+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиУПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
 
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

  Какви са резултатите от участието на чужди капитали в българската икономика за изминалите 5 години? Има ли закономерност в разпределението на тези инвестиции по основни отрасли и ако установите такава, какви са причините за констатираните тенденции и резултати? В какви направления преките чужди инвестиции в България водят до повишаване на конкурентноспособността на българското производство? и други
Цена: 125.00 лв.
 


 
Управление на операциите
 
Управление на операциите

  РОЛЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОПЕРАЦИИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Цена: 0.00 лв.
 


 
Управление на операциите (2014)
 
Управление на операциите (2014)

  Разработен казус по управление на операциите
Цена: 0.00 лв.
 


 
Управление на операциите (2014) - мини казус
 
Управление на операциите (2014) - мини казус

  Поръчай за изготвяне казус.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Управление на проекти
 
Управление на проекти

  Вие сте нестопанска организация, която развива дейност в предприемачеството. Към момента вашата организация се ползва с признание и доверие от страна на клиенти, партньори и служители. Развивате успешна проектна дейност. Намирате следната покана: „Службата за Европейска интеграция обявява покана за набиране на проектни предложения, с цел подобряване предприемачество в страната. Общата цел на програмата е да стимулира подобрението на вече съществуващи бизнеси в България чрез финансирането на проектни предложения.
Цена: 87.50 лв.
 


 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.

  “Радост” АД е организация, която произвежда и продава широка гама от шоколадови и сладкарски изделия. Производството е с висока степен на автоматизация на дейностите, поради което делът на работниците в общия брой на персонала е относително нисък. В последните години организацията акцентира върху дейностите маркетинг, продажби, разработване на нови продукти. Структурата на персонала по отношение на основните групи персонал е следната:...
Цена: 100.00 лв.
 


 
Управлението на проекти и конкурентоспособността на Lenovo
 
Управлението на проекти и конкурентоспособността на Lenovo

  Проектното управление Lenovo е на ниво организация т.е. няма отделен отдел за всяка една функционална област в компанията. Управлението на проекти е вече стратегическо. Стратегическите проекти в Lenovo се различават от проектите за научни изследвания. В миналото стратегическото планиране не е било адекватно, но стратегическото приложение на управлението на проекти решава този проблем и стратегическите проекти са започнали да се изпълняват и да дават необходимите резултати.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Управленският процес и екипната дейност.
 
Управленският процес и екипната дейност.

  Екипната работа може да се определи като „процес на сътрудничество, който позволява на обикновените хора да постигат извънредни резултати" . Екипът има обща цел, чрез която неговите членове могат да развиват ефективни взаимоотношения, за да постигнат желаните резултати. Успешната работа в екип зависи от синергията, съществуваща между всички членове на екипа, създавайки среда, в която всички те са готови да допринесат и да участват, за да насърчават и поддържат положителна и ефективна екипна среда
Цена: 150.00 лв.
 


 
Устойчиво управление в TUI Travel PLC.
 
Устойчиво управление в TUI Travel PLC.

  Компанията води активна политика по управление на рисковете, свързани с устойчивостта. Отговорното звено е отдела за Управление на риска и Отдела за устойчиво развитие. Увеличаване на правните и обществени очаквания поставя изискването преди компанията да действа отговорно и да идентифицира и ефективно да управляваме рисковете.
Цена: 100.00 лв.
 


 
УЧР – задание за самостоятелна работа.
 
УЧР – задание за самостоятелна работа.

  За да се разработи ефективна система за управление компанията се нуждаете от стабилна основа. Трябва да се обърне сериозно внимание на корпоративната стратегия, анализа на работния процес, формата на инструмента за оценка, документиране на изпълнението и комуникационния план. Ако тези фактори се вземат предвид, системата ще се разглежда като нещо положително от служители и ще е по-вероятно да се постигнат желаните резултати свързани с повишаване на производителността и качеството.
Цена: 87.50 лв.
 


 
УЧР – задание за самостоятелна работа.
 
УЧР – задание за самостоятелна работа.

  Ако СУИД се прилага правилно с конкретни цели, обвързани със стратегическия и оперативен план, организационните резултати ще се подобрят. Например, ако главният изпълнителен директор поиска увеличение с 3% брутния марж, тази цел ще се разбере от всеки отдел, екип и лице, което може да окаже влияние върху нарастването на брутния марж. Тези, които са успешни в постигането на тази цел ще получат положителен отзив, тези, които не са могли, ще получат незадоволителна оценка. По тази причина процесът на управление на изпълнението стимулира организационните резултати.
Цена: 100.00 лв.
 


 
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВО РЕШЕНИЕ
 
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВО РЕШЕНИЕ

  Казус по Диагностика на маркетингови решения ...
Цена: 62.50 лв.
 


 
Страница: 12 от 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.