+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиКазус по дисциплината „Управление на операциите”.
 
Казус по дисциплината „Управление на операциите”.

  Криза по дефиниция e едно събитие, което не се разглежда като обикновенна или естествена част от бизнес средата на една организация
Цена: 0.00 лв.
 


 
КАЗУС по дисциплината „Управление на операциите”.
 
КАЗУС по дисциплината „Управление на операциите”.

  Управлението на операциите може да се определи като процес, при който ресурсите, протичащи в рамките на определена система, се комбинират и се трансформират по контролиран начин за добавяне на стойност в съответствие с политиките, представени от мениджмънта.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Казус по инвестиционен мениджмънт.
 
Казус по инвестиционен мениджмънт.

  По-долната таблица 2 показва разходите свързани с финансирането на проекта с банков заем. За вариант 1 и вариант 2 те са съответно PVIFA = 725 хил лв. и PVIFA = 550 хил лв. В нулевата инвестиционна година PVIFA се изчислява като всеки кредит се умножи по 8%. – ефективния лихвен процент по условие. Процентът на дисконтиране е 3,99 (F1 в таблица 2). Логиката на калкулиране е, че за всяка година по отделно, първоначално се калкулира кредитната вноска (стойността на кредит / процента на дисконтиране). С оглед на факта, че по условие вноските са анюитетни, то те не се променят през отделните периоди. Главницата, на следващо място, е разликата между вноската и лихвата.
Цена: 150.00 лв.
 


 
КАЗУС ПО ИСТОРИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И СТОПАНСКИ ИНСТИТУЦИИ 2014
 
КАЗУС ПО ИСТОРИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И СТОПАНСКИ ИНСТИТУЦИИ 2014

  Икономическото развитие е нормативна концепция, отразяваща усещането на човек за морал и нравственост. Най-точният метод за измерване на икономическото развитие е индексът на човешкото развитие. Той съдържа нарастването на реалния брутен вътрешен продукт, което е в основата на нарастването на жизнения стандарт, образователното равнище, продължителността на живот.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Казус по курс ВАЕВ006D Въведение в туризма
 
Казус по курс ВАЕВ006D Въведение в туризма

  . Избор на туристически район, за който трябва да бъде изпълнен представения по-долу план.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Казус по МВАМ 167D Бизнес контролинг.
 
Казус по МВАМ 167D Бизнес контролинг.

  Икономическият смисъл на понятието „контролинг” означава управлявам и наблюдавам (от англ. to control). Контролинг носи смисъла на ръководене или направляване в посока към практическо достигане на поставените цели. Най-общо можем да кажем, че той представлява управление на резултатите. Това е един многокомпонентен процес, който дава методологическа и инструментална основа за изпълнение на основните управленски функции и оценка на ситуациите, изискващи вземане на управленски решения.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Казус по Международен маркетинг: Международната експанзия на франчайзите за храни през 2017 г.1
 
Казус по Международен маркетинг: Международната експанзия на франчайзите за храни през 2017 г.1

  1.Анализирайте, накратко, продуктовата политика на „Franchised Food Company“ в т.ч. по отношение на търговската марка. 2.Кои са мотивите на компанията и факторите на средата, които са в основата на проектите за експанзия на международните пазари? 3.Посочете особеностие, предимствата и най-често срещаните проблеми при международния франчайзинг. 4.Какви ценови цели,според Вас,трябва да си постави компанията „Franchised Food Company“при навлизането на различните пазари? Обосновете Вашето становище
Цена: 75.00 лв.
 


 
Казус по организационно поведение за ВСУ.
 
Казус по организационно поведение за ВСУ.

  Изпитният тест съдържа три части. Първата част съдържа 10 затворени въпроса (от които се избират само 8, които ще ви донесат максимален резултат от 40 точки), втората част съдържа 6 отворени въпроса (от които се избират само 4, които ще ви донесат максимален резултат от 40 точки) и третата част съдържа 1 казус, който ще ви донесе максимален резултат от 20 точки. За верен, пълен и изчерпателен отговор на затворените въпроси се получават 5 точки, на отворените 10 и на казуса 20. Максималният брой точки, който може да се получи от теста е 100. Възможно е да не спазите съотношението между точките на различните части, но общата сума на избраните от вас въпроси в теста трябва да е 100 точки.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Казус по Основи на правото.
 
Казус по Основи на правото.

  Първата стъпка при решаване на казуса е да се провери дали е спазена предвидената от закона форма за действителност на договора между Петров и Иванов (чл. 18 от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 26 от Закона за задълженията и договорите).
Цена: 75.00 лв.
 


 
КАЗУС ПО ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
 
КАЗУС ПО ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.

  Тук се отнасят планиране на кариерата и HR плановете. Хората са най-ценния актив за всяка организация. Организацията е свободна да развива своя персонал по начина, който идеално пасва на индивидуалните им възможности. Главната причина е, че целите на организацията трябва да бъдат приведени в съответствие възможно най-близо или съчетани с потенциала на служителите. Ето защо, планирането на кариерата може да се разглежда като HR Планиране и планиране на приемствеността в организацията.
Цена: 87.50 лв.
 


 
КАЗУС по СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ.
 
КАЗУС по СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ.

  Прилагане на методите PEST и SWOT при анализ на вътрешната и външната среда и стратегически насоки за развитие на организацията.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Казус по търговско право
 
Казус по търговско право

  Какво ще бъде решението на ВКС?
Цена: 75.00 лв.
 


 
Страница: 6 от 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.