+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиПРОЕКТЪТ “РЕОРГАНИЗАЦИЯ”.Цена: 112.50 лв.
Реф№: 182

100% индивидуална разработка
Срок: 8-10 дни
Обем: 6-8 стр.


Злополучният проект “Реорганизация” бе с проблеми още от самото начало. Г-н Петров бе включен в проекта още от етапа на разработване на концепцията. Дотогава той бе помощник ръководител на проект. След приемането на проекта “Реорганизация” от компанията, Петров бе определен за ръководител на проекта.

Проектът за почна да закъснява още от първия ден и да надвишава определените разходи. Петров установи, че функционалните ръководители “изписват” работно време от неговия проект, а фактически работят по проекти на собствената структура. Когато той уведоми ръководството за този проблем, той бе посъветван да не се меси в правомощията на функционалните ръководители по разпределяне на ресурсите и разходите. След около шест месеца Петров бе помолен да направи отчет за развитието на проекта и да го представи пряко на ръководството на компанията.

Петров използва възможността за да “излее своята душа”. В отчета бе казано по същество, че при това развитие той ще приключи с една година след планирания срок. При така направеното разпределение от функционалните ръководители на необходимия персонал за работа по проекта е трудно осъществимо изпълнението на конкретните задачи и е невъзможно да се компенсира загубеното време. Оценката за разходите при завършване на проекта при такова развитие на нещата показва, че ще има преразход с поне 20%.

Това бе първата възможност за Петров да сподели своите проблеми с хора, които биха могли да коригират положението. Резултатът от откровеното излагане на нещата по проекта “Реорганизация” от Петров бе предсказуем. Песимистите получиха определена яснота, а функционалните ръководители осъзнаха, че от тях зависи приключването на проекта. Повечето от проблемите бяха поставени ясно и можеше да бъдат коригирани чрез адекватно разпределение на персонала и ресурсите. Ръководството на компанията незабавно разпореди да се предприемат коригиращи действия и да се даде възможност на Петров да осъществи програмата си за проекта.

За Петров  реалността не бе точно тази, която той очакваше. Той вече трябваше да докладва пряко на ръководителя по операциите на компанията, а не както досега към офиса по управление на проекта. Ръководството на компанията се интересуваше живо от развитието на проекта. То изискваше всеки понеделник от 7:00 часа сутринта да се провежда съвещание и да се докладва пълен преглед на състоянието на проекта и план за възстановяване. Петров установи, че е принуден да отделя повече време за подготовка на писмени материали, отчети и прогнози отколкото времето, което преди той отделяше за администриране на самия проект.

Основната грижа на компанията бе да се “върне” проекта в първоначално планирания времеви график. Петров отдели значително време за подготовка на възстановителен план и определяне на изисквания за необходимите човешки ресурси за изпълнение на първоначалното разписание на проекта.

С цел да се следи по-отблизо развитието на проекта бе назначен асистент на ръководителя на проекта. Асистентът реши, че за да се следи сигурно развитието и проблемите е необходимо да се компютъризират дейностите чрез специално разработена софтуерна програма. Компанията осигури допълнителен ресурс от 12 допълнителни хора по проекта за разработване на тази програма. Междувременно нищо не се промени по предложените коригиращи действия. Функционалните ръководители не предоставиха допълнителен персонал по проекта, с мотива, че разпределените 12 човека са за тази цел.

След изразходване на около 35 000 лева за компютърна програма за следене на развитието бе установено, че проблемът не може да бъде решен от компютри. Петров обсъди този проблем с доставчика на компютри и установи, че са необходими още 15 000 лева за програмиране и инсталиране на допълнителна памет. Освен това ще са необходими още 2 месеца за довършване на програмирането и инсталиране на допълнителна памет. На този етап бе взето решение за прекратяване на работите по разработване на компютърна програма.

Петров вече работеше вече година и половина  по проекта без от проекта като резултат да са налице дори и очакваните прототипи. Той бе назад в графика с 9 месеца и с преразход 40% в сравнение с планирания бюджет. Клиентът вече бе получил отчетите и беше наясно, че проектът има значително закъснение. Петров отдели значително време, за да обясни на клиента проблемите и предприетите мерки за наваксване. Допълнително възникнал проблем за Матееев бе и изоставането в графика на доставчика на компоненти за изделието.

Една сутрин когато Петров бе в офиса и оформяше отчета за клиента, в офиса влезе вицепрезидентът на компанията. Той каза : “При всеки проект аз гледам името в горния край на листите и държа отговорен човека, чието име е там. За този проект там е Вашето име. Ако не се оправите с нещата, Вие ще имате сериозни проблеми в тази фирма” Петров не знаеше какво да каже или да предприеме. Той нямаще власт над функционалните ръководители, които създаваха проблеми, но бе човекът от когото се търсеше отговорност........МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.