+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиМаркетинг на услугите.
 
Маркетинг на услугите.

  Структурата на казуса е следната: на първо място се разглежда накратко същността на дадена услуга като цяло и се представя организацията, която е обект на анализ в разработката; след това се прави „7П“ анализ на услугите, които организацията предлага, чрез елементите: продукт, предоставяне и местоположение, цена, промоция, процес, предметно доказателство и среда, персонал, на база съответните теоретични рамки и изследвания от съвременни литературни източници. Въз основа на резултатите от анализа, се посочват слабите страни в маркетинда на услугите, които са в четири стратегически области - цена, промоция, персонал и процес и се дават препоръки как те могат да се преодолеят.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Маркетингови стратегии за позициониране на глобалните ритейлъри
 
Маркетингови стратегии за позициониране на глобалните ритейлъри

  Развиващите се пазари продължават да представляват привлекателни възможности за инвестиции за търговците на дребно в световен мащаб и икономическият спад е довел до увеличаване на значението на присъствието на тези пазари. За разлика от повечето развити пазари БВП на развиващите се пазари продължава да расте, макар и с по-бавен темп, а населението е по-младо в сравнение с други страни, населяващо предимно градове и показващо нарастващ интерес към съвременните формати на търговия на дребно.
Цена: 100.00 лв.
 


 
МВА 207 „Маркетингови проучвания”.
 
МВА 207 „Маркетингови проучвания”.

  Маркетинговото проучване включва системно събиране, записване и анализиране на данни за клиентите, конкурентите и пазара. Това свързва маркетинголозите с потребителите чрез предоставяне на съществена информация за решаване на пазарни предизвикателства и подпомагане с маркетингови решения.
Цена: 112.50 лв.
 


 
МВАМ 038 Самостоятелна работа: Маркетинг – магистри.
 
МВАМ 038 Самостоятелна работа: Маркетинг – магистри.

  Дискусията за или против Pace Sterling да подкрепи WRO ще доведе до продължаване или прекратяване на спонсорството. Може да се използва SWOT за анализ на създавалата се ситуация. Ролята на маркетинговото планиране е в резултат на дейностите да се увеличи стойността на бранда. С други думи, маркетинговото планиране следва да е ориентирано към изграждане или подкрепяне на корпоративната репутация на Pace Sterling.
Цена: 100.00 лв.
 


 
МОТИВАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ.
 
МОТИВАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ.

  Мотивацията на служителите в месокомбината може да се свърже още и с теорията на Маслоу за йерархията на нуждите. Тя заема най-високо ниво според теорията за самостоятелните нужди и поставя задоволяването на личните нужди над всички останали. Обикновено човек изпитва едновременно няколко взаимодействащи си потребности, по-изявените от които определят неговото поведение.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Мултикултурната работна среда-предимства и недостатъци.
 
Мултикултурната работна среда-предимства и недостатъци.

  Мултикултурното разнообразието е безценно конкурентно предимство . Управлението на мултикултурните екипи е ключов компонент за ефективното управление на хората на работното място. Демографските промени (жени на работното място, организационно преструктуриране и равни възможности) ще изискват от организациите да преразгледат своите практики за управление на и разработване на нови и креативни подходи към управлението хора. Положителните промени ще увеличат ефективността на работата и обслужването на клиентите.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Настъплението на китайските смартфони
 
Настъплението на китайските смартфони

  1. Систематизирайте факторите, които оказват влияние върху цените на смартфоните. 2. Подгответе профили на китайските компании Huawei или ZTE Corp и техните стратегии за навлизане на пазара на смартфони. 3. Каква е ролята на цените за постигане на целите на китайските производители на смартфони? 4. Какво влияние оказва конкуренцията на производителите на операционни системи върху пазара на смартфони?
Цена: 100.00 лв.
 


 
Основи на правото
 
Основи на правото

  основателна ли е молбата за преглед? Какво трябва да бъде решението на ВКС?
Цена: 87.50 лв.
 


 
ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
 
ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

  Вие сте консултант по човешки ресурси. Повикал ви е новоназначения управител на голямо предприятие за консервирани плодове и зеленчуци. Какво ще препоръчате на управителя, за да реши проблемите с човешките ресурси и създаде система за планиране на човешките ресурси в предприятието?
Цена: 87.50 лв.
 


 
Политика на Корпоративна социална отговорност и нейната отчетност на Coca-­‐Cola LTD.
 
Политика на Корпоративна социална отговорност и нейната отчетност на Coca-­‐Cola LTD.

  Компанията съсредоточава усилията върху устойчиво опаковане и оценка на възможностите за намаляване на отпадъците и емисиите, тъй като опаковката е вторият компонент с най-голям дял за потенциалния въглероден отпечатък на Кока Кола. Тук се отчитат дейностите по редизайн на опаковки, подкрепа по програми за рециклиране и разработване на желани продукти, които използват рециклирани материали.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Предизвикателства пред мениджмънта и маркетинга на  туристическа дестинация.
 
Предизвикателства пред мениджмънта и маркетинга на туристическа дестинация.

  Имайки предвид, че повечето туристически дейности протичат в дестинации, то последните представляват най-важния елемент от системата на туризма. Традиционно, дестинациите трябва да бъдат разглеждани като амалгама от преки и непреки туристически удобства (например места за настаняване, заведеният за хранене, обществен и частен транспорт и пътища, туристическа информация, почивни бази и т.н.), както и от широка гама от естествени и културни туристически атракции. Въпреки това, за икономическите и маркетинговите науки, туристическата дестинация е повече от географска област.
Цена: 75.00 лв.
 


 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.
 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.

  Бизнес-предприемача Петров идентифицира и оценява възможностите, взема решение за начина на тяхното използва и развива стратегия и провежда организацията на новия бизнес проект. В съзнанието на Петров основата дейност е създаването на бизнеса както на микро, така и макро ниво, относно анализ на икономическата, социална и културна среда. Следователно, това което различава Петров от Иванов са три основни идеи, които обясняват неговата предприемаческа дейност.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Страница: 9 от 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.