+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКурсова задача по „Технология и организация на туристическите дейности".Цена: 125.00 лв.
Реф№: 263

100% индивидуална курсова работа
Обем: 10-15 стр.
Срок: 7-10 дни


Целта на курсовата задача е да се утвърдят получените теоретически знания, чрез придобиване на практически знания за технологията и организацията на туристическите дейности.

Съдържание на практическата задача

Курсовата задача се разработва съгласно установения план и съобразявайки се със следните изисквания.

Избор на тема за разработка

1.     При избора на тема за разработка трябва да се вземе под внимание интересът ви към определена туристическа дейност – хотелиерство, ресторантьорство, аниматорска дейност.

2.     Прави се проучване на туристическите дейности, упражнявани на територията на града, в който живеете. Проучването се представя накратко в курсовата задача.

 

План на разработваната практическа задача    

1.     В зависимост от избраната тема се определя и избира конкретно реално туристическо предприятие (хотел, ресторант, туроператор), в което да се анализира технологията и организацията на извършваните дейности.

2.     Представя се кратка характеристика на избрания обект (туристическо предприятие) – местоположение, основна дейност и т.н.

3.     Извеждат се основните функции в дейността на избраното туристическо предприятие или на конкретно негово звено (фронт офис, отдел Корпоративни клиенти в туристическа агенция и т.н.).

4.     Представя се технологията и организацията на основните дейности, извършвани от избрания обект или негово звено.

5.     Правят се основни препоръки (според вас самите) към технологията и организацията при изпълнението на дейностите с цел подобряване на обслужването в избраното туристическо предприятие.

 

Технически изисквания към оформянето на курсовите задачи

Курсовата задача трябва да е разработена съгласно представения план и да съдържа:

1.     Заглавна страница;

2.     Съдържание;

3.     Основен текст - Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Normal; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Текстът се оформя с параграфи, съответстващи на зададения план за разработване на тура.;

4.     Page Setup: Top – 25 mm; Bottom – 25 mm; Left – 25 mm; Right – 25 mm; Paper Size – A4.;

5.     Използвана литература: Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, 3 …;

6.     Максимален обем – 10-15 страници;

Нощният одитор балансира ежедневните финансови операции. Този човек може да действа като рецепционост на нощна смяна (23:00-7:00). Той или тя трябва да имат добро разбиране на счетоводните принципи и способността да решават финансови казуси. Тази позиция изисква опит като рецепционист и добри комуникации с контрольорите.

Телефонният оператор има много важни отговорности. Този човек трябва да е в състояние да намери регистрираните гости и персонал веднага, когато това се изисква. Той или тя трябва да бъде в състояние да се справят с кризи, включително животозастрашаващи извънредни ситуации. Той следи за телефонните разговори на гостите и фактурира проведените разговори. Това лице може също да подпомага администратора касиер, когато е необходимо.

Фиг.3
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.