+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиЕкипна дейност.Цена: 125.00 лв.
Реф№: 293

Поръчай 100% индивидуален казус
Обем: 8-10 стр.
Срок: 7-10 дни


Проектране на екипи – въпросник

 

1. Това истински екип ли е?

·         Членовете взаимозависими ли са? Трябва ли да си сътрудничат за изпълнение на задачите?

·         Ролите балансирани ли са? Имат ли индивидите собствен принос към резултатите?

·         Членовете на екипа във физическа близост ли са?

 

2. Това работен екип ли е?

·         Екипът има ли цялостна задача (ресурси – трансформация -резултат) така, че да произвежда продукт/услуга?

·         Непосредственият резултат води ли до промяна в пазарната позиция?

 

3. Екипът разполага ли със съответните ресурси?

·         Членовете на екипа притежават ли необходимите знания и умения (или потенциал) за осъществяване на цялата задача?

·         Има ли екипът достатъчно членове? (но не повече от необходимото)

4. Екипът независим ли е?

·         Имат ли членовете на екипа достатъчно власт за определянето на: кой, какво и кога ще прави във всекидневния процес?

·         Екипът получава ли адекватна и навременна информация за своите резултати, действащите стандарти и нововъведенията?

·         Лидерството споделено ли е между членовете на екипа, така че никой да не е “формален” шеф?

 

Фиг. 1 Въпросник за проектиране на екипи

1.      Как на практика се реализира управленският процес в представената екипна ситуация? Изследвайте зависимостта между потенциалите на субекта (лидера), обекта (екипа) и институцията.

2.      Отговорете на следните контролни въпроси при анализа и оценката на отношенията (нагласите),  поведението и ефективността на екипния лидер в представената от Вас реална ситуация.

 

1. Лидерът прилага ли екипния подход или се придържа към стандартите на работните групи?

·         Взема всички решения;

·         Прави всички работни назначения;

·         Прави индивидуални оценки;

·         Осигурява изпълнението на работата на база персонална отговорност;

·         Извършва реална работа, освен вземането на решения, делегиране и поставяне на задачи.

2.      Лидерът поддържа ли правилния баланс между действие и търпение в екипа?

·         Използва конфликтите конструктивно, като канализира противоречиви мнения в синтез от идеи;

·         Поддържа екипните действия и насоки в съответствие с формулираните общи цели;

·         Предизвиква екипа да редефинира целите, задачите и подхода при промяна в ситуацията;

·         Функционира в съответствие с екипната цел и на тази база изгражда доверие и сътрудничество;

·         Създава възможности за другите понякога за своя сметка.

3.      Лидерът поддържа ли екипната цел и споделя ли отговорността за нея?

·         Възприема своето назначение в индивидуален или йерархичен план;

·         Идентифицира и преодолява бариерите пред екипното съвършенство;

·         При непостигане на конкретни (желания) резултати, обвинява членовете на екипа;

·         Извинява неуспехите с външни неконтролируеми сили.

 

3.      Представете проблемните ситуации в изследвания екип, като се базирате на кризисните индикатори и анализирайте използваните методи за излизане от безизходицата 

Ключовите кризисни индикатори включват:

·         Липса на цел и идентичност;

·         Загуба на енергия и ентусиазъм;

·         Неконструктивни дискусии и междуличностни конфликти;

·         Липса на сътрудничество и взаимно доверие;

·         Изместване на фокуса от резултата към перфектността на изпълнение на дейностите.

Алгоритъм за разработване на казуса

            Стъпка 1: Представете реална ситуация от Вашата практика. Формулирайте конкретните  цели на екипа, както и методите (подходите) за реализирането им. Направете анализ на управленския процес.

            Стъпка 2: Дефинирайте проблемите като се базирате на въпросника за проектиране на екипи и контролните въпроси в казуса

-          определете симптомите, които изискват задължително внимание;

-          идентифицирайте базовите проблеми и причини водещи до тези симптоми.

Важно е да отделите непосредствената проява от базовата причина. Така например, проблем с липсата на инициатива в екипа е непосредствен симптом, докато базовата причина може да е лош мотивационен климат. От това как ще дефинирате проблема зависи и начинът, по който ще предложите решение.

Стъпка 3 Обосновка на дефинирания проблем (проблеми)

      Стъпка 4 Определете най-добрите и реализуеми алтернативи за действие

      Стъпка 5 Оценка на алтернативите

Разгледайте алтернативите от стъпка 3. Посочете предимствата и недостатъците на всяка от тях чрез избор на подходящи критерии за оценка.

      Стъпка 6 Изводи, препоръки, решения

      Изберете една алтернатива, или комбинация от алтернативи, които бихте препоръчали и обосновете Вашия избор.

      Стъпка 7 План за внедряване

      Предложете конкретен план за Вашите препоръки.МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.