+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
 
ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

  Точно този ръст на обема и ефективността на продажбите, произтичащ вследствие на работата на дистрибутора-вносител за регулиране на пазара и популяризаране на автомобила, могат да бъдат основен стимул за мултибрандовите дилъри да си сътрудничат с компанията.
Цена: 120.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ: Предварително проучване за състоянието на е-туризма в Интернет среда – възможности и предизвикателства за българсикте туристически фирми
 
ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ: Предварително проучване за състоянието на е-туризма в Интернет среда – възможности и предизвикателства за българсикте туристически фирми

  Представете си, че ще откривате собствена туристическа фирма (туроператор, туристическа агенция, организатор на събития, екскурзоводски услуги и т.н.) или ви предстои да започнете работа във фирма, която до момента няма собствен сайт и не присъства на е-пазар. Пред вас стои предизвикателството да направите свое предварително проучване за състоянието, възможностите, заплахите, ако ви предстои да „излезете“ на е-пазар. Пред вас са изложени ключови насочващи по които трябва да структурирате своето изложение за курсовия проект. Възможно и е препоръчително да добавите и други разсъждения по темата, като аргументирате значимостта им (въпрос 9).
Цена: 90.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВА РАБОТА по дисциплината “Стратегическо управление”.
 
ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВА РАБОТА по дисциплината “Стратегическо управление”.

  Стратегическият процес описва потока на стратегически дейности и се занимава с това как трябва да се изготви стратегията, анализира, модифицира, оценява, изпълнява и съобщава. Стратегическият процес подчертава целенасочен характер на стратегическото управление.
Цена: 70.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТ КЪМ КУРС „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В МАРКЕТИНГА“  „ДА МИСЛИМ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ“.
 
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТ КЪМ КУРС „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В МАРКЕТИНГА“ „ДА МИСЛИМ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ“.

  Доброто управление на взаимоотношенията в маркетинга изисква добро познаване на другата (чуждата) гледна точка към възникващите отношения, конфликти и ситуации. Целта на задачата е да влезнете в ролята на друг човек и да разсъждавате от негова гледна точка.
Цена: 80.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПО „ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА“.
 
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПО „ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА“.

  Тема на проекта: „ Продуктова и иновационна политика на примера на фирма/организация…..(наименование на организацията), в която работя или бих искал да работя“.
Цена: 100.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПО „ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА“.
 
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПО „ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА“.

  Компания Мусала Софт показва, че краудсорсингът като иновационна политика на големите световни компании има своето поле за развитие и в България. Екипът на Мусала Софт е силно креативен по свой собствен начин, но все още има поле за развитие на неговите софтуерни краудсорсинг инициативи. Краудсорсингът и отворените подходи в бизнеса са все още недостатъчно експлоатирано поле.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Задание за разработване на казус (самостоятелна работа)  за курс BATB 507 D Международен туризъм.
 
Задание за разработване на казус (самостоятелна работа) за курс BATB 507 D Международен туризъм.

  Туристическата индустрия е най-голямата и най-разнообразната в света. Много страни разчитат имено на нея като първичен източник за генериране на приходи, заетост, растеж на частния сектор и развитие на инфраструктурата. Развитието на туризма се насърчава особено сред развиващите се страни по света, когато други форми на икономическо развитие, като например производството или износ на природни ресурси не са икономически изгодни. Причините, хората желаят да пътуват, са сложни и разнообразни. Транспортирането до, от и в рамките на части на света, някога смятани за далечни, е станало по-достъпно за по-голямата част от жителите в много страни. Професионалните услуги, предоставяни от туристическите агенции и туроператорите, развитието на маркетинговите услуги и съвременните технологии, които бързо обединяват всички компоненти на туризма, за да се предоставят на потенциалния турист, правят днес туристическото пътуване безопасно, удобно и приятно.
Цена: 110.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУС ПО  КУРС  BAEB668D Основи на застраховането.
 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУС ПО КУРС BAEB668D Основи на застраховането.

  Целта на настоящата курсова работа е въз основа на теоретичните познания, да се направи собствено проучване, да се анализира конкретен проблем и да се формулират съответни изводи.
Цена: 70.00 лв.
 


 
Задание за разработване на казус по курс Финансов одит – BAEB 685D.
 
Задание за разработване на казус по курс Финансов одит – BAEB 685D.

  1. Кратка характеристика на одитирана област (ОО) ; 2. Тестване на вътрешния контрол в ОО-възможни въпроси за проучване; 3. Присъщи и контроли рискове в ОО 4. Цел и задачи на одита в избраната ОО; 5. Представяне на конкретните насоки, въпроси и елементи от ОО които ще бъдат проверени. 6. Специфични особености на одита в ОО.
Цена: 100.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ - Разработване на модел на счетоводна политика.
 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ - Разработване на модел на счетоводна политика.

  Избирате конкретно българско предприятие и разработвате счетоводен модел за него, следвайки структурата
Цена: 180.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА по BAAB519 Организация и методика на отчетния процес
 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА по BAAB519 Организация и методика на отчетния процес

  Теми: 1. Организация и методология на счетоводното отчитане на собствения капитал 2. Организация и методология на счетоводното отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи 3. Организация и методология на счетоводното отчитане на материалните запаси
Цена: 70.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО „Принципи на маркетинга”.
 
ЗАДАНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО „Принципи на маркетинга”.

  Основната цел на заданието е да се доразвият, прецизират и оценят познанията ви, получени с помощта на учебника и свитъка с материали за самоподготовка по дисциплината.
Цена: 300.00 лв.
 


 
Страница: 11 от 43
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2022, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.