+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиКазус по Управление на малкия и средния туристически бизнес.
 
Казус по Управление на малкия и средния туристически бизнес.

  Разработени казуси по Управление на малкия и средния бизнес във ВСУ.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Казус по управление на организацията на тема: изпълнител или мениджър?
 
Казус по управление на организацията на тема: изпълнител или мениджър?

  Управленската дейност не донесла никакво удовлетворение на Стив Ериксон, който работи в бързоразвиваща се софтуерна компания във Филаделфия от нейното създаване. В рузултат на този бърз растеж от 200 служители при нейното създаване след една година персоналът на компанията нараснал до 1400 човека. Това предизвикало потребност от по-широко използване на формални системи за управление и потребност от голям брой мениджъри.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Казус по УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОБЛЕМ В ПРОДУКТА.
 
Казус по УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОБЛЕМ В ПРОДУКТА.

  Дисциплина Управление на продукт за НБУ.
Цена: 100.00 лв.
 


 
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
 
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

  Барни иска да си купи кола. Той забелязал използвана кола с високо качество на паркинга на дилъра през уикенда. Той би я купил незабавно ако има повече пари в брой. Дилърът ще му даде само 1200 долара за неговия сегашен автомобил.Колата, която Барни иска да купи е наистина чудесна. Барни планирал внимателно и решил, че може да приеме офертата, само ако продаде сегашната си кола на частно за около 2000 долара. Това ще му даде 1500 долара за цената на новата кола и 500 долара за екстрите, които той иска...
Цена: 87.50 лв.
 


 
Казус по управление на продажбите BAMB802 / BAEB863D.
 
Казус по управление на продажбите BAMB802 / BAEB863D.

  Отговор на въпроси към казуса на доц. Димова в НБУ.
Цена: 87.50 лв.
 


 
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

  Както методологията на Z, така и тази на YAP имат своите предимства и недостатъци, така че считам, че не е възможно да се постигне точна равномерност. Но е явно, че ще трябва да се използват и двете методологии. Необходимостта от различни подходи за управление на проектите може да се види в рамките на организация Z на ниво портфолио от проекти, в зависимост от различните категории проекти по отношение на характеристиките на проекта или дори в зависимост от конкретна фаза на проекта, и по отношение на характеристиките на проекта. Трябва да се отчита уместността на подхода към специфичния проект
Цена: 75.00 лв.
 


 
Казус по управление на проекти.
 
Казус по управление на проекти.

  Ефективната комуникация е важнa по време на всяка фаза от жизнения цикъл на проекта. Особено важно е проектния мениджър да определи информационните и комуникационните потребности на заинтересовани страни: Кой се нуждае от това, от каква информация и кога те ще се нуждаят от нея, и какво е нейното значение. Основните различия в комуникативните умения се изразяват в уменията за показване на посоките, разбирането на разнообразни проблеми от проектния ръководител и основното е ефективността в занимание с хора, без проектния ръководител да има власт.
Цена: 0.00 лв.
 


 
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  НА ТЕМА  “НОВАТА ДЛЪЖНОСТ В МАРКЕТ ООД”.
 
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ТЕМА “НОВАТА ДЛЪЖНОСТ В МАРКЕТ ООД”.

  • проектирате личностна характеристика (спецификация) на идеалния кандидат за съответна длъжност; като използвате формуляра показан по-долу • разработите длъжностна характеристика; • проектирате процеса на подбор; в т.ч. • подготвите обява за работа; • планирате интервю за подбор; • подготвите въпросник за интервюто; • оцените ефективността на този процес.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Казус по управление на човешките ресурси /МВБУ/
 
Казус по управление на човешките ресурси /МВБУ/

  Подборът е процес на откриване на квалификацията и характеристиките на кандидатите за обявените вакантни позиции в организацията, за да се установи тяхната вероятност да бъдат подходящи за длъжността или позицията. Добрата селекция изисква методичен подход към проблема за намиране на най-добрия кандидат за тази работа. В следващата таблица са представени основните стъпки в процеса на подбор, селекция и наемане на служители в компанията, както и отговорните за изпълнение лица....
Цена: 87.50 лв.
 


 
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
 
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.

  Считам, че този метод за подбор е подходящ, тъй като дава ценна информация за личностните характеристика на кандидатите и дава възможност за сравнение на база отговорите на едни и същи резултати. Емоционалната интелигентност е от съществено значение за добрата атмосфера в работния процес. Считам, че освен обективните качества на кандидата – образование, квалификация и опит, е добре да бъдат проучени и субективните му качества - личностни характеристики и качества.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Казус по управление на човешките ресурси.
 
Казус по управление на човешките ресурси.

  Описаният в казуса ролеви конфликт е пряк резултат от политиката на организацията. Липсата на необходимото обучение или оборудване за ефективно удовлетворяване на нечии изисквания, например, може да е в резултат на организационни политики. Промяната на тези политики може да доведе до премахване на ролевия конфликт. И много важно, този тип конфликт говори за важността на наемането само на кандидати, които адекватни способности / очаквания / нагласи спрямо по изискванията на длъжността.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Казус по управленско счетоводство.
 
Казус по управленско счетоводство.

  Абаджиева Р., Димитрова Ива, “Курс по управленско счетоводство”, изд. “Парадигма”, София, 2009г
Цена: 100.00 лв.
 


 
Страница: 7 от 13
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.