+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиКАЗУС За студенти, чиито факултетни номера завършват на четно число.Цена: 125.00 лв.
Реф№: 348

100% индивидуално решена задача  / казус
Обем: 
Срок: 5-7 дни


Определете стойностния размер на всяка група и подгрупа на активите, както и общия стойностен размер на всички активи към 30.09.20....г :

 

 

 

 

 

1

Материали

 

34 500

2

Сгради

 

600 000

3

Вземания по липси и начети

 

1 500

4

Продукция

 

64 500

5

Парични средства в разплащателни сметки

 

87 600

6

Предоставени дългосрочни търговски заеми

 

34 000

7

Транспортни средства

 

56 000

8

Дългосрочни ценни книжа

 

20 000

9

Вземания от клиенти

 

7 850

10

Програмни продукти

 

2 100

11

Стоки

 

6 700

12

Патенти и лицензи

 

3 240

13

Офис обзавеждане

 

8 100

14

Съоръжения

 

31 230

15

Незавършено производство

 

4 500

16

Разходи за бъдещи периоди

 

19 000

17

Каса в лева

 

780

18

Печалба от текущата година

 

31 000

19

Общи резерви

 

18 000

20

Задължения към персонала

 

10 000

21

Получени краткосрочни заеми

 

 

5 000

22

Задължения към доставчици

 

10 800

23

Основен капитал

 

902 000

24

Други резерви

 

1 200

25

Задължения към осигурителни предприятия

 

3 600
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.