+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Анти-картелното законодателство на ЕК
 
Анти-картелното законодателство на ЕК

  анализ на избран случай и оценка на ефективността на предприетите мерки за предотвратяване на картелното споразумение.
Цена: 80.00 лв.
 


 
Антропогенни фактори. Характеристика на биологичните и вторични потребности на човека като основа за противоречие в системата.
 
Антропогенни фактори. Характеристика на биологичните и вторични потребности на човека като основа за противоречие в системата.

  Курсовата работа има за цел да изследва антропогенните фактори и тяхното значение за потребностите на човека....
Цена: 80.00 лв.
 


 
Аутсорсинг или инсорсинг – новите възможности пред съвременния мениджмънт.
 
Аутсорсинг или инсорсинг – новите възможности пред съвременния мениджмънт.

  Анализ и сравнение на възможностите за аутсорсинг и инсорсинг
Цена: 80.00 лв.
 


 
АУТСОРСИНГ ИЛИ ИНСОРСИНГ – НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ.
 
АУТСОРСИНГ ИЛИ ИНСОРСИНГ – НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ.

  Двете основни стратегии в сорсинг бизнес процесите са инсорсинг и аутсорсинг. Докато в инсорсинга посредник изпълнява бизнес процеси сам, в бизнес процесите аутсорсинг (BPO) клиентът-фирма установява договорни отношения и делегира отговорността за изпълнение на бизнес процеса на друг търговец (продавач). С други думи, компанията „инсорсва” отвътре и „аутсорсва” на външна компания.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Бизнес анализът в иновативните и предприемаческите организации.
 
Бизнес анализът в иновативните и предприемаческите организации.

  Рефератът разглежда иновативните приложения бизнес анализът в организацията, например неговата перспектива като проектантска работа.
Цена: 50.00 лв.
 


 
Бизнес анализът в малките и средните фирми.
 
Бизнес анализът в малките и средните фирми.

  В секторът на малките и средни предприятия (МСП) се крият големите надежди, но и големите тежести за еволюцията на всички икономики в преход. Устойчивият и здравословен растеж на този сектор е необходим, тъй като без него е трудно да си представим покачващи се стандарти на живот и социален мир.
Цена: 50.00 лв.
 


 
Бизнес анализът като антикризисен инструмент.
 
Бизнес анализът като антикризисен инструмент.

  Ефективното антикризисно управление на промишленото предприятие трябва да има превантивен характер и да изпълнява мониторинг на външната и вътрешната среда на предприятието с цел определяне на предпоставките за кризисни явления. Най-важното звено в антикризисното управление на предприятието е обучение на персонала, насочено към разширяване на възможностите за персонала и на предприятието като цяло, за да не се допуска криза или да се намаляви нейното влияние в случая.
Цена: 50.00 лв.
 


 
Бизнес изчисления
 
Бизнес изчисления

  Разработване на курсов проект по бизнес изчисления за НБУ.
Цена: 100.00 лв.
 


 
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ.
 
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ.

  Оформете делово писмо (не покана) по следното резюме, според изискванията; Анализ на поведенията.
Цена: 80.00 лв.
 


 
Бизнес план: „Моят туристически бизнес“
 
Бизнес план: „Моят туристически бизнес“

  За да завършите успешно курса „Бизнес планиране в туризма“ е необходимо да разработите курсова работа под формата на бизнес план със заглавие „Моят туристически бизнес“.
Цена: 110.00 лв.
 


 
Бизнес планиране в туризма (MBAM 602)
 
Бизнес планиране в туризма (MBAM 602)

  Настоящият стремеж и акцент от страна на правителството върху диверсификацията на индустриалната база е възможност за Декси Тур. След като е извършено детайлно проучване на пазара може да се каже, че има нужда от туристическа агенция, която да се съсредоточи върху предоставянето на развлекателни екскурзии. Въпреки че в момента има различни оператори на пазара, някои от които съществуват от относително дълъг период от време, Декси Тур вярва, че има пазарна нужда от такъв, който да е специализиран в осигуряването на комфортна и приятна услуга на туристите. Трябва да се има предвид фактът, че туристическата индустрия става все по-важна за икономиката на България.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Бизнес прогнозиране и планиране (BAEB640D)
 
Бизнес прогнозиране и планиране (BAEB640D)

  Разработване на казус: Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на фирма
Цена: 80.00 лв.
 


 
Страница: 6 от 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2022, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.