+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиNouvelles Frontières  - Предизвикателството на Интернет.
 
Nouvelles Frontières - Предизвикателството на Интернет.

  1. Защо Nouvelles Frontières постига толкова успехи през последните 30 години? Каква е същноста и кой е източникът на конкурентните предимства на компанията? 2. В началото на 90-те, Nouvelles Frontières избира да разшири дейността си като навлиза във въздушния транспорт и закупува и строи курорти; какво мислите за тези ходове на фирмата? 3. Трябва ли Nouvelles Frontières да се бeзпокои за чуждестранните конкуренти? Трябва ли фирмата да продължи стратегията си за навлизане на международния пазар? Защо? 4. Защо Интернет влияе на фирмената позиция? Какво могат да направят в тази насока?
Цена: 125.00 лв.
 


 
Алтруизъм или егоизъм или по малко от двете.
 
Алтруизъм или егоизъм или по малко от двете.

  Икономистите предполагат, че хората са егоистични. Това просто означава, че има някои неща, за които всеки един човек се грижи; някои цели имат по-голямо значение от други. Резултат е, че всеки човек би искал да ги постигне – взема се решения относно използването на повече ресурси, а не на по-малко, защото това позволява да ги изпълним по-ефективно.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Анализ и избор на поръчка за производство на алуминий и алуминиеви сплави за автомобилната индустрия.  Казусът „Anwar Aluminum Works“.
 
Анализ и избор на поръчка за производство на алуминий и алуминиеви сплави за автомобилната индустрия. Казусът „Anwar Aluminum Works“.

  1. Представете размера на глобалната металургия и в частност, на производството на алуминий. 2. Представете размера на бизнеса на AAW, т.е. на сегашното производство. 3. Кои са предимствата и недостатъците за AAW Windsor, за да приеме всяка една от поръчките? 4. Изчислете прогнозен Коефициент на маржа на приноса (%) и за двете поръчки.
Цена: 175.00 лв.
 


 
Анализ на брандовете BMW и Mini.
 
Анализ на брандовете BMW и Mini.

  В сравнение с марката BMW, Mini е продукт с потенциално предимство за потребителите. Това е така, защото съгласно Котлър потенциалът е свързан с новите начини за диференциране продуктът от неговите конкуренти, а потенциалът на Mini е около емоционалната стойност, която носи на своите клиенти. Подобрената стойност се осигурява от допълнителните продукти, които добавят стойност към основния продукт. Съществуват и осезаеми ползи от продукта, като той се съсредоточава върху дизайна, формата, характеристиките, техническите характеристики и т.н. Но основната полза от Mini е стойността, тъй като тя е най-важна за клиентите. Това се осъзнава от BWM и затова компанията е запазила марката и я развива още повече от 2007 г. насам.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Бизнес прогнозиране и планиране (BAEB640D)
 
Бизнес прогнозиране и планиране (BAEB640D)

  Разработване на казус: Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на фирма
Цена: 100.00 лв.
 


 
Борбата за оцеляване на H.I.S. CO. LTD в условията на несигурност.
 
Борбата за оцеляване на H.I.S. CO. LTD в условията на несигурност.

  1. Кои са трудностите, които Сауада е трябвало да преодолее през 90-те години, за да оцелее. Направете S.W.O.T. анализ на H.I.S. и на бизнес обкръжението в момента. 2. Дискутирайте стратегията на компанията. Кои са ключовите фактори за успех на различните етапи на нейното развитие? 3. Конкурентно предимство ли е използването на електронната търговия? Защо? 4. Как компанията изгражда дългосрочни взаимоотношения? 5. Добър “боец” ли е Сауада като предприемач? Опишете неговия лидерски стил. 6. Какви са вашите възгледи относно бъдещето на компанията? От какъв краткосрочен и дългосрочен план за действие се нуждае, за да се превърне в един от лидерите в туристическата индустрия в Китай, Европа и САЩ?
Цена: 125.00 лв.
 


 
ВАЕВ 305D „Основи на маркетинга”.
 
ВАЕВ 305D „Основи на маркетинга”.

  Определете пазара на организацията. Опишете каква потребност задоволяват продуктите на организацията. Изберете една от пазарните и маркетингови концепции /производствена, продуктова, търговска, маркетингова, социално – етичен маркетинг, маркетинг на взаимоотношенията/, която най-точно може да обясни поведението на разглежданата организация.
Цена: 100.00 лв.
 


 
ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 
ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

  В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Закупена е съгласно фактура машина с покупна стойност 38 000 лв., върху която сума е начислен 20 % ДДС. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. По доставката на машината са платени със средства от разплащателната сметка въз основа на фактура транспортни разходи в размер на 180 лв., върху която сума е начислен ДДС 20 %. За монтаж на машината са заплатени от касата по фактура 160 лв. Машината е заприходена в състава на дълготрайните материални активи по цена на придобиване.
Цена: 100.00 лв.
 


 
ВАЕВ 740D Борси и борсови операции.
 
ВАЕВ 740D Борси и борсови операции.

  В рамките на курс Борси и борсови операци през настоящия семестър всеки от вас ще трябва да разработи практическа задача, като избеме една тема по която да работи: „Сравнителен анализ на борсовите правила на два различни функциониращи високоорганизирани пазара“ „Сравнителен анализ на нормативната база регламентираща работата на високоорганизираните пазари в две различни държави“
Цена: 100.00 лв.
 


 
ВЪВЕДЕНИЕ В Е-МАРКЕТИНГ.
 
ВЪВЕДЕНИЕ В Е-МАРКЕТИНГ.

  Тази стратегия компанията може да приложи след като създаде един сравнително елементарен уебсайт, който да представя мисия, визията и целите на приложението. На него могат да се предлагат стимули и специални пробни периоди за използване на приложението. Такива дейности, основани на възнагражденията, е удачно да се приемат, защото новото приложение на Фуудс Трейдинг търси нови потребители.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Въвеждане на институционални фактори в измерването на развитието.
 
Въвеждане на институционални фактори в измерването на развитието.

  КАЗУС По История на административните и стопански институции.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Възможности за реконструкция и модернизация.
 
Възможности за реконструкция и модернизация.

  ПЧП е изгодно за общината. Но общината може да бъде ощетена, защото някои съществуват неравноправни клаузи в договора. Така, че окончателното решение трябва да бъде да не се сключва договора, ако не се коригират следните съществени забележки...
Цена: 100.00 лв.
 


 
Страница: 2 от 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.