+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиКапиталът като фактор в икономиката на развиващите се страни.
 
Капиталът като фактор в икономиката на развиващите се страни.

  Изготвяне на курсова работа по МИО за МВБУ.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Комплексните външноикономически операции в съвременния международен бизнес
 
Комплексните външноикономически операции в съвременния международен бизнес

  Разработване на курсова работа по международен бизнес.
Цена: 100.00 лв.
 


 
КОМПЮТЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В БИЗНЕСА.
 
КОМПЮТЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В БИЗНЕСА.

  Изготвяне на проект за стартиране на електронен магазин.
Цена: 100.00 лв.
 


 
КОНСПЕКТ по задължителната дисциплина МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
 
КОНСПЕКТ по задължителната дисциплина МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

  Разработване на курсова работа по Международни Отношения
Цена: 225.00 лв.
 


 
КРИЗАТА В ПОРТУГАЛИЯ СЛЕД 2006-2007 ГОДИНА.
 
КРИЗАТА В ПОРТУГАЛИЯ СЛЕД 2006-2007 ГОДИНА.

  Между 2000 и 2012г., португалската икономика нарасна по-малко от тази на САЩ по време на Голямата депресия и тази на Япония. В настоящата разработка ще се разгледат причините за кризата в Португалия, с особен акцент върху краха между 2000г. и 2007г. Ще се опитаме да представим основните факти от скорошната икономическа история на страната и някои обяснения за нейното представяне.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение
 
Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение

  1. Теоретико-приложни аспекти на кроскултурния мениджмънт. • Принципни различия на основните подходи за сравнителни изследвания: кроснационални изследвания, междукултурни изследвания, множествени културни перспективи. • Класификация на моделите – същност, характеристики, различия и значимост за кроскултурния мениджмънт и организационното поведение. 2. Изследвания на корпоративната (организационната) култура. • Проучвания в конкретна организация по методика, която е съобразена с водещите тенденции, новите подходи, комплексната интерпретация на изследваните явления и зависимости. • Анализ на историята, натрупания опит и знания за отделно взета корпорация – развитие и сравнение на индикатори по първични и вторични механизми...
Цена: 125.00 лв.
 


 
КУПОЛЪТ НА РАЙХСТАГА, БЕРЛИН.
 
КУПОЛЪТ НА РАЙХСТАГА, БЕРЛИН.

  Неоренесансовата сграда е проектирана от Paul Wallot и оригиналният дизайн е завършен през 1894 г. Тя е била дома на Райхстага 1894-1933, но тя е обхваната в огън, който почти напълно разрушава сградата един месец след като Адолф Хитлер става канцлер. Изведената от употреба сграда претърпява допълнителни щети в резултат на съюзническите бомбардировки по време на Втората световна война. Пренебрегването й през следвоенния години води до влошаване на конструкцията и 70-те години е била частично реставрирана и сега е известна като Музея на германската история. Сградата е подложена на мащабна реновация, чиито ръководител е британския архитект Норман Фостър.
Цена: 0.00 лв.
 


 
курсов проект по BAEB003D Принципи на микроикономиката.
 
курсов проект по BAEB003D Принципи на микроикономиката.

  a. Начертайте кривата на търсене на Вашите жилища. b. Изчислете пределните приходи и начертайте кривата на пределните приходи. c. Ако пределните разходи, за да построите още едно жилище, са 100,000 лева, колко жилища ще построите и на каква цена ще ги продавате. Насока: приложете пределното правило MC=MR. Изобразете равновесните количество и цена чрез графика. d. Ако пределните разходи за построяването на още едно жилище са 85,000 лева, при какви количества и каква цена ще сте максимизирали печалбата на Вашата фирма – изобразете равновесните количество и цена чрез графика.
Цена: 137.50 лв.
 


 
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ВЪВЕДЕНИЕ В МЕНИДЖМЪНТА.
 
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ВЪВЕДЕНИЕ В МЕНИДЖМЪНТА.

  Вариацията на дивизионната структура е известна като секторна. Тя се използва обикновено от много големи и диверсифицирани компании. Един от най-известните примери е General Electric, която е пионер в тази форма, от средата на 70-те години. Характерна е за сектори, които обикновено са широки пазарно-ориентирани райони и могат да комбинират няколко традиционни дивизии, които произвеждат съответните стоки или услуги.
Цена: 175.00 лв.
 


 
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ.
 
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ.

  Фирма “Феникс”АД анализира и оценява инвестиционен проект за осъществяване на нова производствена дейност /производство на бельо/. Продукцията е предназначена за вътрешния пазар. В производството ще се използват суровини и материали местно производство.Пазарната маркетингова стратегия е максимално разнообразяване на асортиментната структура на производството. Предприятието разполага с добре развита мрежа за продажба на продукцията в големите градове. Има опит в организацията, снабдяването, производството и пласмента на произвежданата продукция. В района има предлагане на работници с необходимата квалификация и опит.
Цена: 250.00 лв.
 


 
КУРСОВ ПРОЕКТ по курс  BAEB 533 Самостоятелна работа: Теория на организацията.
 
КУРСОВ ПРОЕКТ по курс BAEB 533 Самостоятелна работа: Теория на организацията.

  Необходимостта от създаването на ефективни организации се поражда от трансформирането на организациите от затворени в отворени социални системи. Отразяването влиянието на средата в организацията е едно от основните предизвикателства пред съвременния мениджмънт. Поставя се въпросът за високо съвършена организация, която да оцелява в динамична и непредсказуема среда и да се развива в дългосрочна перспектива.
Цена: 125.00 лв.
 


 
КУРСОВ ПРОЕКТ по курс  MBAM 080D Проект: Стратегии за организационна промяна в бизнеса
 
КУРСОВ ПРОЕКТ по курс MBAM 080D Проект: Стратегии за организационна промяна в бизнеса

  В настоящата разработка е представена обективната оценка за състоянието и развитието на изследвания икономически субект. Така се създава специфична практико-приложна характеристика, визирайки оптимизиращи решения и препоръчва насоки за бъдещо развитие, които касаят конкурентните предимства, финансовото състояние на медицинския център и е съобразено със съществуващите икономически реалности. В предмета на изследване влизат принципите и механизмите на израждане на посочения модел за организационна промяна.
Цена: 175.00 лв.
 


 
Страница: 10 от 25
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.