Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКурсов проект по финансиране на иновациите.Цена: 175.00 лв.
Реф№: 313

100% индивидуална разработка
Срок: 7-10 дни
Обем: съгласно зададената форма в Ексел

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
Курсова работа 
по дисциплината
 "Финансиране на иновациите"
Разработил: (име и фамилия на студента)
 
Факултетен номер
24007
Научен ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Година на представяне
 
1. Есе на тема: Как да обосновем решение за финансиране на иновационен проект в една фирма
 
Аргументи "за" и "против" приложението на възможните източници за финансиране на иновационни проекти
В клетка А15 представете свои аргументи „за“ и „против“ приложението на възможните източници за финансиране на иновационни проекти. Текстът не трябва да надвишава обем от 160 думи.
В следващите редове трябва да представите резултатите от своите изчисления за оценяване и избор на решение за инвестиране в иновационен проект. Изчисленията трябва да са основани на следната входна информация:
Оценяване и избор на решение за инвестиране в иновационен проект
Необходими еднократни разходи за изпълнение на проекта - общо, лв.
В т.ч.:
Към началото на изпълнение на проекта (t0)
Към края на първата година (t1)
Към края на втората година (t2)
 
 
Кредит
Обща сума на кредита
Разработване на план за възстановяване на кредита
Обяснителна записка:
 
 
 
Изчисляване на цена на финансирането чрез кредит
Обяснителна записка:
 
Изчислена цена на финансирането чрез кредит, %
 
Изчислявне на среднопретеглената цена на финансирането на проекта
Обяснителна записка за начина на изчисляване и приложението на показателя:
 
Изчислена среднопретеглена цена на финансирането на проекта
 
 
Изчисляване на паричните потоци за проекта
Обяснителна записка за начина на изчисление на паричните потоци:
ь
Изчислени парични потоци:
Първоначални парични потоци
t0
t1
t2
Оперативни парични потоци:
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
 
 
Изчисляване на оценъчни показатели за проекта
Обяснителна записка за начина на изчисляване на NPV:
 
Изчислена стойност на NPV за проекта
 
Обяснителна записка за начина на изчисляване на IRR:
ь
Изчислена стойност на IRR за проекта
 
 
Обяснителна записка за начина на изчисляване на PBP:
ь
Изчислена стойност на PBP за проекта
 
 
Изводи относно това доколко проектът е приемлив за финансиране
 
 
 
Препоръки към мениджмънта на българските фирми, които търсят финансиране за реализация на техни иновационни проекти:
 


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.