+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

ЕсетаНационална стратегия за младежта 2010 – 2020.
 
Национална стратегия за младежта 2010 – 2020.

  Политиката в областта на младежта се превръща в понятие през втората половина на 20-ти век, когато западните Европейски държави осъзнават, че е необходимо да се разработи специална дългосрочна стратегия, която да отговори на нуждите на младите граждани. Подобна стратегия следва не само да реши проблемите на младите хора като социална група, но и ги счита за важен ресурс, който може допринася за развитието на обществото като цяло.
Цена: 0.00 лв.
 


 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

  Възлагането на обществени поръчки е сложен комплекс от взаимосвързани процеси и дейности, които протичат в определена последователност...
Цена: 62.50 лв.
 


 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ –  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯРАТА
 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯРАТА

  Ползи и недостатъци на частната собственост, основания за разграничаването й от публичната ...
Цена: 62.50 лв.
 


 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКАТА ЕМОЦИОНАЛНА МАНИПУЛАЦИЯ ПРИ ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ, РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И МЕДИАЦИЯ.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКАТА ЕМОЦИОНАЛНА МАНИПУЛАЦИЯ ПРИ ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ, РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И МЕДИАЦИЯ.

  Емоциите намалява способността за обработка на информация от хората. Това означава, че те нямат време, за да проучат възможностите. Те не разглеждат всички факти и обстоятелства. В действителност, емоционалните хора полагат по-малко грижи за сделката, която отговаря на техните нужди.
Цена: 0.00 лв.
 


 
ПРЯКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО.
 
ПРЯКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО.

  Последните години поставиха с нова актуалност въпроса за прякото участие на гражданите в управлението. Актуалността на проблематиката се доказва от протестите от зимата на 2012/ 2013, довели до предсрочни парламентарни избори, от гражданските протести от лятото на 2013 г., а така също и от подготовката и провеждането на четвъртия български национален референдум за пътя на развитие на ядрената енергетика в България. Като основна причина за гражданско недоволство от последните месеци протестиращите посочват неспособността на политическия елит да реши основни въпроси, определящи битието им. Политиците (особено по отношение решаването на конкретни политики чрез референдум) традиционно защитават позицията, че като цяло гражданите са некомпетентни и не биха могли да вземат правилно и обосновано решение.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Разлики между управлението на традиционен бизнес проект и управлението на иновационен проект
 
Разлики между управлението на традиционен бизнес проект и управлението на иновационен проект

  Проектите за единно местоположение се основават най-вече на взаимно доверие и споделени знания, а когато възникнат проблеми, висшето ръководство е на място, за да взема решения и да дава насоки и подкрепа. Членовете на екипа споделят един и същ език, култура и норми, позволяващи гъвкавост и итеративно учене, докато проектът се развива. Когато проектът обхваща множество местоположения, много от тези естествени предимства - често приемани за даденост - се губят. Част от предизвикателствата на „разпръснатите“ иновации, следователно, стават това как да се възпроизведат положителните аспекти на локацията, като същевременно се оползотворят уникалните ползи от глобалната инициатива.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Разработване на научно есе по дисциплината „Управление на бизнес процеси”.
 
Разработване на научно есе по дисциплината „Управление на бизнес процеси”.

  Целта на това есе е да се обоснове необходимостта от приемане на системите за оценка на представянето на процесите (СОПП) чрез систематичен преглед на литературата. Всяка организация трябва да се оценява, наблюдава и анализа своето представяне. Представянето на една компания се определя чрез оценка на постигнатата задача спрямо предварително зададени известни стандарти за точност, пълнота, разходи и скорост. В този контекст оценяването на ефективността на процеса е от съществено значение тъй като дава възможност да се оцени мястото на организацията в сравнение с нейните конкурентите. Установено е, че подобни системи трябва да се фокусират върху процесите и да използват количествени и качествени показатели.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Регионалните различия - стимул за развитие или генератор на проблеми?
 
Регионалните различия - стимул за развитие или генератор на проблеми?

  Есе по регионална икономика за НБУ.
Цена: 62.50 лв.
 


 
Сливането на Даймлер и Крайслер (научно есе по финанси).
 
Сливането на Даймлер и Крайслер (научно есе по финанси).

  При финансовите сливания няма никакви оперативни синергии. Мотив за извършване на финансови сливания е данъчната печалба или подценяването на дружеството спрямо активите му. Сделките за сливане и/или придобиване имат за цел намаляване на конкуренцията и повишаване на ефективността чрез синергетичния ефекти, който се получава при комбинацията.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Трапезата, за която не съм готов.
 
Трапезата, за която не съм готов.

  Икономистите като цяло приемат, че хората са „рационални”, и че същото важи и за различните организации, корпорации или клубове, които хората формират. Търсенето на печалба, изборът на потребителите при покупка, решенията за засаждане и събиране на земеделските стопани и цялото структурно налагaне на данъци и извършване на разходи от правителството често могат да бъдат описани като „рационални”; резултатите във всички от тези случаи изглежда да обслужват нечии личен интерес. Но разбирането на икономиста за „рационалността” е често в противоречие с това, което другите могат да разглеждат като рационално.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Страница: 2 от 2
1 2


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.