+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиКАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ТЕМА “НОВАТА ДЛЪЖНОСТ В МАРКЕТ ООД”.Цена: 100.00 лв.
Реф№: 258

100% индивидуален казус
Обем: 6-8 стр.
Срок: 5-7 дни


“НОВАТА ДЛЪЖНОСТ В МАРКЕТ ООД”

 

КАЗУС

            МАРКЕТ ООД е семейно предприятие, основано преди 15 години. Започнало с един магазин в Русе, сега то разполага с 12 магазина разпръснати из цялата страна. Магазините имат персонал на брой между 5 и 10 души и продават офис консумативи, офис техника и обзавеждане. До месец предстои откриване на нов мегамагазин, който ще има 40 души персонал и кафе-сладкарница.

            Г-н Миню Ражиров разшири дейността на фирмата  през 2000 г. и е Председател и Изпълнителен директор на фирмата през последните 10 години. Всички важни решения в различните направления на дейността на фирмата се вземат от него. Сега той е на седемдесет  години и семейството напоследък се замисля върху привеждането в действие на план за неговото оттегляне.

            Въпреки че предприятието е все още печелившо, в дейността му се забелязва спад поради неефективно използване на средствата и недостатъчно гъвкава реакция към пазарните тенденции и действията на конкуренцията.

            Предложението за промяна беше направено от един от съдружниците, Ваня Козарева, която е магистър по организационно поведение. Пред членовете на Управителния съвет тя недвусмислено заяви, че е добре компанията да се освободи от собствеността на магазините, и по този начин да се снижат постоянните разходи. Недооценяването и неадекватните реакции към съвременните изисквания за развитие на бизнеса биха довели компанията до фалит. Според нея правилният подход би бил да се продадат някои от магазините с цел осигуряване на средства за осъществяването на програма за модернизация. Тя успя да убеди Управителния съвет, че г-н Миню Ражиров трябва да се пенсионира и за управляващ директор да бъде нает външен човек.

            Чрез агенция за подбор на управленски кадри беше намерен подходящият кандидат - г-н Миро Кафеджиев, който зае длъжността Изпълнителен директор.

            Богатият опит в търговията на дребно и рутината, придобита в ръководената  доскоро от него верига от магазини за офис техника, подсказаха незабавно на Миро Кафеджиев редица проблеми във фирмата. Те бяха следните:

 

·      сериозни проблеми с паричните наличности, усложнени от липсата на система за оценяване на работата в отделните магазини;

·      изключително слаб контрол на складовите наличности, снабдяването и пласмента;

·      високо ниво на текучеството сред управителите на магазини като пряк резултат от липсата на ефективна кадрова политика;

·      сериозен психологически проблем в отдел Снабдяване, породен от повишаването на един помощник-снабдител, предпочетен пред няколко много опитни по-възрастни кандидати и назначен, без да се вземе мнението на началник-отдела;

·      неефективна работа на отдел Човешки ресурси, чиито процедури не отразяват съвременните подходи при проектиране на длъжности, планиране на персонал и набиране и подбор на персонала;

·      дискриминационно отношение към жените мениджъри, като ярко потвърждение за това беше получено наскоро, когато беше отхвърлена кандидатурата на служителка за длъжността Управител на магазин (по този повод вероятно ще бъде внесено оплакване).

      Пет седмици след получаването на новата длъжност Миро Кафеджиев представи за разглеждане на Управителния съвет следните предложения:

 

1.       ,, МАРКЕТ ООД” трябва незабавно да назначи опитен финансов директор, чиято първа задача ще бъде да изгради строга система за финансова отчетност, която да осигури точни данни, служещи за основа при вземането на управленски решения.

 

2.       До шест месеца компанията трябва да затвори осем магазина и да продаде помещенията, за да преустанови загубите от продажби и да получи значителна финансова инжекция за бъдещото си развитие. За продажба трябва да бъдат определени тези магазини, които имат най-ниска печалба и са с ограничени възможности за растеж.

