Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКурсова работа по „Туроператорска и турагентска дейност“.Цена: 125.00 лв.
Реф№: 264

100% индивидуална разработка
Обем: 10-12 стр.
Срок: 7-10 дни

Целта на курсовата задача е да се утвърдят получените теоретически знания, чрез придобиване на практически знания за разработването на туристически пакет.

Съдържание на курсовата задача

Курсовата задача се разработва съгласно установения план и съобразявайки се със следните изисквания.

Избор на тема за разработка

1.       При избора на тема за разработка трябва да се вземе под внимание интересът ви към определен вид туризъм (културно-познавателен, приключенски и т.н.) и определена дестинация (Италия, Франция и т.н.). Например целта на разработваното пътуване може да бъде почивка/рекреация, отдих и лечение, спорт, посещение на празници и фестивали, религиозна, екологична и т.н. Определяйки целта на пътуването ще можете да по-лесно да се ориентирате за дестинацията на пътуването.

2.     Прави се проучване на предлагането от страна на конкурентите по избраната дестинация с цел разработване на конкурентен продукт – кои фирми предлагат тази дестинация, за колко дни и при какви условия, на каква цена и т.н.; Проучването се представя накратко в курсовата задача.

 

План на разработвания тур

1.     Представя се кратка географска характеристика на дестинацията (държава, регион, град), която сте избрали – географско положение, климат, природни ресурси, културно-исторически забележителности и т.н., имащи отношение конкретно към вашето пътуване. Например представят се накратко културно-историческите забележителности във Флоренция, която е цел на пътуването ви. Може да се изберат и близки по територия дестинации в случай на по-обиколно пътуване);

2.     Характеризира се вида туризъм, който ще бъде цел на пътуването – културно-познавателен, религиозен и т.н.;

3.     Указва се сезонността на пътуването и неговата продължителност – подходящо ли е по всяко време на годината или само през пролетта и есента и др.; за колко нощувки и дни;

4.     Посочва се пазарният сегмент, към който ще е ориентирано пътуването като изборът се аргументира – за младежи, възрастни над 55+ и т.н.;

5.     Определят се видовете транспорт, които ще се използват през цялото време на пътуването – самолет, автобус, корабчета;

6.     Избират се средствата за подслон или местата за настаняване (хотели, къщи за гости и т.н.), както и вида на изхранването (нощувка със закуска, закуска и вечеря и т.н. ;

7.     Идентифицират се изискванията за пребиваване на туристите в избраната дестинация – необходима ли е виза, специални документи, ваксинации и т.н.;

8.     Съставя се интересна и разнообразна програма на пътуването, включваща както основни услуги и включени мероприятия, така и допълнителни такива, които не са включени в цената, но могат да се предложат като възможност за разнообразяване на престоя.

9.     Прави се калкулация на туристически пакет, като се посочват общите разходи, разходите за всеки турист, крайна цена на пътуване и комисионно възнаграждение за турагенти, като калкулацията се прави за конкретна група (30 души, 40 души и т.н.);

10.                      Посочват се каналите за реализиране на разработеното пътуване и рекламните средства за промоцирането му;

 

Технически изисквания към оформянето на курсовите задачи

Курсовата задача трябва да е разработена съгласно представения план и да съдържа:

1.     Заглавна страница;

2.     Съдържание;

3.     Основен текст - Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Normal; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines. Текстът се оформя с параграфи, съответстващи на зададения план за разработване на тура;

4.     Page Setup: Top – 25 mm; Bottom – 25 mm; Left – 25 mm; Right – 25 mm; Paper Size – A4.;

5.     Използвана литература: Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, 3 


Примерен текст:

Световната организация по туризъм на ООН предоставя две гледни за на определението за културния туризъм, а именно широк и тесен подход[1]:

• Всички движения на лицата биха могли да бъдат включени в дефиницията, защото те задоволят нуждите на човека за разнообразие, имат тенденция за повишаване на културното равнище на личността и водят до нови знания, опит и срещи. (широко определение).

• Движение на хора преди всичко по културни мотивации като учебни пътувания, сценични изкуства и културни обиколки, пътувания до фестивали и други културни събития, посещения на обекти и паметници. (тясна дефиниция).

Широкият подход едва ли могат да се приложи от гледна точка на развитието на продукта и спрямо отделни аспекти на управлението на продукта, тъй като почти всички развлекателни пътувания могат да варират в обхвата на културния туризъм като с нови преживявания туристите ще реализират нови наблюдения и знания.

Ако се вземе под внимание тясното определение, събития и забележителности от т.нар висока или елитна култура предоставят основни атракции за културен туризъм. В това отношение паметници и обекти на културното наследство, фестивален туризъм, изложби и музеи, посещение на театри и концерти и поклоннически или учебни пътувания са сред основните продукти на културния туризъм.

Трябва да се вземе под внимание и популярната култура, когато се изследва културния туризъм. В това  отношение те посочват като туристически продукти като поп и рок музикални фестивали, или филмов туризъм (посещение на места, където са заснети известни филми).

Въз основа на посочените по-горе определение на културния туризъм те обобщават, че: „Културният туризъм е такъв туристически продукт, при който мотивацията на туриста е запознаването с нови култури, участия в културни събития и посещения на културни забележителности и основна черта на търсенето е особенната, уникална култура на дестинацията”.

В доклад от 2005 г. на Европейската комисия по пътувания относно градския туризъм туризъм и култура се прави разлика между вътрешен и външен кръг на културния туризъм[2]:

•  Вътрешният кръг се представлява от първичните елементи на културния туризъм, които могат да се разделят на две части, а именно опознавателен туризъм (културно наследство, свързан с артефакти от миналото) и туризъм на изкуствата (свързан с съвременната културна продукция, като визуалното изкуства, съвременна архитектура, литература, и т.н.).

• Външният кръг се представлява от второстепенните елементи на културния туризъм, които могат да се разделят на две части, а именно начина на живот (елементи като вярвания, кухня, традиции, фолклор и т.н.) и творческите индустрии (моден дизайн, уеб и графичен дизайн, филми, развлечения и т.н.).

Тук е мястото да се посочи и широко приетата дефиниция на Стебинс, която гласи, че „Културният туризъм е жанр от специален интерес въз основа на търсенето на участие в нови и дълбоки културни преживявания, независимо дали са естетически, интелектуални, емоционални или психически[3].

 [1] UNWTO (2008). International Recommendations for Tourism Statistics Draft Compilation Guide Madrid, March 2011 Statistics and Tourism Satellite Account Programme. С.121 http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/egts/CG/IRTS%20compilation%20guide%207%20march%202011%20-%20final.pdf

[3] Stebbins, R.A (1996). Cultural Tourism as Serious Leisure Annals of Tourism Research v23 n4: 948–950МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.