+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиКАЗУС по учебна дисциплина „Основи на управлението“.
 
КАЗУС по учебна дисциплина „Основи на управлението“.

  Приложение на Йерархия на потребностите (А. Маслоу); ф.№ ХХХХ1 – Теория на Алдърфър;ф.№ ХХХХ2 – Теория на Гълбрейт; ф.№ ХХХХ3 – Двуфакторна теория (Фр. Херцберг);ф.№ ХХХХ4 – Трифакторна теория (Д. Маклеланд); ф.№ ХХХХ5 – Теория на очакванията (В. Вруум); ф.№ ХХХХ6 – Теория на справедливостта (Ст. Адамс); ф.№ ХХХХ7 – Теория за мотивиране чрез цели (Е. Лок);ф.№ ХХХХ8 – Модел на Портър-Лоулер; ф.№ ХХХХ9 – Теория на утвърждаването (Б. Скинър).
Цена: 62.50 лв.
 


 
КАЗУС ПО ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА.
 
КАЗУС ПО ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА.

  ПРИМЕРНИ ТЕМИ ОСНОВНИ 1.Същност и съдържание на финансовия анализ във фирмата. Методи. 2. Анализ на дълготрайните активи. 3. Анализ на краткотрайните активи. 4. Анализ на капитала. 5. Анализ на капиталовата структура. 6. Анализ на възвръщаемостта на инвестициите в лихвоносен капитал. 7. Анализ на риска и възвръщаемостта от дългосрочни инвестиции. 8. Анализ на печалбата. 9. Анализ на инвестициите в активи на фирмата. 10. Анализ и оценка на инвестиционен проект. 11. Анализ на източниците на финансови средства на фирмите. 12. Оценка на ценните книжа, емитирани от фирмата. 13. Анализ на дългосрочното финансиране на фирмите. 14. Анализ на кредитното финансиране на фирмите. 15. Анализ на цената на дългосрочното финансиране на фирмите. 16. Анализ на краткосрочното финансиране на фирмите. 17. Анализ на финансирането на текущата дейност на фирмите....
Цена: 87.50 лв.
 


 
КАЗУС – СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО МВАМ110D
 
КАЗУС – СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО МВАМ110D

  В системата на качеството на Energy development се наблюдава неспазване на предписанията на стандарта за качество ISO 9001, което може да създаде не само отделен технически проблем, но както се вижда от казуса и недоволни клиенти, което води до загуби и накърняване на имиджа на компанията. Затова системата за управление на качеството трябва да бъде въведена интегрално в Energy development. И на първо място това, което трябва да се коригира е правилно водене на документацията относно химико-физическите свойства на заготовките и използваните материали.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Казус: Mission Athletecare
 
Казус: Mission Athletecare

  Mission Athletecare основава своята стратегия за развитие на иновационната политика в различни нейни аспекти. Целта е не директна конкуренция със световните лидери на пазара като Найк или Адидас, а разработване на допълващи продукти като предложените наскоро охлаждащи кърпи. Тези кърпи регулират на температурата. Компанията въвежда водещи текстилни иновации.
Цена: 0.00 лв.
 


 
КАЗУС: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПОВЕДЕНИЕ.
 
КАЗУС: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПОВЕДЕНИЕ.

  Като използвате информацията в Модул 2: Управление на индивидуално трудово поведение (Характеристики на личността; Ценности, етика и динамика на индивидуалните различия; Социални възприятия; Организация и личност; Мотивация на индивидуално трудово поведение) опишете Вашето поведение като ръководител в описаните две ситуации.
Цена: 62.50 лв.
 


 
Казуси за курсов проект към курс „Управление на взаимоотношенията в маркетинга“.
 
Казуси за курсов проект към курс „Управление на взаимоотношенията в маркетинга“.

  Вие сте маркетинг мениджър на верига заведения за хранене. Предстои кампания, която има за цел да позиционира бизнеса ви като място, на което се сервира хубава храна и има добро обслужване. Кампанията ще има за цел и изграждане на лоялни потребители и стартиране на нарочни кампании за изграждане на добри взаимоотношения с тях. Механизма за самообслужване от клиентите може да бъде добра стратегия за събиране на данни за клиенти, ако се използва правилно. Има два вида онлайн инициативи за обслужване на клиентите: насочени към ефективност и насочени към клиентите. Когато използвате маркетингови кампании от типа бюлетин за изграждане на лоялност към клиентите няма стандартна форма за комуникация с клиентите. Съдържанието и методът, както и честотата на изпращането на съобщения до клиентите е това, което определя стойността. Най-добре да се полза мейлинг, бюлетин и социални мрежи. Това ще бъде най-евтиният начин.
Цена: 125.00 лв.
 


 
КАЗУСИ ПО МАКРОИКОНОМИКА ЗА УНСС (3 КАЗУСА).
 
КАЗУСИ ПО МАКРОИКОНОМИКА ЗА УНСС (3 КАЗУСА).

  Периодите преди и след избухване на последната глобалната икономическа криза се отличават със своеобразна динамика. Необходимо е промените в темповете на инфлация за периода 1998 – 2015 г. да бъдат анализирани на основата на годишни данни за промените в индекса на потребителските цени.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Казуси по макроикономика.
 
Казуси по макроикономика.

  Пресметнете личния разполагаем доход, личните потребителски разходи и спестяванията
Цена: 0.00 лв.
 


 
КАЗУСИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ.
 
КАЗУСИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ.

  Дисциплината „Организационно поведение” (ОВ) изучава начина, по който хората си взаимодействат в рамките на групи. Обикновено анализът на ОВ се прилага в опит за създаване на по-ефективни бизнес организации. Основната идея на изследването на организационно поведение е да се приложи научен подход при управлението на служителите. Теориите за организационно поведение се използват за целите на отдел човешки ресурси, за да се максимизира производителността от отделните членове на групата.
Цена: 62.50 лв.
 


 
Казуси по управленско счетоводство.
 
Казуси по управленско счетоводство.

  Поръчай решение на казус по управленско счетоводство за СУ.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Казуси по “Данъци и данъчна администрация
 
Казуси по “Данъци и данъчна администрация"

  Решение на казуси по Данъци и Данъчна администрация за МВБУ.
Цена: 75.00 лв.
 


 
КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ  (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКА ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННА КОМПАНИЯ - ПО ИЗБОР НА СТУДЕНТА)
 
КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКА ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННА КОМПАНИЯ - ПО ИЗБОР НА СТУДЕНТА)

  В рамките на поставената тема, чрез разработване на необходимия аналитичен и практически материал, трябва да се представят комуникациите с външните публики на съвременната компания. Те са сред нейните най-важни – ключови публики, които включват потребители, клиенти, подизпълнители, партньори, спонсори, дори и конкуренти в бизнеса.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Страница: 8 от 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.