+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ.
 
ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ.

  Създаването на общата политика, която обхваща основните области на икономическия живот на наднационално ниво е основна и характерна черта на Европейската общност. Въпреки това, значимо различие се наблюдава във вътрешното равновесие, което води до различия в социалното и икономическо развитие на тези региони. Най-очевидното неравенство е относно прекомерната концентрация на различни пазарни процеси в експлоатация на тези региони, водещи до намаляване на регионалната диверсификация
Цена: 0.00 лв.
 


 
Еврото в международната парична система, МBAM 256
 
Еврото в международната парична система, МBAM 256

  Самостоятелна работа „България и Европейският паричен съюз”
Цена: 90.00 лв.
 


 
Екипна дейност.
 
Екипна дейност.

  1. Представете ситуация от реалната практика за работа в екип на консултантска основа, като се базирате на въпросника за проектиране (препроектиране) на ефективни екипни структури (Фиг.1) и изследваните в учебника същностни характеристики (философия) на екипната дейност. Формулирайте непосредствените цели и задачи на екипа, анализирайте ефективността и мотивацията на екипа през призмата на неговите фази (сформиране, сработване, ефективност, зрялост и разпадане). Направете сравнителен анализ, като идентифицирате критичните несъответствия, симптоми и проблеми.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Електронен бизнес по модела „Канава на бизнеса“.
 
Електронен бизнес по модела „Канава на бизнеса“.

  .... използва уникална концепция за вземане на поръчки. Компанията използват своята складова мрежа. Локалният подход изглежда, че сработва добре в САЩ. Компанията също така стимулира клиентите да избират определен час за доставката на поръчката чрез въвеждане на отстъпки. .... доставя хранителни стоки от супермаркети. Голяма предимство е, че линиите за доставка вече са на разположение.
Цена: 140.00 лв.
 


 
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО
 
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО

  Правителствата играят основна роля в обществата като администратори на държавни функции и опосредстващи предоставянето на услуги на граждани и институциите на гражданското общество по ефективен начин . Подобренията в информационните и комуникационните технологии (ИКТ) увеличават броя на хората в частния и в публичния сектор, които се възползват от широката гама от услуги по интернет. Правителствата се опитват да използват ИКТ като средство за подобряване на взаимодействието им с гражданите посредством предоставянето в реално време на достъп до информация и много електронни услуги чрез Интернет. Това е довело до появата на явлението, наречено е-правителство.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Електронно правителство на България ...
 
Електронно правителство на България ...

  E-правителството първоначално започва като инструмент за комуникация използвано в рамките на правителство
Цена: 80.00 лв.
 


 
Есе 1: Акъл не ща, пари ми дай
 
Есе 1: Акъл не ща, пари ми дай

  ЕСЕ за НБУ по Регионална икономика 2014/2015
Цена: 50.00 лв.
 


 
ЕСЕ НА ТЕМА: „ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСА
 
ЕСЕ НА ТЕМА: „ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСА".

  Ретиновата протеза Argus II система не е чак толкова голямо нововъведение. Но за хората с увредено зрение, бионичната ретина е огромна иновация. Устройството, което е създадено от базираната в Калифорния компания Second Sight се предлага в Европа от 2011 г. То е получило одобрението на САЩ през февруари - първата визуална протеза, която получава такова. CEO-то на Second Sight Робърт Грийнбърг е посветил повече от 20 години от живота си на това изобретение.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Есе: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗНАНИЕТО В ОБЩЕСТВОТО (Хайек)
 
Есе: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗНАНИЕТО В ОБЩЕСТВОТО (Хайек)

  Хайек твърди, че основния икономически проблем за обществата не е разпределянето на даден набор от ресурси въз основа на предпочитания и технически възможности. Вместо това, координирането на решенията и действията между отделните взаимодействащи си агенти с разпръснато частно познание и планове формира основата на икономическата активност. Дифузният и частен характер на познанието пречат на подобна планова координация, но за разлика от човешкото взаимодействие, институциите се появяват, давайки възможност за децентрализирана координация. Цените и пазарните процеси съставляват една институция за координация. Освен това, Хайек твърди, че когато познанието превъзхожда „научната” информация, то няма една дадена и унифициран набор или способ за разпространение на данните, и такава информация не успява да обхване цялото знание относно статичния и динамичен процес на вземане на решения и координация.
Цена: 80.00 лв.
 


 
ЕТАПИ НА ПРЕХОДА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ И ВАЛУТЕН СЪЮЗ.
 
ЕТАПИ НА ПРЕХОДА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ И ВАЛУТЕН СЪЮЗ.

  Днес е необходимо ясно чувство за посока. Работата трябва да започне върху изграждането на липсващите елементи на истинския ИПС, който трябва да обхваща икономически, фискални, финансови, социални и политически аспекти. Затова се очаква в рамките на това десетилетие приемане на пътна карта за изпълнение на ИПС. Това е единственият начин да се намали несигурността в краткосрочен план и да се уверят гражданите и инвеститорите в общото европейско бъдеще.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Етика и репутация в конфликти и социални ситуации.
 
Етика и репутация в конфликти и социални ситуации.

  Съвременните организации са изправени пред нови предизвикателства в бизнеса, изискващи гъвкаво приспособяване към средата и ресурси за ефективно управление. Като основен компонент на организационните процеси и дейности човешкият фактор се оказва изключително важен за фирмените промени, но още по-трудно е, когато хората трябва да се адаптират към целите на управлението. В този контекст кадрите заемат определено поведение, което невинаги съвпада с организационните ценности или методите на работа на висшестоящите. Това принуждава последните да предприемат различни действия за коригиране на отклоненията и за постигане на желано поведение, което да съвпада с фирмената култура и ценностите (нормите) на групата.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Етиката в бизнес организацията - мисията възможна. Бизнес етика, или защо приятелството си е приятелство, а сиренето е с пари?
 
Етиката в бизнес организацията - мисията възможна. Бизнес етика, или защо приятелството си е приятелство, а сиренето е с пари?

  1. Дайте определения за термина „етика” и развитието й в бизнес организациите. 2. Опишете етап от работата си, обучението си или житейска ситуация, в неетична среда и проблемите, с които сте се сблъскали. 3.Опишете етап от работата си, обучението си или житейска ситуация, в среда със строги етични правила 4.Какви лични изводи/ поуки можете да направите за двата типа среда?
Цена: 80.00 лв.
 


 
Страница: 10 от 43
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2022, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.