+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА
 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА

  1. Прилики и разлики между държавно регулирана икономика и либерална икономика 2. Предприемачеството в условията на извънредно положение: възможно ли е, кога и доколко (в контекста на COVID-19) 3. Вашият избор – Китай или Англия като възможност за предприемачество с днешна дата? Мотивирайте отговора си. 4. Коя от двете икономики ще се възстанови по-бързо – разсъжденията на един бъдещ предприемач, анализиращ формите на собственост, както и на стопанските отношения (либерално и държавно регулиране)
Цена: 112.50 лв.
 


 
Преценете дали е важно, че главният изпълнителен директор Пол Томлинс използва подход на заинтересованите страни за бизнеса, а не подход насочен само към акционерите при вземане на решения?
 
Преценете дали е важно, че главният изпълнителен директор Пол Томлинс използва подход на заинтересованите страни за бизнеса, а не подход насочен само към акционерите при вземане на решения?

  През последните години бизнесът на Out & About е попаднал в заглавията на вестниците за използването в компанията на по-евтини материали от тропическите гори. Out & About е критикувана за снабдяването си с тези материали което се осъжда като неетично, но решението за използването им от Пол Томлинс е довело до по-високи маржове на печалба и означава, че бизнесът има увеличение на печалбите от 24,5 милиона £ в 2013- на 29, 2 милиона £ през 2014 г.
Цена: 62.50 лв.
 


 
При управлението на даден продукт на съвременния етап следва да се акцентира върху неговата функционална същност или върху други елементи на продуктовия микс.
 
При управлението на даден продукт на съвременния етап следва да се акцентира върху неговата функционална същност или върху други елементи на продуктовия микс.

  Концепцията жизнен цикъл на продукта е важна в маркетинга, защото дава задълбочена представа за динамиката на продукта. Тази концепция може да се опише по следния начин: продуктите имат ограничен живот, продажбите на продуктите минават през точно определени етапи от жизнения цикъл, като на всеки етап продуктите изискват различни маркетингови, производствени и други стратегии.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Проваленият лидер.
 
Проваленият лидер.

  1. Дайте определения за термина „лидер” и опишете основните теории за лидерството. 2. Опишете накратко един човек (от Вашата работа, личен живот или публична личност), който сте смятали за лидер. 3. Анализирайте описания в т.2 лидер и посочете причините, довели до неговия провал. 4. Ако можехте да избирате - какъв тип лидер бихте желали да Ви води (в работата, в политиката, в ученето и пр. - моля, посочете избраната от Вас област)? Аргументирайте своя избор.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Проект (казус) по дисциплината “Икономика за мениджъри”.
 
Проект (казус) по дисциплината “Икономика за мениджъри”.

  Разработване на индивидуални казуси по икономика за мениджъри за НБУ.
Цена: 150.00 лв.
 


 
ПРОЕКТИРАНЕ НА ХИБРИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ ТИПА КООПЕРАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАЩА КЛУБНИ, ОБЩО-БАСЕЙНОВИ (COMMON-POOL RESOURCES) И ПУБЛИЧНИ БЛАГА.
 
ПРОЕКТИРАНЕ НА ХИБРИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ ТИПА КООПЕРАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАЩА КЛУБНИ, ОБЩО-БАСЕЙНОВИ (COMMON-POOL RESOURCES) И ПУБЛИЧНИ БЛАГА.

  Структурните политики за промяна изискват либерализиране на икономиката включително на пазара на селскостопанска продукция. Държавните монополи са елиминиране едновременно с техните връзки с производствените кооперации. Изисква се нова кооперативна система за търговия, която се основава на философията на самопомощ, ефективност и ефикасност на разходите. Този иновативен модел насърчава производителите, маркетинга и финансовите кооперации в една интегрирана система, с цел превръщането на селското стопанство от производството в търговско селско стопанство и управление на земеделието като бизнес.
Цена: 87.50 лв.
 


 
ПРОЕКТЪТ “РЕОРГАНИЗАЦИЯ”.
 
ПРОЕКТЪТ “РЕОРГАНИЗАЦИЯ”.

  Оценката на направената промяна ще има целта да анализира резултатите, които са постигнати. Ефективността на екипа има следните критерии : балансирани роли, ясни цели и споразумени крайни резултати, откритост и конфронтация, подкрепа и доверие, сътрудничество и конфликти, добри взаимоотношения между екипите, добра комуникация.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Проектът „Балкан”.
 
Проектът „Балкан”.

  Казусът е съставен с цел да развие Вашите умения за анализиране. Той изисква системен подход, който обикновено включва посочените по-долу последователни логически стъпки.
Цена: 100.00 лв.
 


 
ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ В ИНТЕРНЕТ
 
ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ В ИНТЕРНЕТ

  Конкурентната стратегия за Cana Therapy зависи от пазарната среда и позиционирането и продуктовото портфолио на съществуващите козметични марки. Основната стратегия трябва да бъде по-ниската цена, за да се проникне на съществуващ пазар. С въвеждането на Cana Therapy на по-ниска цена от тази на вече установени конкуренти могат да се привлекат нови клиенти, които не биха закупили продукта.
Цена: 0.00 лв.
 


 
ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ В ИНТЕРНЕТ.
 
ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ В ИНТЕРНЕТ.

  Кремът е разработен с цел грижа за лицето и намаляване на бръчките, но благодарение на екстракта от коноп приложението му е широкоспектърно и клиентите го използват при проблемна кожа по цялото тяло. Приложението на екстракта от коноп е изключително широко благодарение на ендоканабиноидните рецептори разположени във всяка една тъкан от човешкото тяло включително и кожата.
Цена: 62.50 лв.
 


 
ПРЯКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО.
 
ПРЯКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО.

  Модерното виждане за концепцията, ориентирано към гражданите, може да бъде проследено до политическото мислене след Втората световна война, а именно Хана Аренд "Началото на тоталитаризма" (1951 г.) и "Човешкото състояние" (1958 г.). Аренд застъпва силна версия на политически ангажимент, който според нея е дълбоко културно постижение, а не нещо, което се проявява естествено в човешката природа. Тя разглежда гражданството като отличителна и съзнателно възприета роля, играна от гражданите, които взаимодействат и обсъждат в дискретното публично пространство, където всичко „може да бъде видяно и чуто от всички и има възможно най-широка публичност” .
Цена: 125.00 лв.
 


 
Разработване на казус по дисциплината BAMB519D Пазарна организация.
 
Разработване на казус по дисциплината BAMB519D Пазарна организация.

  Моделът на конкурентно предимство на Портър посочва, че конкурентната стратегия предполага предприемане на офанзивни или отбранителни действия, за да се създаде защитима пазарна позиция в дадена индустрия. Според Майкъл Портър основата на над средното представяне в рамките на дадена индустрия е устойчиво конкурентно предимство.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Страница: 10 от 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.