+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиАнализ и избор на поръчка за производство на алуминий и алуминиеви сплави за автомобилната индустрия. Казусът „Anwar Aluminum Works“.Цена: 140.00 лв.
Реф№: 503

100% индивидуален казус
Обем: 8-10 стр.
Срок: 7-10 дни


Казус изтегли
Указания:

Изчисляване на Марж на приноса

Маржът на приноса (contribution margin) измерва колко ефективно компанията може да произведе продуктите и да поддържа ниски нива на променлирите разходи. Мениджмънтът използва показателя за подобряване на вътрешните процедури на производствения процес.

Маржът на приноса (contribution margin) се изчислява, като извадим общите променливи разходи (за продукта) от общите приходи от продажби (за този продукт). по формулата:

Общите приходи можем лесно да намерим в отчета за приходите и разходите, но променливите разходи се изисляват от мениджмънта

Изчисляване на Коефициент на маржа на приноса

Коефициентът на маржа на приноса се подинява на концепцията на маржа на приноса за едица изделие, прозиведено и калкулирано като процент от продажбената цена за това изделие. Това показва какъв процент от продажбите се състои от (се дължи на) маржа на приноса.

Финансистите изчисляват коефициента на маржа на приноса, за да определят критичната точка в Анализа на критичната точка.

Ключ към решаването:

Поръчка №1 Renfrew Automotive

Марж на приноса = Продажна цена – Променливи разходи =

= $1,70 – [(50% x $0.95) + (50% x $0.89)] =

= $1.70$0.92 =

= $0.78/lb.

 

1.       Като използвате деференцирания подход, анализирайте всяка от поръчките. (Разкрийте само онези парични потоци, които се отнасят до необходимото решение, и ги категоризирайте или като повтарящи се, или като еднократни парични потоци. (Можете да използвате приложената тук сравнителна таблица.)

 

Поръчка №1

Renfrew Automotive

Поръчка №2

Evers Manufacturing

Входящи пар. потоци

 

 

Приходи от продажби

(1)

 

 

 

 

Изходящи пар. потоци

 

 

Разходи по продажби – първичен алуминий

(2)

 

Разходи по продажби –алуминий от скрап

(3)

 

Поддръжка

 

 

Труд

 

 

Общо изходящи пар. потоци

 

 

 

 

 

Нетен паричен поток

 

 

 

 

 

Инвестиции

 

 

Оборудване

 

 

Складова наличност

(4)

 

Вземания

 

(5)

Задължения – първичен алуминий

(6)

 

Задължения – алуминий от скрап

(7)

 

 

 

 

Общо инвестиции

 

 

 

 

 

ROI

159.1%

 

Срок на откупуване (години)

0.386 години

 

 

 МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.