+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиКурсова работа по бизнес право.
 
Курсова работа по бизнес право.

  Разработките трябва да съдържат задължително уводна част, в която е формулирана ясно и точно тезата на разработката. В изложението на проекта трябва да е видна собствената Ви позиция по разглеждания проблем. Тя трябва да е аргументирана на базата на научни и академични източници и да се основава на конкретен реален казус от проблемната област. В заключителната част на работата трябва да са изведени основните изводи от направения анализ.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Курсова работа по делова кореспонденция за МВБУ.
 
Курсова работа по делова кореспонденция за МВБУ.

  Тони Шей (Д. Черкезова, Без шефове, сп. Икономика, С., 2014, стр. 15) изпълнителен директор на американския онлайн търговец Zappos остави корпоративната йерархия в миналото и накара света да заговори за новия мениджмънт подход-холакрация.Той ще премахне всички мениджърски позиции в компанията и ще превърне онлайн търговеца в най-голямата структура, управлявана на принципа на холакрацията.Всъщност думата произхожда от гръцката дума „холон“ (holon), която се използва за нещо, което е цяло и в същото време е част от друга по-голяма цялост.Това разбиране е и в основата на системата, в която организационното управление е разпределено между отделни равнопоставени екипи,които си взаимодействат,вместо да е концентрирано и да зависи само от шепа ръководители.
Цена: 62.50 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА И РАЗВИТИЕТО.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА И РАЗВИТИЕТО.

  Това, което e казал Кофи Ана означава, че глобализацията е двигателя, който може да извади / да доведе до растеж хората по света извън различните трудности и неволи. Това се реализира по пътя на споделени ценности и практики, които отразяват глобалните нужди, така че глобализацията да може да бъде от полза за всички хора в света. В този аспект, в глобализацията и подобряването на живота на хората трябва да се ангажират и частни корпорации, които произвеждат по-голямата част от богатството в света днес, а не по просто те да преследват краткосрочната печалба. Всички глобални национални и наднационални институции трябва да си съдействат за управлението на световната икономика включително за намаляване на бедността.
Цена: 62.50 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА УНСС.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА УНСС.

  Смит дава пример с производството на топлийки, за да разберем нагледно как се осъществява разделението на труда. При разделението на труда на операции – като важното занятие да се изготви една топлийка е разделено на около осемнадесет отделни операции, изпълнявани всяка една от отделен работник, или по две-три операции от един работник, производството на топлийки се осъществява успешно. Докато само един работник, който трябва да се справи с всички тези оперици заедно, съвкупно, би се затруднил до степен неизпълняемост, поради необученoст, например. Разделението на труда и производителността на труда нарастват, когато производствените задачи могат да се поемат или подпомогнат от машини.
Цена: 125.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ.

  Основната цел на новата разплащателна система Vpay e възприемането й от потребителите като ежедневен инструмент, аксесоар, без който те не могат да извършват плащания в интернет. Като цяло, предварителните пазарни анализи показват, че потребителите имат финансов способност и готовност да инвестират в електронни приспособления. Основна целева група са мъжете и не толкова приоритетно жените.
Цена: 75.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА.

  ОБРАБОТКА НА ЗАЯВКИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА НА ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ АСИАНА ООД
Цена: 0.00 лв.
 


 
Курсова работа по Комуникационна политика - рецензия на книга.
 
Курсова работа по Комуникационна политика - рецензия на книга.

  Поръчай разработване на курсова работа по комуникационна политика - рецензия на книга.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Курсова работа по международна финансова и бизнес история.
 
Курсова работа по международна финансова и бизнес история.

  Известно е, че историческите периоди на преход, когато интегрирането на даден социално-икономически режим е обвързано с появата на друг, се отличават с изключително разнообразие на процесите и проявата на най-неочаквани форми под влиянието на конкретните условия, в които те се развиват. Производството на стоки, което е изиграло важна роля в генезиса на феодалното общество, е трябвало да достигне степен на развитие, при която да се случи радикална промяна в позицията на дребните производители. Някои от тях се издигат до позицията на капиталистически предприемачи, докато други се превръщат в наемни работници.
Цена: 212.50 лв.
 


 
Курсова работа по микроикономика.
 
Курсова работа по микроикономика.

  Несигурно е бъдещето на пазарната икономика. Настоящото положение не е ясно също. Кейнс би бил притеснен за дестабилизиращите последици от освобождаването на капиталовите потоци. Но Фридман би трябвало да признае, че едно намесване на държавата не е решение. Пазарът наистина бе освободен от многото „окови” на средата в 20-ти век. Но държавата командва ресурсите и регулира икономиките много повече от преди няколко десетилетия. Самата глобализацията може още протича.
Цена: 100.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО МОДЕЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО МОДЕЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ.

  Туризмът е неразделна част от западния начин на живот и пътуването отразява и помага за изграждане на статута, идентичността и културата на индивида . Освен това, поради общото увеличение на приходите, повечето свободно време и повишената мобилност, днес туризмът често е признат за една от най-бързо развиващите се международни индустрии . Милиарди долари се харчат всяка година за пътуванията, за много страни и дестинации по целия свят като туризмът генерира критично отношение за богатството на приемащите общества.
Цена: 137.50 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА по Основи на управлението
 
КУРСОВА РАБОТА по Основи на управлението

  ...В заключение, може да се обобщи, че компанията взема решения се преструктуриране на различните етапи от своето развитие в съответствие с целите на ръководството.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Курсова работа по право и интернет.
 
Курсова работа по право и интернет.

  Интернет промени няколко възприятия за света включително начина, по който хората пазаруват, общуват и дори извършват дейности като закупуване на самолетни билети. Той следователно и дистанцира хората от правилата и моралните концепции, които свързват хората в "реалния свят" . Възприятията за престъпността в амбивалентния виртуален-физически свят са изкривени . Това е, защото виртуалният свят има ефекта на физическото "обезличаване", той предлага двойно гражданство на анонимния потребител.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Страница: 12 от 25
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.