+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиРАЗРАБОТВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА (КАЗУС) ЗА КУРС BAMB721D МЪРЧАНДАЙЗИНГ
 
РАЗРАБОТВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА (КАЗУС) ЗА КУРС BAMB721D МЪРЧАНДАЙЗИНГ

  Използваната визуална презентация разкрива връзката между модна линия, тема и сезона. Представените модни линии удовлетворяват различни потребителски нужди. Мърчандайзингът е добре решен. Затова, за да бъде максимален неговия ефект, то е необходимо да бъде подкрепен от работата търговските служители. Доста принципи на мърчандайзинга са спазени – стоката да е видима, да се привлича вниманието по подходящия начин и създаване на интерес. Мърчандайзинговите компоненти са адекватно синхронизирани и комбинирани, за да се постигне крайната цел – подобряване на репутацията на магазина и нарастване на обема продажби.
Цена: 75.00 лв.
 


 
РАЗРАБОТВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА (КАЗУС) ЗА КУРС MBAM064D Стратегически маркетинг мениджмънт
 
РАЗРАБОТВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА (КАЗУС) ЗА КУРС MBAM064D Стратегически маркетинг мениджмънт

  Анализът на маркетинговата стратегия е основна предпоставка за всеки успешен бизнес, тъй като е свързан с вземане на ключови управленски решения с дългосрочен характер, от които зависи съществуването и прогресивното развитие на дадено предприятие. Той може да има множество варианти, тъй като различните маркетолози оценяват по различен начин пазарните шансове на предприятието. Този анализ има за цел да изясни миналото и настоящето състояние на стратегическите бизнес единици и техния бъдещ потенциал.
Цена: 137.50 лв.
 


 
Самостоятелна работа (КАЗУС) на тема: „Разработване на проект за маркетингово проучване“
 
Самостоятелна работа (КАЗУС) на тема: „Разработване на проект за маркетингово проучване“

  Стъпвайки на теоретичната основа (приложените ел. материали) Вие ще се научите да определяте правилно предназначениeто на всяко маркетингово изследване, да подбирате подходящите методи за постигане на поставената цел, да използвате коректно генерираната информация и така да се справяте по-добре в оперативната си работа, като ръководители и ръководени.
Цена: 112.50 лв.
 


 
СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТЕН КАЗУС по “ТЕХНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ”.
 
СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТЕН КАЗУС по “ТЕХНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ”.

  1. Да се направи анализ на пасива на баланса и да се състави финансов баланс. 2. Да се изчислят чистите оборотни капитали на фирмата. 3. Да се изчислят коефициентите за финансовата независимост и да се направи анализ на резултатите. 4. Да се изчислят коефициентите за ликвидност и възвръщаемост на капитала на база реализиран оборот.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Семестриален казус по “Данъци и данъчна администрация”.
 
Семестриален казус по “Данъци и данъчна администрация”.

  Решаването на казусите гарантира успешното завършване на курса по учебната дисциплина “Данъци и данъчна администрация” и дава възможност за бъдещата Ви реализация като специалисти – икономисти.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Семестриален казус № 1.
 
Семестриален казус № 1.

  Решение на семестриален казус по „Финанси”, при който се изисква да се изчисли размера на данъка за отчетния период.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Семестриален казус № 2 по финанси.
 
Семестриален казус № 2 по финанси.

  1. Да се направи анализ на пасива на баланса и да се състави финансов баланс. 2. Да се изчислят чистите оборотни капитали на фирмата. 3. Да се изчислят коефициентите за ликвидност и да се направи анализ на резултатите. 4. Да се анализира рентабилността по отношение на собствения капитал, заетия (чужд капитал) и продажбите на фирмата. 5. Да се изчислят коефициентите на финансова независимост на фирмата.
Цена: 87.50 лв.
 


 
СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА И СОЛИДАРНОСТ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО.
 
СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА И СОЛИДАРНОСТ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО.

  Деформиращите социални неравенства разрушават естествените човешки връзки, ескалират класови и общностни конфликти. Те взривяват обществата и обезсилват държавите, тласкайки големи общности съм сепаратизъм или връщайки цели социални слоеве към примитивност и архаизъм. По този начин се върви по пътя към ескалиране на конфликтността и несъвместимостта, до натрупване на огромно гражданско отчуждение, недоволство и до политическа анархия.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Стратегии на Тойота на световния пазар.
 
Стратегии на Тойота на световния пазар.

  1. Характеризирайте стратегическите решения на Тойота и навлизането на основни задгранични пазари на компанията? Налице ли са особености в съответствие със спецификите на конкретни пазари? 2. Подкрепете Вашия отговор и с примери, които не са посочени в казуса! 3. Какво прави компанията успешна на фона на другите автомобилопроизводители в условията на настоящата икономическа криза? Приведете и допълнителни актуални данни в подкрепа на отговора си! 4. Възможно ли е управленската философия и корпоративни ценности да бъдат адаптирани в американските и европейски поделения на компанията? Доколко философията на ‘kaizen’ е разбираема от гл.т. на практичността на западната култура? 5. Как бихте охарактеризирали организационната структура на Тойота? Какви са нейните специфики? 6. Възможно ли е да се открои глобална корпоративна стратегия на Тойота и какви са нейните характерни черти?
Цена: 125.00 лв.
 


 
Стратегия на пазарните ниши.
 
Стратегия на пазарните ниши.

  Обяснете особеностите на стратегията на пазарните ниши. Посочете 2-3 български компании, които прилагат тази стратегия.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Съживяването на автомобил модел „ SHEVROLLETTE CAMARO”.
 
Съживяването на автомобил модел „ SHEVROLLETTE CAMARO”.

  Маркетинговата стратегия на Камаро е повече ориентиран към психологическия модел, просто защото неговите клиенти са хора с его, с привличане към бързите. Но това, което човек иска, не е задължително това, от което той се нуждае. В допълнение, нужди, които не са само физически. Има нужда да бъде социално нещо, например, социална класа, принадлежащи към определен общество и нужда от себеизразяване.
Цена: 112.50 лв.
 


 
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.
 
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

  В автобиографията си "Изкуството на сделката" Доналд твърди, че е усвоил силната работна етика от баща си. "Никога не съм хвърлял пари наоколо", пише той и с изправено лице в онези дни преди първия си банкрут. „Научих от баща ми, че всяка стотинка има значение, защото вашите пари се превръщат в долари”. Тръмп е въвел нови правила за себе си, като взема пари от баща си, за да се утвърди. Тръмп казва, че просто е взел малък заем от няколко милиони долари, когато е започнал, и много статии през годините предполагат, че Доналд Тръмп е получил няколко други заема от баща си. Веднъж, за да се избегне несъстоятелност, Фред Тръмп е отпуснал на сина си $ 3,5 млн. под формата на казино чипове.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Страница: 11 от 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.