+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиРазработване на казус по дисциплината BAMB519D Пазарна организация.Цена: 150.00 лв.
Реф№: 449

100% индивидуален казус
Обем: 9-12 стр.
Срок: 7-10 дни


 
Целта на разработването на казуса е прилагане на подхода “Пазарна структура - Стратегическо поведение – Конкурентни предимства” за изследване и анализ на параметрите на пазарната структура и поведението на фирмите в избран отрасъл, с цел реализиране на предимства.
Обект на казуса е самостоятелно избран от всеки студент пазар/отрасъл и фирма, работеща на този пазар/отрасъл, които да бъдат анализирани, следвайки модела: “Пазарна структура - Стратегическо поведение – Конкурентни предимства”.
Структурата на казусите трябва да следва зададената структура, като се попълват всички рубрики (подрубрики) за избрания продукт/бранд. Ако има нещо, което според вас трябва да бъде допълнено извън зададените рубрики, то се попълва в раздел „Друго“. Графичен материал може да се даде в приложение. Структурата трябва да включва:
1. Увод - кратко представяне на избраната фирма и отрасъла, в който тя работи
2. Теоретична основа за изследване на пазар/отрасъл и стратегическото поведение на фирмата
3. Идентифициране на пазарната структура и оценка на потенциала за развитие
3.1. Базисни условия в отрасъла (пазара)
3.2. Идентифициране на пазарната структура
3.3. Вертикални граници на пазара/отрасъла. Пазарна сила на купувачи и пазарна сила на доставчици
3.4. Оценка на потенциала на пазара/отрасъла за развитие и печалба
4. Стратегическо поведение на фирмата
4.1. Стратегическото поведение на фирмата, детерминирано от пазарната структура
4.2. Стратегическо позициониране
4.3. Продуктово позициониране
5. Конкурентни предимства и оценка на ефективността на фирмата и пазара
5.1. Конкурентни предимства. Източници и оценка.
5.2. Оценка на ефективността на функциониране на фирмата и реализацията на фирмените цели
5.3. Оценка на пазарната сила на фирмата
5.4. Потребителска оценка на ефективността на фирмата и пазара
5.5. Оценка на перспективите за бъдещо развитие и бъдещ потенциал за конкурентни предимства
5.6. Модел на конкурентни предимства
6. Друго
Форматирането на текста да е следното:
• Page setup: Top, Bottom, Left, Right: 2.5; Paper size: A4;
• Заглавна страница – Тема, Изпълнител, Проверил;
• Основен текст: Font – Arial; Text size: 11; Alignment: Justified; Line spacing: 1; First line: 1;
• Заглавия: Text size 12, Text style: Bold;
• Подзаглавия: Text size 11, Text style: Bold;
• Източници: Text size: 10; Hanging: 1
За ваше удобство в Мудъл ще намерите макет на казуса, форматиран според изискванията.
При използване на външни източници, те трябва да са изрично посочени в края на разработката: за книги и статии – с библиографско описание, за интернет източници – с точна връзка.


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.