 

3.       Трябва да се изгради професионална система за набиране и подбор, обучение и развитие на персонала, която да гарантира равнопоставеност на всички кандидати. Тя трябва да е съобразена с факта, че управителите могат да имат значителен принос за успеха на своите магазини чрез добро познаване на местния пазар, усет за промяната в тенденциите, добрите им отношения с хората (както с персонала, така и с потребителите) и ангажираност към ефективно управление на магазините. На управителите трябва да бъде осигурена по-голяма самостоятелност (като например определен бюджет за реклама при насърчаването на продажбите в съответните магазини), и най-важното - трябва да участват в система за поощряване, при която размерът на наградата трябва пряко да зависи от производителността на магазина.

 

4.       С получените средства от продажбите и при стабилно икономическо състояние да се основе нов търговски хиперцентър. Такъв би могъл да бъде например новият търговски център в гр. Стара Загора, в който идват клиенти от околността в радиус от 60 км. Това би формирало у хората мнението, че ,, МАРКЕТ ООД” е проводник на новите тенденции в развитието на търговията на дребно. Една такава стъпка би повишила самочувствието на хората от централата на фирмата. Те ще могат ясно да видят новата насока на развитие и нейното предимство пред продължаващото лутане и колебаене.

 

5.       Да се направи внимателен преглед и анализ на мениджърския екип в централата на фирмата с намерение да се наемат повече професионалисти. Настоящият екип изглежда недобре подготвен, за да управлява планираните промени, и може да не се справи с тях, ако не усвои нови знания и умения.

 

6.       Да се формира работна група - мозъчен тръст за проучване на нови възможности за развитие. Първоначално тя трябва да включва изпълнителния директор, новия Финансов директор, Мениджъра на отдел Снабдяване и някои от по-инициативните управители на магазини. Тя трябва да има определен бюджет, който да позволи наемането на външни консултанти и да разлежда въпроси като:

·      нов облик (имидж) на обектите на фирмата, например на кафе-сладкарниците;

·      нови сфери на дейност, например продажба на мобилни телефони и аксесоари за тях

·      модернизиране на клоновете на фирмата;

·      неделни продажби.

            Представяйки тези предложения, г-н Миро Кафеджиев подчерта, че компанията е в затруднено положение и са необходими незабавни действия. Управителният съвет одобри набелязаните промени.

МАРКЕТ ООД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 ОТНОСНО: Анализ на длъжността «управител на магазин тип Б» в Стара Загора

Бих желал да и помоля за съдействие при разработването на длъжностна характеристика на нова длъжност Управител на магазин от тип Б. Този тип магазини се различават от тези тип А, с по-голяма площ, брой персонал и оранизация на продажбите – «свободен достъп».

Тази паметна записка определя необходимите задачи, които трябва да се изпълнят, за да се постигне както висок професионален стандарт, така и удовлетворението  на  Управителния съвет.

1.                  Бих желел да Ви помоля да подготвите подходящи въпроси, които могат да бъдат използвани по време на интервю за анализ на длъжност, като интервюирате управители на магазини тип А.

2.                  Обобщете получената информация.

3.                  Използвайте и одобреното от Управителния съвет описание на работата на Управител на магазин тип А.

4.                  От Вас се изисква, на база на получената информация от различни източници, в екип с управителите, да изготвите личностна спецификация и длъжностна характеристика за новата длъжност.

 

Бих желал да отбележа, че считам работата на управителя на магазина в Стара Загора за изключително важната за фирмата. Магазинът ще бъде първи по големина във фирмата (с персонал от около 40 души) Това е наш нов “мегамагазин”. Може да се счита, че вакантният пост е определено перспективен за подходящия кандидат, който желае да постигне успех след заемането му. Кандидатът трябва да бъде в състояние да изпълнява задълженията, специфицирани в описанието на работата, като осигури високи стандарти на управление в търговията на дребно от този тип.МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.