+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиВъзможности за реконструкция и модернизация.Цена: 80.00 лв.
Реф№: 320

100% индивидуално разработен казус
Обем: 4-5 стр.
Срок: 7-10 дни

Община притежава местен спортен център , който от 15  години не е основно ремонтиран. В центъра има изградено тенис игрище , игрище за волейбол , за баскетбол, както и картинг писта . Игрищата се ползват безплатно от ученици и студенти . Възрастните заплащат такса от 2 лева за целодневно ползване.За използване на картинг пистата ученици и студенти заплащат по 1 лв.на обиколка,а възрастните –по 3  лв. На обиколка . Поради недоброто състояние на съоръженията посещае – мостта не е висока и приходите от такси са в размер на не повече от 35 000 лв. на година . Общинският съвет решава да влезе в 10- годишно споразумение за ПЧП.  Целта на споразумението е да се реконструират и модернизират съществуващитеСъоръжения , като се превърнат в съвременна спортна база за физическо възпитание на подрастващото поколение и провеждане на разнообразни по вид спортни състезания за ученици.

Годишни разходи за общината преди ПЧП

F за заплати : 60 000  лв . + 12 000 лв. За допълнителни заплати главно по време на летния период ;

F за взето на лизинг оборудване : 25 000  лв.;

F за поддръжка на съоръжението : 15 000 лв. + 5 000 лв. Заплащани за

Допълнителна и непредвидена поддръжка;

F за инфраструктурни подобрения и различни услуги: 12 000 лв.;

F за консумативи: 9 000 лв.;

F за данъци и такси : 3 000 лв.;  

F за застраховки : 2 000 лв.;

F за телекомуникационни разходи: 8 000 лв.

ОФЕРТАТА НА ОБЩИНАТА КЪМ ПОТЕНЦИАЛЕН ЧАСТЕН ПАРТНЬОР:

F Тип на ПЧП споразумението:Договор за учредяване право на ползване върху имот – публична общинска собственост , за период от 10 години.

F Да представи одобрен инвестиционен проект за цялостно обновяване(модернизация и реконструкция ) на предоставения за ползване Имот в едногодишен срок от сключване на договора). Да извърши със свои Средства основен ремонт както и необходимите текущи ремонтни работи на комплекса .

F Да застрахова имота и да плати премиите по застраховката .

 F Да осигури безпрепятствен достъп и безвъзмездно ползване на комплекса( с изключение на картинг пистата ) по всяко време от ученици и студенти , за което общината заплаща годишна такса в размер на 160 000 лв.

F Частният партньор има правото да определя по свое усмотрение такса за ползване на съоръженията от възрастни . След запознаване с офертата частна фирма пресмята ,че инвестиционните разходи,  които ще са необходими за модернизация на съоръженията ще са в размер на 1 200 000  лв, вкл . и за закупуване на оборудване , а годишните  разходи според първоначалните изчисления са :

⇒ за заплати : 70 000 лв.;

⇒ за поддръжка на съоръжението : 10 000 лв.;

⇒ за инфраструктурни подобрения и различни услуги : 25 000 лв.;

⇒ за консумативи : 3000 лв.;

⇒ за данъци и такси : 8000  лв.;

⇒ за застраховки : 4000  лв.;

⇒ за маркетинг и реклама : 18 000 лв.;

⇒ за телекомуникационни разходи : 5000 лв.

 Инфлацията в страната в годината на офертата е 12 %, а дисконтният фактор възлиза на 8 %.  Експерти прогнозират , че средногодишната инфлация по време на експлоатацията на комплекса от страна на частния партньор ще е 7–8 %. Очаква се , че в резултат на направените подобрения и рекламни мероприятия значително ще сеповиши посещаемостта на центъра както от ученици и студенти,  така и от възрастни, като приходите от такси могат да достигнат 200 000  лв. На година. Това ще стане възможно при повишаване на таксите от 20–25 %.

Проучете казуса по-горе и решете:

F Кои са преимуществата и какви са недостатъците на така представеното ПЧП за общината?

F Трябва ли общината да влиза в ПЧП? Аргументирайте отговора си! –ако отговорът е отрицателен , посочете какво според вас трябва да се промени в офертата, за да се удовлетворят интересите на общината и гражданите.

F Как е разпределен рискът между партньорите ?

F Изгодно ли е на частния партньор да встъпи в ПЧП с общината? Аргументирайте отговора си! –ако отговорът е отрицателен ,  посочете какво според вас трябва да се промени в офертата , за да се удовлетворят интересите на частния партньор.

F Трябва ли да се осъществи партньорството ? Аргументирайте отговора си!

–ако отговорът е отрицателен ,  посочете какво според вас трябва да се промени, за да се удовлетворят интересите и на двете страни.
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.