+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА «УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ»Цена: 175.00 лв.
Реф№: 391

100% индивидуална курсова работа
Обем: 12-15 стр.
Срок: 10-14 дни


Изисквания:
1. Представи организацията. Минимумът от данни за нея могат да се състоят в:....
2. Дефинира мисията, целите и намеренията на организацията.
3. Определи цели на бизнес процеса. Дейности, реализирани от бизнес процеса.
4. Определи изходните данни за бизнес процеса
Определяне и описание на предпоставките, необходими за вземане на решения по управление на дейността:  Изисквания на потребителите;  Взаимодействие с други процеси;  Методи за управления (в т.ч. процедури за стандартни ситуации);  Необходими ресурси;  Начини за оценка и подходи за подобрения.
5. Коментира ефективността на бизнес процеса Въпросът за управление на ефективността на бизнес процеса се свежда до управление на успешна интеграция на ресурсите и на последователността от действия, насочени към достигане на целите на системата:  Управление на взаимодействието на дейностите или функциите;  Синхронизация на времето за изпълнение на задачите;  Съкращаване на срока за предаване на резултатите;  Съкращаване на етапите;  Контрол на цикличността и т. н.
6. Анализира характерните особености на бизнес процеса  Органично свързан с операционните задачи и бизнес отношения ;  Реализира се в рамките на едно или няколко подразделения, в някои случаи и няколко организации;  Включва формални и относително неформални взаимоотношения между участниците;  Продължителността му варира в широки граници.
7. Разгледа структурата на бизнес процеса  Собственик на бизнес процеса  На входа на бизнес процеса  Материали и/или информация, преобразувани от процеса за създаване на резултата.  На изхода на бизнес процеса Резултат от преобразуваните от процеса ресурси от входа  Директиви и ограничения за бизнес процеса – цели, планове, правила  Системни фактори, които обуславят процеса на преобразуване. Те представляват обикновено произтичащи от управленските и кадрови решения въздействия.
 Ресурси на бизнес процеса - хора, оборудване, производствени мощности  Потребители на бизнес процеса – хора, чиято дейност се базира на резултатите от предходните процеси. Те се наричат потребители по следващ процес и предявяват устойчиви изисквания към предхождащите ги процеси.
8. Да се планира бизнес процесът
Процесите е необходимо да се планират:
 Да се опишат, ако те съществуват;
 Да се проектират ако не съществуват;
 Да се разработи план за внедряване.
9. Да се създаде модел на бизнес процеса, включващ задачите, които трябва да се изпълняват и нужните за това ресурси. Освен това се правят предположения за времето на изпълнение и стойността на всяка задача.
В най-общ случай моделът трябва да дава отговор на следните въпроси:
 Какви процедури (функции, работи) е необходимо да се изпълнят, за да се получи зададения краен резултат;
 В каква последователност се изпълняват тези процедури;
 Какви механизми за контрол и управление съществуват в рамките на разглеждания бизнес процес;
 Кой изпълнява процедурите на процеса;
 Какви входящи документи/информация използва всяка процедура на процеса;
 Какви изходящи документи/информация генерира всяка процедура на процеса;
 Какви ресурси са необходими за изпълнение на всяка процедура на процеса;
 Каква документация/условия регламентират изпълнението на процедурата;
 Какви параметри характеризират изпълнението на процедурата и процеса като цяло.
Разработил:
 


Примерен текст:

Целта на касиера е да получи плащане от клиента, в  случая с банкова карта:

Предусловия за това са: поръчката се заявява в клиентската сметка на потребителя

И касиерът избира да финализира плащането на клиента”

1) Сервитьорът избира "номера на менюто" от менюто от визуалния екран

2) Сервитьорът избира конкретната сметка на клиента от списъка на всички чакащи за плащане сметки.

3) Сервитьорът избира клиента от списъка с клиенти;

4) Сервитьорът вкарва банковата карта на клиента в четеца;

5) системата се свързва с регистрационната система за обработка на плащането

6) Ястията са отбелязват като платени и изчезват от  компютъра

 

Функционалностите на софтуерните ресурси, съгласно които се осъществява процеса са:

(А) 1. Сензорен екран

1. Сензорен екран трябва да бъде в състояние да приема команди от касиера, като се прилагат лек натиск от пръстите, съответстващи на даден елемент.

2. Сензорният екран трябва да бъде в състояние да издържат на „по-неправилна” употреба т.е. трябва да бъде устойчив на надраскване и да е гарантирано, че той няма да се повреди, ако се наложи по-голям натиск.

3. Сензорен екран трябва да бъде оцветен за визуална привлекателност и да поддържа най-малко 256 цвята.

4. Резолюция на екрана трябва бъде най-малко 1366x768 пиксела.

5. Сензорен екран трябва бъде най-малко 10 инчов.

6. Сензорен екран трябва да бъде в състояние да покаже най-малко 15 реда и 60 колони, когато размера на шрифта на текста е 10.
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.