+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиКазус по МВАМ 167D Бизнес контролинг.Цена: 112.50 лв.
Реф№: 421

100% индивидуален казус
Обем: 1800 думи
Срок: 5-7 дни

Бизнес контролингът е една съвременна научна концепция насочена към фирменото управление. Със своя интердисциплинарен характер дисциплината обхваща въпросите на планирането, прогнозирането, анализа, контрола, счетоводството, бюджетирането и косвено засяга всички други аспекти на фирменото управление.

Въпросът за контрола във всяка стопанска организация от години е въпрос, които стои пред добрите мениджъри. В условията на световна икономическа криза въпросът за фирменият контролинг остава особено актуален и приоритетен.

            Идеята на този курс е да бъдат получени както теоретични познания за дисциплината контролинг, така и да бъдат усвоени необходимите умения, което да позволи на успешно преминалите този курс магистри ефективно да прилагат натрупаните знания в практиката.  

Същността на процеса контролинг налага той да бъде възприеман като елемент от управленския процес, който разглеждан в „широк смисъл” е елемент от процеса на управление.

В рамките на текущият семестър представям на вашето внимание една практическа задача:

Аналитично сревнение на добри и лоши контролинг практики

Така формулирана задачата, изисква изпълнението на няколко последователни елемента:

1.      Да се запознаете с поставеното задание -  Аналитично сравнение на добри и лоши контролинг практики;

2.      Да се запознаете със същността и характериситиките на контролинг концепцията;

3.       Да потърсите информация за добри и лоши контролинг практики в конкретни реално работещи компании (може и е препоръчително да използвате компанията в която работите или сте работили);

4.      Да направите анализ на избраните корпоративни практики;

5.      Да дефинирате изводи и заключение, базирани на направения анализ.

Можете да структурирате вашата работа по следната задължителна схема:

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА – курс, сигнатура на курса, тема на проекта, изготвил, фак. номер

СЪДЪРЖАНИЕ – частите на работата описани по страници

ВЪВЕЖДАЩА ЧАСТ – кратко резюме на работата, както и аргументите провокирали конкретния избор на обект за работа, използваните източници, методи на изследване и т.н.;

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ – преглед на теоретичните постановки, свързани с контролинг концепцията;

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ – критичен анализ на добрите и лошите контролинг практики;

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ – базирани на аналитични разсъждения и аргументирани препоръки;

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА – включително адреси в Internet (коректно цитирани – http://www.controllerverein.de/MAK_Kakvo_e_kontroling.124883.html)

            * Резюме на заданието:

Резултатът от вашата работа трябва да представлява един завършен анализ на добрите и лошите корпоративни контролинг практики. В работата аргументирано трябва да бъде защитена авторовата позиция по отношение на практическото приложение на контролинг концепцията в съвременните организации.
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.