

Ниво 3 –

средно

·         Показва компетентност в трудни ситуации;

·         Изисква даване на насоки в определени случаи.

·         Показва компетентност в трудни ситуации;

·         Изисква даване на насоки в определени случаи;

·         Демонстрира разбиране на концепции и процеси.

 

Ниво 2 - основно

·         Показва компетентност в малко по-трудни ситуации;

·         Често изисква даване на насоки.

·         Показва компетентност в малко по-трудни ситуации;

·         Често изисква даване на насоки;

·         Демонстрира познаване на концепции и въпроси.

 

Ниво 1 - информираност

·         Показва компетентност в най-простите ситуации;

·         Изисква преки и подробни указания.

·         Показва компетентност в най-простите ситуации;

·         Изисква преки и подробни указания;

·         Демонстрира информираност за концепции и въпроси.

 МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.