Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиЗАДАНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА /КУРСОВА/ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНА ФИНАНСИ.Цена: 140.00 лв.
Реф№: 527

100% автентична курсова работа

Обем: 10 стр.
Срок: 7-10 дни


Цели на курсовата /самостоятелната/ работа:

1. Студентите да демонстрират степента на знанията по “Финанси” и да ги приложат на практика.

Изисквания към курсовата /самостоятелната/ работа:

1. Оформление на курсовата /самостоятелната/ работа. Курсовата работа е в обем от 10 стандартни машинописни страници и се разработва самостоятелно от всеки студент.  

 

2. Съдържание на курсовата /самостоятелната/ работа.

Всяка курсова работа трябва да съдържа следните основни елементи:

     I. Заглавна страница

     II. Съдържание

     II. Изложение на материала по курсовата работа

     III. Заключение

     ІV.Списък на използвана литература

Примерен текст:

Финансиране на оборотния капитал

Компромисът между риск и възвръщаемост, който възниква при вземането на решения по отношение на нивото на финансиране също е съществено т.е. избора между краткосрочни и дългосрочни ресурси за финансиране на оборотния капитал. В анализа за финансиране на оборотния капитал активите на фирмата могат да се разделят на три различни типа: нетекущи активи, постоянни текущи активи и колебливи текущи активи[1]. Нетекущите активи са дългосрочни активи, от които дружеството очаква да извлече полза за няколко отчетни периода, например сгради и производствени машини. Постоянните текущи активи представляват основното ниво на инвестиции, необходими за поддържане на нормални нива на бизнеса или търговската дейност, като например инвестиции в запаси и вземания на дружеството. Променливите текущи активи съответстват на промените в нивото на текущите активи, произтичащи от обичайната стопанска дейност.

Съвместната политика за финансиране е тази, която финансира колебания на текущи активи с краткосрочни средства и постоянни краткосрочни активи и нетекущи активи с дългосрочни средства. Падежът на финансирането съвпада грубо с падежа на различните видове активи. Консервативната политика на финансиране използва дългосрочни средства за финансиране не само за нетекущи активи и за постоянни текущи активи, но и на колебливи текущи активи. Тъй като се разчита по-малко на краткосрочното финансиране, рискът от такава политика е по-малък, но по-високата цена на дългосрочното финансиране означава, че рентабилността също ще намалее. Агресивната политика на финансиране използва краткосрочни средства за финансиране не само на колебливите текущи активи, но и на някои постоянни текущи активи[2]. Тази политика носи най-голям риск за платежоспособността, но също така предлага най-висока рентабилност и увеличава стойността на акционерите.

 [1] Cheatham, C. (1989) ‘Economizing on cash investment in current assets’, Managerial Finance, Vol. 15, No. 6, pp. 20–25.

[2] Van Horne, J.C. and Wachowicz, Jr., J.M. (2009) Fundamentals of Financial Management, 13th edn, Harlow: FT Prentice Hall.
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.