+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиВАЕВ 740D Борси и борсови операции.Цена: 80.00 лв.
Реф№: 427

100% индивидуален казус
Обем: 1800 думи
Срок: 7-10 дни


При разработването на практическата задача очаквам да приложите следната структура и указания:

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦИ: програма в която се обучавате, курс и сигнатура, тема на заданието (избрания актив), изготвил, дата;

 УВОДНА ЧАСТ – въведение с кратко пояснение (аргументи) относно избора на тема - защо е избрана конкретната тема (от къде са взети данните). Какви методи на изследване ще бъдат използвани и защо?;

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ – кратък преглед на теоретичните постановки на въпроса – как и при какви условия се създават и работят високоорганизираните пазир. Има ли специфика в нормативаната база по отношение на високоорганизираните пазари? Ако ДА – каква е, ако НЕ каква е причината;

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ – на база събраните данни следва да бъде направен задълбочен и аргументиран сравнителен анализ по избраната тема. Аналитичните разсъждения трябва да бъдат представени в текстов и графичен вид;

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ – на база направения анализ да бъдат дефинирани аргументирани изводи и заключения, защо не и прогнози.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА – коректно да бъдат описани всички използвани източници на информация, включително адресите в Internet (http://www.agro.bg/financies/)

Разработването на казуса ще Ви даде възможност в писмена форма да представите и развитете личните си виждания относно ценовите флуктоации на избрания актив.

Пазарите на ценни книжа играят решаваща роля за икономическия растеж и финансовата стабилност. Основната цел на пазарите на ценни книжа е да служат като механизъм за трансформиране на спестяванията във финансов ресурс за реалния сектор, като по този начин те представят алтернатива на банковото финансиране. Пазарите осигуряват най-добрия (макар и понякога несъвършен) механизъм за ценообразуване на активите. Също така, пазари са механизъм, чрез който се прехвърля и диверсифицира риска – това позволява на фирмите да освободят капиталов ресурс за нови инвестиции[1]. Пазарът позволява на финансовите институции, като банки и застрахователни компании, да управляват риска по-ефективно,  поради което пазарите могат да работят като буфер за смущения в банковата система и следователно допринасят за финансовата стабилност.[1] Richard Herring and Anthony Santomero, 2000, “What is Optimal Regulation?” (Pennsylvania: Financial Institution Center, University of Pennsylvania).
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.