+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиСеместриален казус № 2 по финанси.Цена: 87.50 лв.
Реф№: 241

100% индивидуално решение на казуса
Срок: 5-7 дни
Обем: 2-3 стр.


Семестриален казус № 2

 

         Фирма “Медикум”АД - гр. София, към 31. 03. 2016 г., представя следния счетоводен баланс за 2015 г.:

 

 

Активи

Балансова позиция

Сума

А. Дълготрайни активи

 

I. Производствени и търговси сгради

30000

II. Машини и съоръжения

20000

III Участия /акции/

5000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III/

55000

Б. Краткотрайни активи

 

I. Материални запаси

20000

II. Краткосрочни фирмени ценни книжа

2000

III. Търговски ценни книжа

5000

IV. Разплащателни сметки

3000

V. Наличности в касата

4000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II + III + IV + V/

34000

 

3.

Сумата по актива /A + Б/

89000

Пасиви

 

 

 

А. Собствен капитал

 

I. Основен капитал

22000

II. Резерви /целеви, общи, специализирани/

4000

III. Неразпределена печалба

4000

IV. Текуща печалба за периода

10000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III + IV/

40000

Б.Привлечен капитал

 

I. Дългосрочни и средносрочни кредити

24000

II. Краткосрочни кредити

25000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II/

49000

 

3.

Сума на пасива /А + Б/

89000МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.