+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

КазусиМаркетинг на услугите.
 
Маркетинг на услугите.

  Структурата на казуса е следната: на първо място се разглежда накратко същността на дадена услуга като цяло и се представя организацията, която е обект на анализ в разработката; след това се прави „7П“ анализ на услугите, които организацията предлага, чрез елементите: продукт, предоставяне и местоположение, цена, промоция, процес, предметно доказателство и среда, персонал, на база съответните теоретични рамки и изследвания от съвременни литературни източници. Въз основа на резултатите от анализа, се посочват слабите страни в маркетинда на услугите, които са в четири стратегически области - цена, промоция, персонал и процес и се дават препоръки как те могат да се преодолеят.
Цена: 90.00 лв.
 


 
Маркетингови стратегии за позициониране на глобалните ритейлъри
 
Маркетингови стратегии за позициониране на глобалните ритейлъри

  Развиващите се пазари продължават да представляват привлекателни възможности за инвестиции за търговците на дребно в световен мащаб и икономическият спад е довел до увеличаване на значението на присъствието на тези пазари. За разлика от повечето развити пазари БВП на развиващите се пазари продължава да расте, макар и с по-бавен темп, а населението е по-младо в сравнение с други страни, населяващо предимно градове и показващо нарастващ интерес към съвременните формати на търговия на дребно.
Цена: 80.00 лв.
 


 
МВА 207 „Маркетингови проучвания”.
 
МВА 207 „Маркетингови проучвания”.

  Маркетинговото проучване включва системно събиране, записване и анализиране на данни за клиентите, конкурентите и пазара. Това свързва маркетинголозите с потребителите чрез предоставяне на съществена информация за решаване на пазарни предизвикателства и подпомагане с маркетингови решения.
Цена: 90.00 лв.
 


 
МОТИВАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ.
 
МОТИВАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ.

  Мотивацията на служителите в месокомбината може да се свърже още и с теорията на Маслоу за йерархията на нуждите. Тя заема най-високо ниво според теорията за самостоятелните нужди и поставя задоволяването на личните нужди над всички останали. Обикновено човек изпитва едновременно няколко взаимодействащи си потребности, по-изявените от които определят неговото поведение.
Цена: 60.00 лв.
 


 
Мултикултурната работна среда-предимства и недостатъци.
 
Мултикултурната работна среда-предимства и недостатъци.

  Мултикултурното разнообразието е безценно конкурентно предимство . Управлението на мултикултурните екипи е ключов компонент за ефективното управление на хората на работното място. Демографските промени (жени на работното място, организационно преструктуриране и равни възможности) ще изискват от организациите да преразгледат своите практики за управление на и разработване на нови и креативни подходи към управлението хора. Положителните промени ще увеличат ефективността на работата и обслужването на клиентите.
Цена: 60.00 лв.
 


 
Настъплението на китайските смартфони
 
Настъплението на китайските смартфони

  1. Систематизирайте факторите, които оказват влияние върху цените на смартфоните. 2. Подгответе профили на китайските компании Huawei или ZTE Corp и техните стратегии за навлизане на пазара на смартфони. 3. Каква е ролята на цените за постигане на целите на китайските производители на смартфони? 4. Какво влияние оказва конкуренцията на производителите на операционни системи върху пазара на смартфони?
Цена: 80.00 лв.
 


 
Основи на правото
 
Основи на правото

  основателна ли е молбата за преглед? Какво трябва да бъде решението на ВКС?
Цена: 70.00 лв.
 


 
ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
 
ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

  Вие сте консултант по човешки ресурси. Повикал ви е новоназначения управител на голямо предприятие за консервирани плодове и зеленчуци. Какво ще препоръчате на управителя, за да реши проблемите с човешките ресурси и създаде система за планиране на човешките ресурси в предприятието?
Цена: 70.00 лв.
 


 
Политика на Корпоративна социална отговорност и нейната отчетност на Coca-­‐Cola LTD.
 
Политика на Корпоративна социална отговорност и нейната отчетност на Coca-­‐Cola LTD.

  Компанията съсредоточава усилията върху устойчиво опаковане и оценка на възможностите за намаляване на отпадъците и емисиите, тъй като опаковката е вторият компонент с най-голям дял за потенциалния въглероден отпечатък на Кока Кола. Тук се отчитат дейностите по редизайн на опаковки, подкрепа по програми за рециклиране и разработване на желани продукти, които използват рециклирани материали.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Предизвикателства пред мениджмънта и маркетинга на  туристическа дестинация.
 
Предизвикателства пред мениджмънта и маркетинга на туристическа дестинация.

  Имайки предвид, че повечето туристически дейности протичат в дестинации, то последните представляват най-важния елемент от системата на туризма. Традиционно, дестинациите трябва да бъдат разглеждани като амалгама от преки и непреки туристически удобства (например места за настаняване, заведеният за хранене, обществен и частен транспорт и пътища, туристическа информация, почивни бази и т.н.), както и от широка гама от естествени и културни туристически атракции. Въпреки това, за икономическите и маркетинговите науки, туристическата дестинация е повече от географска област.
Цена: 60.00 лв.
 


 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.
 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.

  Бизнес-предприемача Петров идентифицира и оценява възможностите, взема решение за начина на тяхното използва и развива стратегия и провежда организацията на новия бизнес проект. В съзнанието на Петров основата дейност е създаването на бизнеса както на микро, така и макро ниво, относно анализ на икономическата, социална и културна среда. Следователно, това което различава Петров от Иванов са три основни идеи, които обясняват неговата предприемаческа дейност.
Цена: 60.00 лв.
 


 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА
 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА

  1. Прилики и разлики между държавно регулирана икономика и либерална икономика 2. Предприемачеството в условията на извънредно положение: възможно ли е, кога и доколко (в контекста на COVID-19) 3. Вашият избор – Китай или Англия като възможност за предприемачество с днешна дата? Мотивирайте отговора си. 4. Коя от двете икономики ще се възстанови по-бързо – разсъжденията на един бъдещ предприемач, анализиращ формите на собственост, както и на стопанските отношения (либерално и държавно регулиране)
Цена: 90.00 лв.
 


 
Страница: 9 от 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2022, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.