+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиКазус  за студентите от 1,2,3,4 група, чиито факултетни номера завършват на четно число.
 
Казус за студентите от 1,2,3,4 група, чиито факултетни номера завършват на четно число.

  ИСКА СЕ: 1. Да се определи сумата на записания /основен/ капитал и на собствения капитал. 2. Да се състави баланс към 31.03. 3. Да се съставят счетоводните статии за м. април. 4. Да се открият сметките, да се отразят началните салда, оборотите и крайните салда към 30.04. 5. Да се състави оборотна ведомост към 30.04.
Цена: 75.00 лв.
 


 
КАЗУС  НА ТЕМА:  ПРОЕКТЪТ “РЕОРГАНИЗАЦИЯ”.
 
КАЗУС НА ТЕМА: ПРОЕКТЪТ “РЕОРГАНИЗАЦИЯ”.

  В представения казус могат да бъдат идентифицирани множество проблеми, зад които стоят конкретни симптоми. Кумулативно проявени, те водят до появата на редица пречки и предизвикателства пред успешното реализиране на проекта, а липсата на воля и решителност за разрешаването им от страна на мениджмънта буквално „обричат” обекта на провал.
Цена: 0.00 лв.
 


 
КАЗУС 2016/17 по BATB708D Информационни и резервационни системи в туризма.
 
КАЗУС 2016/17 по BATB708D Информационни и резервационни системи в туризма.

  Използването на е-платформи за резервации се основава на основното предположение, че всеки турист разчита на онлайн препоръките и хотелските ревюта и по този начин има голяма вероятност да посетят тези дестинации въз основа на една по-обективна информация.
Цена: 100.00 лв.
 


 
КАЗУС BATB510D Хотелиерство и ресторантьорство.
 
КАЗУС BATB510D Хотелиерство и ресторантьорство.

  Туризмът е индустрия, която носи много положителни икономически резултати: той е един от най-значимите източници в света на икономически резултати и заетост. Въпреки това, туризмът е една много сложна индустрия, включваща многобройни заинтересовани страни (понякога с противоположни интереси) и изискваща значително количество ресурси. Като такава, туризмът може да има много противоположни ефекти в зависимост от начина, по който се управляват дейностите, свързани с него. Ако се управлява добре, туризмът може да играе положителна роля в социалното, културното, икономическото, екологичното и политическото развитие на дестинацията и като такъв да предостави значителна възможност за развитие на много страни и общности. Хотелиерството и ресторантьорството са неизменна част от туристическите услуги. Именно те, заедно с избрания от нас туристически обект, ще са предмет на анализ в казуса.
Цена: 112.50 лв.
 


 
КАЗУС ВUBВ 501D / 534D ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.
 
КАЗУС ВUBВ 501D / 534D ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.

  Анализ на продукт, неговите характеристики и поведението на потребителите при неговата покупка.
Цена: 87.50 лв.
 


 
КАЗУС ГРАД «Х», Регионална икономика.
 
КАЗУС ГРАД «Х», Регионална икономика.

  1. Направете SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите) на ситуацията в град Х 2. Посочете основните цели, които ще преследвате в краткосрочен план (1 год.) с разработката на бюджета: например: подобряване на инфраструктурата, привличане на туристическите оператори със забележителностите, подобряване качеството на хигиенизирането и т.н. 3. Посочете за кои от приоритетите ще насочите средствата в размер на 800 хил.лв., придобити от продажба на терена 4. Направете предложения за развитието на града с дългосрочен характер
Цена: 100.00 лв.
 


 
КАЗУС за разработване на курсова работа  по Счетоводство  на студенти с четен факултетен номер.
 
КАЗУС за разработване на курсова работа по Счетоводство на студенти с четен факултетен номер.

  Въз основа на представената информация: I. Да се състави нетен счетоводен баланс към 30.09.2011 г. II. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. III. Да се състави оборотна ведомост на синтетичните счетоводни сметки. IV. Да се състави нетен счетоводен баланс към 31.10.2011 г.
Цена: 100.00 лв.
 


 
КАЗУС ЗА РЕШАВАНЕ „ВЪВЕДЕНИЕ В Е-МАРКЕТИНГ”.
 
КАЗУС ЗА РЕШАВАНЕ „ВЪВЕДЕНИЕ В Е-МАРКЕТИНГ”.

  Може би най-добрият начин за онлайн популяризиране на новото приложение е активното използване социалните медии. Приложението може да се рекламира като част от / допълнение към публикувано визуално съдържание в социалните мрежи. Може да се посочи, че тези снимки са взети от потребителите на ресторанта. Всъщност може да се обяви онлайн маркетингова кампания, потребителите постват снимки в социалните мрежи от ресторантите на заведението или от дома след като храната е била доставена.
Цена: 62.50 лв.
 


 
Казус за самостоятелна писмена работа по бизнес статистика.
 
Казус за самостоятелна писмена работа по бизнес статистика.

  Представете си, че вие работите във фирмата като специалист в областта на анализа и в частност по прилагането на статистически методи в тази област. На вас е възложено да изпълните заданието и да изложите в доклад резултатите със съответни препоръки и заключения. Във връзка с това сте събрали необходимите данни и сте си послужили със съответните статистически методи.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Казус за студентите от 1,2,3,4 група, чиито факултетни номера завършват на нечетно число
 
Казус за студентите от 1,2,3,4 група, чиито факултетни номера завършват на нечетно число

  ИСКА СЕ: 1. Да се съставят счетоводните статии за м. юли. 2. Да се открият сметките към 30.07. ,да се нанесат оборотите от стопанските операции и се определят крайните салда. 3. Да се състави оборотна ведомост към 31 юли. 4. Да се състави баланс към 31. юли.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
 
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.

  Следващите данни за цената на 10 акции са реални месечни данни от последните 2 години набавени от сайта http://www.infostock.bg . Това са едни от най-ликвидните български индекси към момента и съответните им цени с които е затворен текущия месец.
Цена: 225.00 лв.
 


 
КАЗУС ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АНАЛИЗИ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ХИБРИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ ТИПА КООПЕРАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАЩА КЛУБНИ, ОБЩО-БАСЕЙНОВИ (COMMON-POOL RESOURCES) И ПУБЛИЧНИ БЛАГА
 
КАЗУС ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АНАЛИЗИ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ХИБРИДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ ТИПА КООПЕРАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАЩА КЛУБНИ, ОБЩО-БАСЕЙНОВИ (COMMON-POOL RESOURCES) И ПУБЛИЧНИ БЛАГА

  Елинор Остром твърди, че "всички усилия, за да се организират колективни действия, независимо дали са от външен управител, предприемач, или набор от принципи, които от които се желае да получат колективни ползи, трябва да отговорят на общ набор от проблеми." 1А. Тези проблеми са · за справяне с “free rider problem”, · решаване на проблеми за поети задължения, · организиране на доставката на нови институции, · както и наблюдение на индивидуалното съответствие с набора от правила."
Цена: 150.00 лв.
 


 
Страница: 4 от 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.