+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
BAEB305D Основи на маркетинга Конкурентност на продукта предвид отличителните му черти.
 
BAEB305D Основи на маркетинга Конкурентност на продукта предвид отличителните му черти.

  Всяка една бизнес стратегия се занимава със съчетаването на клиентски изисквания, желания, предпочитания и модели на поведение при покупка и възможностите / способностите на организацията . Тази концепция се определя като нещо, което организацията прави поне толкова добре, колкото и други организации, или сравнително по-добре отколкото всяка друга организация на пазара. Според Webster (1994), когато продуктите се основават на основни компетенции, те определят добавената стойност, която организацията създава на всеки целеви пазар . По този начин бизнес стратегията, приета от една организация трябва да бъде в състояние да даде конкурентно предимство пред останалите конкуренти.
Цена: 90.00 лв.
 


 
BAEB404 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА.
 
BAEB404 ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА.

  Разработване на казус по маркетинг
Цена: 60.00 лв.
 


 
BAEB668D Основи на застраховането
 
BAEB668D Основи на застраховането

  Целта на настоящия казус е въз основа на теоретичните познания, да направите собствено проучване, да анализирате конкретен проблем и формулирате съответни изводи.
Цена: 70.00 лв.
 


 
BAEB713D Рисков капитал.
 
BAEB713D Рисков капитал.

  Разработване на курсови работи по BAEB713D Рисков капитал.
Цена: 120.00 лв.
 


 
BAFB500 Финансово счетоводство.
 
BAFB500 Финансово счетоводство.

  Разработване на курсова работа по финансово счетоводство за НБУ.
Цена: 140.00 лв.
 


 
BAFB500 Финансово счетоводство.
 
BAFB500 Финансово счетоводство.

  Изготвяне на курсови работи, дипломни работи и казуси по счетоводство за НБУ.
Цена: 100.00 лв.
 


 
BAMB520 Практика: ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ по МАРКЕТИНГ
 
BAMB520 Практика: ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ по МАРКЕТИНГ

  1.Общи съвременни аспекти на продуктовата политика в компаниите. 2.Представяне на компанията /бизнес описание, пазарна активност, пазарен дял/. 3.Видове продукти, които се предлагат от компанията и избор на един от тях – описание. 4.Анализ на асортиментната политика на компанията. 5.Анализ на действия на компанията по отношение на разработването на нови продукти /продуктови иновации/. 6.Анализ на етапите в процеса на разработването на нови продукти. 7.Анализ на жизненият цикъл на продукта. 8.Анализ на търговската марка и опаковката на стоките в компанията. 9.Анализ на бранд менижджмънта в компанията. Заключение и препоръки за подобряване на продуктовата политика на компанията.
Цена: 150.00 лв.
 


 
BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга по пример на Престън
 
BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга по пример на Престън

  Целевата група на бранда Prestone®, която заема една по-специфична ниша, е несравнимо по-ограничена в сравнение с марки като PRESIDENT® или например Milka®, които са насочени директно към консуматора (потребителя) и целевата им група не е нито полово, нито възрастово диференцирана.
Цена: 0.00 лв.
 


 
BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга.
 
BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга.

  Представете работата на една организация, която познавате добре или за която намерите информация от разнообразни източници – вестници, списания, Интернет. Посочете кратката й история, основни продукти, които предлага, структура на организацията, регионален обхват на дейността й, посочете и коментирайте цялостното управление на маркетинга в организацията и всички негови елементи. Определете пазара на организацията. Опишете каква потребност задоволяват продуктите на организацията.
Цена: 70.00 лв.
 


 
BATB503D Икономика на туризма (НБУ)
 
BATB503D Икономика на туризма (НБУ)

  1. Обосновете местонахождението на Вашия хотел 2. Как ще финансирате изграждането на хотела? 3. Кои според Вас са Вашите основни конкуренти( избройте) според мястото, където ще строите? 4.Какви алтернативни форми ще развивате:
Цена: 80.00 лв.
 


 
BATB702D “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА“.
 
BATB702D “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА“.

  Хората с увреждания участват все по-често в туристическите дейности като резултат от нарастващото ниво на икономическа и социална интеграция. Въпреки това, все още има много пречки и бариери от всякакъв вид, които затрудняват достъпа до туристическите услуги. Достъпността не е изискване само и единствено за лица с увреждания, тъй като те не са единствените нейни бенефициенти; туристически дестинации, които вземат под внимание тези изисквания и гледат на тях като на положителни мерки ще развият своите на продукти и услуги, като по този начин се улеснява туристическото преживяване и се подобрява качеството на живот на всички свои жители и посетители.
Цена: 90.00 лв.
 


 
BATB855 Информационни и резервационни системи в туризма
 
BATB855 Информационни и резервационни системи в туризма

  Разработване на казус по дисциплина Информационни и резервационни системи в туризма.
Цена: 70.00 лв.
 


 
Страница: 2 от 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2022, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.