+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКурсов проект по финансов анализ на фирмата.Цена: 200.00 лв.
Реф№: 485

100% индивидуално разработена курсова работа
Обем: 8-10 стр.
Срок: 10-14 дни


Мениджмънтът на акционерно дружество, изпълнител на здравни услуги, планира закупуване на медицинско оборудване, което е предназначено за високотехнологично лечение. Времетраенето на инвестицията е 5 години, а общата инвестирана сума – 1 000 000 лв. (След изтичане на посочения срок медицинското оборудване ще бъде продадено по пазарна цена.) Предвижда се същото оборудване да се амортизира равномерно през петгодишния период, като за поддържане на неговите функционални качества ще бъде извършвано ежегодно обновяване на стойност 200 000 лв. Очакваните приходи от използването на медицинското оборудване се оценяват на 1 300 000 лв годишно. (Нетните парични потоци са перпетюитети с интервал 1 година.) Оперативните разходи (към тях не се включват разходите за лихви) за всяка година възлизат на 600 000 лв.

Планира се инвестицията да бъде финансирана по равно със собствен капитал и дългосрочен дълг. Собственият капитал и по-конкретно – основният капитал (с изискуема норма на възвръщаемост 30 процента), ще се получи след продажба на 500 000 броя обикновени акции, всяка с номинал 1 лв. Дългосрочният дълг (с цена Х процента[1]) е в размер на 500 000 лв и ще бъде погасяван периодично – лихвите по дълга ще се изплащат в края на всяка година от инвестицията, а главницата – след продажбата (в края на срока) на медицинското оборудване.

Финансовият резултат подлежи на облагане с 10 процентов данък.

Във връзка с реализацията на инвестицията в медицинското оборудване се планират промени в обобщените финансови показатели на акционерното дружество. Общата сума на приходите се очаква да нарастне от настоящите 3 700 000 лв на 5 000 000 лв, а общо разходи за дейността – от 3 400 000 лв да достигнат 4 000 000 лв. Същевременно общата сума на собствения капитал ще се повиши от 1 500 000 лв на 2 000 000 лв, а стойността на дълга от сегашните 500 000 лв ще достигне 1 000 000 лв.[1] Цената (лихвата) на дългосрочния дъл е равна на последната цифра от факултетния номер на студента – например за студент с факултетен номер 12345 лихвата възлиза на 5 процента
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.