+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > РефератиВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.Цена: 125.00 лв.
Реф№: 335

100% индивидуално разработен реферат
Обем: 10-15 стр.
Срок: 7-10 дни


ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА РЕФЕРАТ ПО „ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“: 1. Същност и значение на предприемачеството за развитието на държавната икономика в условията на глобализация 2. Глобални предизвикателства пред малките и средни фирми 3. Източници на идеи за създаване на нов бизнес 4. Финансови аспекти на предприемаческата дейност – класически и алтернативни източници на финансиране 5. Малки и средни предприятия – характеристика и особености 6. Малкият и среден бизнес в Европейския съюз 7. Еволюция на разбирането за „предприемача“ и „предприемачеството“ във времето 8. Взимане на решение за създаване на собствен бизнес – предпоставки, особености и ключови фактори за успех 9. Характерни особености на успяващия предприемач – анализ на личните и делови качества 10. Правни форми на съществуване на бизнеса – предимства и недостатъци 11. Роля на държавата за подкрепа на малкия и среден бизнес – механизми за регулиране 12. Партньорствата между малките и средните и големите фирми – глобални предпоставки 13. Франчайзингът като възможност за създаване на „нов“ бизнес 14. Клъстърите – форма на партньорство между малките и средните и големите фирми 15. Предприемаческият план – теория или практическа потребност

Изисквания към оформлението:
1. Форматиране: · Шрифт - Times New Roman 12; размер на страницата – отстояния по 2 см в ляво, дясно, горе и долу; междулиние – 1,5; двойно подравняване на основния текст; номериране на страниците – долу в дясно; · Всеки нов ред (начало на абзац) започва с отстъп 1 см. Нов параграф и нова точка започват на 1 ред разстояние от предходния текст. · Фигури, таблици, графики – следва да се номерират, наименуват и да се цитира източникът, от който са взаимствани, адаптирани или допълнени; да се посочи ако интерпретацията е на автора (по модел); Номерирането става самостоятелно за всеки парафраф(а не точка) и за всеки вмъкнат обект. Така например ако в параграф 1.1. използвате 2 таблици и една фирура, те трябва да бъдат обозначени по следния начин: Таблица 1.1.; Таблица 1.2., Фиг. 1.1. 2. Обем: 10-15 стр. 3. Общо оформление: · Заглавна страница (по модел) · Съдържание (по модел) – основният текст да се структурира в Увод, 3 параграфа с по равен брой точки, Заключение (съдържащо авторови обобщения и изводи по темата), Използвана литература (по модел); по съдържанието да се обозначи кой компонент на коя страница се намира · Основният текст следва да бъде логически свързан и последователен 


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.