+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Бизнес сътрудничество между туроператор и доставчик на туристически услуги по примера на ……………………………...
 
Бизнес сътрудничество между туроператор и доставчик на туристически услуги по примера на ……………………………...

  По-голямата част неуреденостите на хотела с туроператора са по отношение на маржа на печалбата, както и трудността туроператора да предостави ясен ангажимент за заетост, покритие на договора, както и финансовата сигурност на тяхното сътрудничество. Тези конфликти са нормални. В допълнение, колкото е по-силна конкурентната позиция на хотела с толкова по-малко проблеми той ще се сблъсква с туроператорите, дължащи се на по-справедливо разпределение в рамките на канала.
Цена: 80.00 лв.
 


 
Биологични системи и особености на връзките им с околната среда.Екологична ниша. Жизнена среда, екологични фактори
 
Биологични системи и особености на връзките им с околната среда.Екологична ниша. Жизнена среда, екологични фактори

  Курсовата представя основните биологични системи и техните обвързаности с околната среда.
Цена: 80.00 лв.
 


 
БИОЦЕНОЗА – СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРАНЕ. РАЗВИТИЕ НА БИОЦЕНОЗИТЕ. АКЦИЯ, КОАКЦИЯ, РЕАКЦИЯ. ЕКОЛОГИЧНА СУКЦЕСИЯ.
 
БИОЦЕНОЗА – СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРАНЕ. РАЗВИТИЕ НА БИОЦЕНОЗИТЕ. АКЦИЯ, КОАКЦИЯ, РЕАКЦИЯ. ЕКОЛОГИЧНА СУКЦЕСИЯ.

  Курсова работа разглежда структурата и процеса на функциониране на биоценозата.
Цена: 80.00 лв.
 


 
Борбата за оцеляване на H.I.S. CO. LTD в условията на несигурност.
 
Борбата за оцеляване на H.I.S. CO. LTD в условията на несигурност.

  1. Кои са трудностите, които Сауада е трябвало да преодолее през 90-те години, за да оцелее. Направете S.W.O.T. анализ на H.I.S. и на бизнес обкръжението в момента. 2. Дискутирайте стратегията на компанията. Кои са ключовите фактори за успех на различните етапи на нейното развитие? 3. Конкурентно предимство ли е използването на електронната търговия? Защо? 4. Как компанията изгражда дългосрочни взаимоотношения? 5. Добър “боец” ли е Сауада като предприемач? Опишете неговия лидерски стил. 6. Какви са вашите възгледи относно бъдещето на компанията? От какъв краткосрочен и дългосрочен план за действие се нуждае, за да се превърне в един от лидерите в туристическата индустрия в Китай, Европа и САЩ?
Цена: 100.00 лв.
 


 
ВАЕВ 305D „Основи на маркетинга”.
 
ВАЕВ 305D „Основи на маркетинга”.

  Определете пазара на организацията. Опишете каква потребност задоволяват продуктите на организацията. Изберете една от пазарните и маркетингови концепции /производствена, продуктова, търговска, маркетингова, социално – етичен маркетинг, маркетинг на взаимоотношенията/, която най-точно може да обясни поведението на разглежданата организация.
Цена: 80.00 лв.
 


 
ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 
ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

  В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Закупена е съгласно фактура машина с покупна стойност 38 000 лв., върху която сума е начислен 20 % ДДС. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. По доставката на машината са платени със средства от разплащателната сметка въз основа на фактура транспортни разходи в размер на 180 лв., върху която сума е начислен ДДС 20 %. За монтаж на машината са заплатени от касата по фактура 160 лв. Машината е заприходена в състава на дълготрайните материални активи по цена на придобиване.
Цена: 80.00 лв.
 


 
ВАЕВ 740D Борси и борсови операции.
 
ВАЕВ 740D Борси и борсови операции.

  В рамките на курс Борси и борсови операци през настоящия семестър всеки от вас ще трябва да разработи практическа задача, като избеме една тема по която да работи: „Сравнителен анализ на борсовите правила на два различни функциониращи високоорганизирани пазара“ „Сравнителен анализ на нормативната база регламентираща работата на високоорганизираните пазари в две различни държави“
Цена: 80.00 лв.
 


 
ВАТВ 706D Цени и ценообразуване на туристическия продукт.
 
ВАТВ 706D Цени и ценообразуване на туристическия продукт.

  Интернет е променил начина, по който потребителите пазаруват. В днешно време хората използват Интернет за покупка/продажба на продукти, като и на услуги. Туристическите услуги са станали много популярни сред потребителите, използващи интернет. В качеството си на услуга, определена от доминиращ информационен компонент, туристическият продукт е логично да се позиционира онлайн.
Цена: 80.00 лв.
 


 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ С ДРУГИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНАТА СИСТЕМА.
 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ С ДРУГИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНАТА СИСТЕМА.

  Действителното въздействие на информацията за изпълнението върху решенията за разпределение на ресурсите е все още неясно. Налице са някои примери за финансиране да се преместят от програми, когато не успеят да постигнат целите. Въпреки това, броят на задачите е твърде голям, за да позволи на ресорните министерства и в частност във финансовите дирекции, системно да наблюдават изпълнението. Инфлационното таргетиране е добре познат потенциален проблем, по-специално по време на ранните етапи на преминаване към изпълнение на програмни бюджети бюджетиране. Използването на данни за ефективността за мониторинг и вземане на стратегически решения е само възможно с малко на брой добре дефинирани мерки за всяка програма.
Цена: 80.00 лв.
 


 
Видове стопански системи – същност и различия.
 
Видове стопански системи – същност и различия.

  Икономическите системи се отличават според това как господстващата класа в икономика получава добавената стойност. Начините, по които господстващата класа може да получи контрол над добавената стойност са ограничени във въображението. Голям брой различни икономически системи са се появявали в човешката история. Независимо от отва, вравнително малко на брой икономически системи са изиграли значима роля в икономическата история: феодализъм, капитализъм, робство и социализъм
Цена: 70.00 лв.
 


 
Влияние на съдържателни характеристики и функции на бизнес анализа върху управлението и развитието на организациите, респ. върху тяхната организационна култура и мотивация на персонала.
 
Влияние на съдържателни характеристики и функции на бизнес анализа върху управлението и развитието на организациите, респ. върху тяхната организационна култура и мотивация на персонала.

  Изготвяне на реферат по бизнес анализ, който разглежда влиянието на бизнес анализа върху управлението и развитието на предприятието от гледна точка на неговите характеристики, принципи и функции.
Цена: 50.00 лв.
 


 
ВРОДЕНИТЕ ИДЕИ У ДЕКАРТ
 
ВРОДЕНИТЕ ИДЕИ У ДЕКАРТ

  Безплатна курсова работа по философия / психология
Цена: 0.00 лв.
 


 
Страница: 7 от 43
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2022, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.