+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиПРОЕКТИРАНЕ НА ХИБРИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ ТИПА КООПЕРАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАЩА КЛУБНИ, ОБЩО-БАСЕЙНОВИ (COMMON-POOL RESOURCES) И ПУБЛИЧНИ БЛАГА.Цена: 87.50 лв.
Реф№: 292

100% индивидуален казус
Обем: 1200 - 1500 думи
Срок: 7-10 дни


1. Трябва да проектирате хибридна организация от вида Земеделска кооперация, която използва КЛУБНИ БЛАГА, COMMON GOODS (COMMON-POOL RESOURCES) И
ПУБЛИЧНИ БЛАГА. (Вие трябва да решите кои от тях използва кооперацията)
2. Трябва да проектирате справяне с основните проблеми, дадени от Остром, в нейната организация и управление
· за справяне с “free rider problem”,
· решаване на проблеми за поети задължения,
· организиране на доставката на нови институции,
· както и наблюдение на индивидуалното съответствие с набора от правила.
3. Прилагайки принципите на проектиране, дадени в 2 А

Примерен текст:

Организационната теория предоставя три вида механизми за координация на организацията - стандартна, дискреционна и взаимно регулиране. Транзакционната теория на разходите подчертавава "пазар vs. йерархия" дихотомия на механизмите за управление. А също така, теорията на социалната структура представя ролята на управлението на общността, както и като двата типа социален капитал. Но новата организация трябва да се основава на интегрирана рамка, тъй като проблемите от реалния живот са сложни и не могат да бъдат решени на базата на приложението на единичен подход.

Нашата кооперация трябва да се възползват от комбинации от механизми за координация. В зависимост по-специално икономически условия, аграрната кооперацията може да се използва повече от един механизъм и по-малко от друг, за да постигне вертикална координация във веригата на стойност.

Кооперативното управление се провежда от Съвет на директорите и Съвет на Представителите. Тяхната основна грижа е да развиват на собствеността, гарантират кооперативна демократичност, прилагат решенията и да развиват компетенции.

Корпоративното управление, от друга страна, се поделя между Съвета на директорите и Група за управление. Заедно, те определят и контролират стратегическата посока, организирането и управлението на кооперацията и осъществяват контрол върху управлението и осигуряване на качество.

Корпоративното управление се основава на доверие и навременност. Някои решения изискват време и трябва да бъдат направени от кооперацията. Политиката за консолидация е добър пример за това. Други решения трябва да бъдат направени бързо и навреме.

Във връзка с привличането на нови членове, управлението работи бързо. Кога членове се приобщават към кооперацията решението трябва да бъде одобрено от всички членски групи.

Кооперацията функционира според конкретната принципи. Кооперативните собствениците са собствениците и доставчиците. Това е ключовата сила на кооперацията: дългосрочно, взаимно сътрудничество. Собствениците са длъжни да предоставят млякото на кооперацията, като по този начин се гарантират доставките. От друга страна, кооперацията се задължава да изкупува млякото. Това гарантира, че собствениците могат да бъдат сигурни, че са в състояние да продават млякото си на възможно най-високата цена. За разлика от акционерното дружество, целта на кооперацията е да заплати на своите доставчици на най-високата възможна цена за суровината. Кооперацията създава стойност за собствениците си по надежден канал за продажби.

 


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.