+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиКУРСОВ ПРОЕКТ ПО МАРКЕТИНГ В ТЪРСЕЩИТЕ МАШИНИ И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ.
 
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО МАРКЕТИНГ В ТЪРСЕЩИТЕ МАШИНИ И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ.

  Дигиталната стратегия предоставя на кампании и проекти на фондации / НПО насоки и прозрение, което гарантира, че тяхната работа е в съответствие с общите цели на организацията. Те могат да се възползват от насочени кампании и тактики, които могат да постигат оценими резултати. Ако фондация не създаде цялостна дигитална стратегия, то тя ще се окаже в позиция с множество тактики, които не са пряко съобразени с нейните организационни.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Курсов проект по финансиране на иновациите.
 
Курсов проект по финансиране на иновациите.

  Стремежът към максимизиране стойността на фирмата е основен принцип на финансовия мениджмънт. Това се постига с увеличаване размера на очакваните парични потоци, ускоряване на получаването им във времето и намаляване (елиминиране) на свързания с тях риск. И за мениджърите, и за акционерите на фирмата е изключително важно увеличаване на фирменото богатство, защото по този начин се постига увеличаване и на личното им богатство. С инвестиционните проекти на фирмата са свързани някои от най-важните решения, които стоят пред финансовия мениджър. В голяма степен тяхното успешно решаване води до нарастване на акционерния капитал. Затова основен критерий на инвестиционния анализ е по-бързата възвръщаемост и по-високото благосъстояние.
Цена: 175.00 лв.
 


 
Курсов проект по финансов анализ на фирмата.
 
Курсов проект по финансов анализ на фирмата.

  Да се оцени целесъобразността на инвестицията в медицинското оборудване, като се използва методът Нетна настояща стойност! Да се оцени ефектът за собствениците, който ще настъпи в следствие на промяната на капиталовата структура на акционерното дружество! (Използвайте Коефициента на финансов ливъридж!)
Цена: 200.00 лв.
 


 
Курсов проект/Реферат по OOOK081D Екология за всеки.
 
Курсов проект/Реферат по OOOK081D Екология за всеки.

  Темата задължително трябва да отговаря на дисциплината, по която се пише курсовата работа и да не дублира темите от лекционния материал. Курсова работа, отговаряща на всички останали изисквания, но третираща въпрос извън сферата на дисциплината или дублираща лекционния материал, не се приема. Преподавателят предоставия на студентите свободата сами да си изберат тема в рамките на изучаваната материя.
Цена: 150.00 лв.
 


 
КУРСОВА ЗАДАЧА ПО „МАРКЕТИНГ“- АКРОСТИХ.
 
КУРСОВА ЗАДАЧА ПО „МАРКЕТИНГ“- АКРОСТИХ.

  Собствено съчинение на тема „Маркетинг“ за МВБУ.
Цена: 62.50 лв.
 


 
Курсова задача по „Технология и организация на туристическите дейности
 
Курсова задача по „Технология и организация на туристическите дейности".

  Рецепцията изпълнява функции като продажбата на стаи, регистрация на гости, задачи свързани със стаите, обработка на заявките за гости, поддръжка на отчетите за гостите, касова функция заедно с работата по приемане/изпращане на поща/куриерски пратки и не на последно място, тя има осведомяващ характер. Финансовите задачи, с които обикновено се занимава персонала на рецепцията включват получаване на плащания в брой, работа с поръчки и работа с кредитни карти.
Цена: 125.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА  ПО ДИСЦИПЛИНАТА «УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ»
 
КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА «УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ»

  Мисия на Аладин Фуудс: предлагане на качествена и вкусна храна. Цел на веригата заведения е да покаже, че бързото хранене не е непременно вредно и гарантира качеството чрез собствено производство, съхранение, логистика и подготовка на предлаганите продукти, приготвени по най-висок стандарт. В заведенията за бързо хранене се предлага богат асортимент от продукти със свежи зеленчуци, подходящи за всеки вкус - както за бърза закуска, така и за питателна вечеря за цялото семейство.
Цена: 175.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА  ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.

  Разработване на курсова работа за реална организация по следните раздели (в обем до 10стр.) посочени в заданието по-долу.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Курсова работа  по „Туроператорска и турагентска дейност“.
 
Курсова работа по „Туроператорска и турагентска дейност“.

  Съществуват и някои специфични дефиниции на културния туризъм: „Културният туризъм се определя от посещаемостта от входящите посетителите в едно или повече културни забележителности по време на тяхното пътуване в Австралия: фестивали или панаири (музика, танц, комедия, визуални изкуства, мулти-изкуства и културно наследство); сценични изкуства или концерти (театър, опера, балет и класическа и съвременна музика); музеи или галерии; художествени исторически сгради, обекти или паметници; художествени или занаятчийски работилници или студиа; и обекти на аборигентската култура”
Цена: 125.00 лв.
 


 
Курсова работа по
 
Курсова работа по "Икономически анализ" в УНСС.

  Съгласно учебния план на дисциплината „Икономически анализ“ студентите от ОКС „Магистър” дистанционно обучение разработват курсова работа по избрана тема от учебното съдържание. Курсовата работа има теоретико-практическа насоченост. Обект на анализа е работещо стопанско предприятие от реалния сектор.
Цена: 187.50 лв.
 


 
Курсова работа по библиометрия.
 
Курсова работа по библиометрия.

  Да се извлече и систематизира информация за водещи учени на ХХ век в областта на библиотекознанието, библиологията, библиометрията, наукометрията, наукознанието.
Цена: 112.50 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ.

  Разработете производственият раздел на бизнес план за развитието на избрано от Вас предприятие / или бизнес/ за периода 2016 – 2017 година, на база тримесечни времеви интервали с натрупване в края на годината.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Страница: 11 от 25
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.