Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиНастъплението на китайските смартфони
 
Настъплението на китайските смартфони

  1. Систематизирайте факторите, които оказват влияние върху цените на смартфоните. 2. Подгответе профили на китайските компании Huawei или ZTE Corp и техните стратегии за навлизане на пазара на смартфони. 3. Каква е ролята на цените за постигане на целите на китайските производители на смартфони? 4. Какво влияние оказва конкуренцията на производителите на операционни системи върху пазара на смартфони?
Цена: 100.00 лв.
 


 
Основи на правото
 
Основи на правото

  основателна ли е молбата за преглед? Какво трябва да бъде решението на ВКС?
Цена: 87.50 лв.
 


 
Отчитане на съществения аспект „отпадни води“- управление на веригата за доставки, на примера на Корпорация за производство на деним, въз основа на GRI 4-a,b
 
Отчитане на съществения аспект „отпадни води“- управление на веригата за доставки, на примера на Корпорация за производство на деним, въз основа на GRI 4-a,b

  Вие сте мениджър на глобална компания за производство на деним. Носите отговорност за отчетността на КСО на компанията и подписвате публичния й отчет за КСО. Отчитането на управлението на отпадните води във веригата на доставките й е съществен аспект за политиката на КСО, която провеждате. Компанията има фабрики в региони с недостиг на вода, а доставките, които прави по цял свят, за да произвежда и продава стоките си изискват особено внимание върху рециклирането на водата в системата на доставки. Компанията може да загуби репутация, ако изземе за своите нужди вода, необходима за селското стопанство, другите местни индустрии и домакинствата. За съжаление основната част от производството на компанията е в държави с воден недостиг. Те произвеждат повече за компанията, отколкото фабриките в региони с достатъчно количество вода. Въз основа на дадения текст за отчетност на съществени екологични и социални аспекти на КСО “G4-DMA MATERIAL ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE” , съставете отчетността за съществения аспект на КСО „отпадни води“ - Управление на веригата за доставки- според G4-DMA MATERIAL ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE, използвайки дадените таблици. количествените данни ще бъдат набавени от Вашите счетоводители.
Цена: 120.00 лв.
 


 
ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
 
ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

  Вие сте консултант по човешки ресурси. Повикал ви е новоназначения управител на голямо предприятие за консервирани плодове и зеленчуци. Какво ще препоръчате на управителя, за да реши проблемите с човешките ресурси и създаде система за планиране на човешките ресурси в предприятието?
Цена: 87.50 лв.
 


 
Политика на Корпоративна социална отговорност и нейната отчетност на Coca-­‐Cola LTD.
 
Политика на Корпоративна социална отговорност и нейната отчетност на Coca-­‐Cola LTD.

  Компанията съсредоточава усилията върху устойчиво опаковане и оценка на възможностите за намаляване на отпадъците и емисиите, тъй като опаковката е вторият компонент с най-голям дял за потенциалния въглероден отпечатък на Кока Кола. Тук се отчитат дейностите по редизайн на опаковки, подкрепа по програми за рециклиране и разработване на желани продукти, които използват рециклирани материали.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Предизвикателства пред мениджмънта и маркетинга на  туристическа дестинация.
 
Предизвикателства пред мениджмънта и маркетинга на туристическа дестинация.

  Имайки предвид, че повечето туристически дейности протичат в дестинации, то последните представляват най-важния елемент от системата на туризма. Традиционно, дестинациите трябва да бъдат разглеждани като амалгама от преки и непреки туристически удобства (например места за настаняване, заведеният за хранене, обществен и частен транспорт и пътища, туристическа информация, почивни бази и т.н.), както и от широка гама от естествени и културни туристически атракции. Въпреки това, за икономическите и маркетинговите науки, туристическата дестинация е повече от географска област.
Цена: 75.00 лв.
 


 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.
 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.

  Бизнес-предприемача Петров идентифицира и оценява възможностите, взема решение за начина на тяхното използва и развива стратегия и провежда организацията на новия бизнес проект. В съзнанието на Петров основата дейност е създаването на бизнеса както на микро, така и макро ниво, относно анализ на икономическата, социална и културна среда. Следователно, това което различава Петров от Иванов са три основни идеи, които обясняват неговата предприемаческа дейност.
Цена: 75.00 лв.
 


 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА
 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА

  1. Прилики и разлики между държавно регулирана икономика и либерална икономика 2. Предприемачеството в условията на извънредно положение: възможно ли е, кога и доколко (в контекста на COVID-19) 3. Вашият избор – Китай или Англия като възможност за предприемачество с днешна дата? Мотивирайте отговора си. 4. Коя от двете икономики ще се възстанови по-бързо – разсъжденията на един бъдещ предприемач, анализиращ формите на собственост, както и на стопанските отношения (либерално и държавно регулиране)
Цена: 112.50 лв.
 


 
Преценете дали е важно, че главният изпълнителен директор Пол Томлинс използва подход на заинтересованите страни за бизнеса, а не подход насочен само към акционерите при вземане на решения?
 
Преценете дали е важно, че главният изпълнителен директор Пол Томлинс използва подход на заинтересованите страни за бизнеса, а не подход насочен само към акционерите при вземане на решения?

  През последните години бизнесът на Out & About е попаднал в заглавията на вестниците за използването в компанията на по-евтини материали от тропическите гори. Out & About е критикувана за снабдяването си с тези материали което се осъжда като неетично, но решението за използването им от Пол Томлинс е довело до по-високи маржове на печалба и означава, че бизнесът има увеличение на печалбите от 24,5 милиона £ в 2013- на 29, 2 милиона £ през 2014 г.
Цена: 62.50 лв.
 


 
При управлението на даден продукт на съвременния етап следва да се акцентира върху неговата функционална същност или върху други елементи на продуктовия микс.
 
При управлението на даден продукт на съвременния етап следва да се акцентира върху неговата функционална същност или върху други елементи на продуктовия микс.

  Концепцията жизнен цикъл на продукта е важна в маркетинга, защото дава задълбочена представа за динамиката на продукта. Тази концепция може да се опише по следния начин: продуктите имат ограничен живот, продажбите на продуктите минават през точно определени етапи от жизнения цикъл, като на всеки етап продуктите изискват различни маркетингови, производствени и други стратегии.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Проваленият лидер.
 
Проваленият лидер.

  1. Дайте определения за термина „лидер” и опишете основните теории за лидерството. 2. Опишете накратко един човек (от Вашата работа, личен живот или публична личност), който сте смятали за лидер. 3. Анализирайте описания в т.2 лидер и посочете причините, довели до неговия провал. 4. Ако можехте да избирате - какъв тип лидер бихте желали да Ви води (в работата, в политиката, в ученето и пр. - моля, посочете избраната от Вас област)? Аргументирайте своя избор.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Проект (казус) по дисциплината “Икономика за мениджъри”.
 
Проект (казус) по дисциплината “Икономика за мениджъри”.

  Разработване на индивидуални казуси по икономика за мениджъри за НБУ.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Страница: 10 от 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.