+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТОЦена: 80.00 лв.
Реф№: 346

100% индивидуално решен казус
Обем: 4-5 стр.
Срок: 5-7 дни

Дт с/ка Рх за придобиване на ДМА  - 38 000

Дт с/ка ДДС върху покупките           -  7 600

    Кт с/ка Доставчици                         - 45 600

 

Дт с/ка Доставчици  / Кт с/ка Разплащателна сметка – 45 600

Дт с/ка Рх за придобиване на ДМА     - 180

Дт с/ка ДДС върху покупките              -   36  

     Кт с/ка Разплащателна сметка       - 216

 

Дт с/ка Рх за придобиване на ДМА  - 160

Кт с/ка Каса                                          -  160

 

Дт с/ка Машини / Кт с/ка Рх за придобиване на ДМА – 38 340

 

2. Доставени са съгласно фактура материали с покупна стойност 12 200 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер на 20 %. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. Изплатени са в брой съгласно фактура транспортни и товаро-разтоварни разходи по доставката в размер на 230 лв. Материалите са заприходени в склада. /Предприятието използва с/ка Доставки/.

 

Дт с/ка Доставки                               - 12 200

Дт с/ка ДДС върху покупките        –  2 440

     Кт с/ка Разплащателна сметка  - 14 640

Дт с/ка Доставки / Кт с/ка Каса – 230

Дт с/ка Материали / Кт с/ка Доставки – 12 430

 

3. Продадена е съгласно фактура  продукция   с   продажна  стойност 48 600 лв., върху която сума е начислен 20 % ДДС. Продукцията е отписана от състава на имуществото на предприятието по фактическа себестойност  39 200  лв. Във връзка с продажбата на продукцията  са изплатени съгласно фактура разходи за външни услуги на стойност 370 лв. със средства от касата. Дължимата от клиента сума за продадената продукция е постъпила по разплащателната сметка. В намаление на приходите от продажбата на продукцията са отнесени разходите за....... 


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.