+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиКУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА И РАЗВИТИЕТО.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА И РАЗВИТИЕТО.

  Това, което e казал Кофи Ана означава, че глобализацията е двигателя, който може да извади / да доведе до растеж хората по света извън различните трудности и неволи. Това се реализира по пътя на споделени ценности и практики, които отразяват глобалните нужди, така че глобализацията да може да бъде от полза за всички хора в света. В този аспект, в глобализацията и подобряването на живота на хората трябва да се ангажират и частни корпорации, които произвеждат по-голямата част от богатството в света днес, а не по просто те да преследват краткосрочната печалба. Всички глобални национални и наднационални институции трябва да си съдействат за управлението на световната икономика включително за намаляване на бедността.
Цена: 50.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА УНСС.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА УНСС.

  Смит дава пример с производството на топлийки, за да разберем нагледно как се осъществява разделението на труда. При разделението на труда на операции – като важното занятие да се изготви една топлийка е разделено на около осемнадесет отделни операции, изпълнявани всяка една от отделен работник, или по две-три операции от един работник, производството на топлийки се осъществява успешно. Докато само един работник, който трябва да се справи с всички тези оперици заедно, съвкупно, би се затруднил до степен неизпълняемост, поради необученoст, например. Разделението на труда и производителността на труда нарастват, когато производствените задачи могат да се поемат или подпомогнат от машини.
Цена: 100.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ.

  Основната цел на новата разплащателна система Vpay e възприемането й от потребителите като ежедневен инструмент, аксесоар, без който те не могат да извършват плащания в интернет. Като цяло, предварителните пазарни анализи показват, че потребителите имат финансов способност и готовност да инвестират в електронни приспособления. Основна целева група са мъжете и не толкова приоритетно жените.
Цена: 60.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА.

  ОБРАБОТКА НА ЗАЯВКИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА НА ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ АСИАНА ООД
Цена: 0.00 лв.
 


 
Курсова работа по Комуникационна политика - рецензия на книга.
 
Курсова работа по Комуникационна политика - рецензия на книга.

  Поръчай разработване на курсова работа по комуникационна политика - рецензия на книга.
Цена: 80.00 лв.
 


 
Курсова работа по международна финансова и бизнес история.
 
Курсова работа по международна финансова и бизнес история.

  Известно е, че историческите периоди на преход, когато интегрирането на даден социално-икономически режим е обвързано с появата на друг, се отличават с изключително разнообразие на процесите и проявата на най-неочаквани форми под влиянието на конкретните условия, в които те се развиват. Производството на стоки, което е изиграло важна роля в генезиса на феодалното общество, е трябвало да достигне степен на развитие, при която да се случи радикална промяна в позицията на дребните производители. Някои от тях се издигат до позицията на капиталистически предприемачи, докато други се превръщат в наемни работници.
Цена: 170.00 лв.
 


 
Курсова работа по микроикономика.
 
Курсова работа по микроикономика.

  Несигурно е бъдещето на пазарната икономика. Настоящото положение не е ясно също. Кейнс би бил притеснен за дестабилизиращите последици от освобождаването на капиталовите потоци. Но Фридман би трябвало да признае, че едно намесване на държавата не е решение. Пазарът наистина бе освободен от многото „окови” на средата в 20-ти век. Но държавата командва ресурсите и регулира икономиките много повече от преди няколко десетилетия. Самата глобализацията може още протича.
Цена: 80.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО МОДЕЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО МОДЕЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ.

  Туризмът е неразделна част от западния начин на живот и пътуването отразява и помага за изграждане на статута, идентичността и културата на индивида . Освен това, поради общото увеличение на приходите, повечето свободно време и повишената мобилност, днес туризмът често е признат за една от най-бързо развиващите се международни индустрии . Милиарди долари се харчат всяка година за пътуванията, за много страни и дестинации по целия свят като туризмът генерира критично отношение за богатството на приемащите общества.
Цена: 110.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА по Основи на управлението
 
КУРСОВА РАБОТА по Основи на управлението

  ...В заключение, може да се обобщи, че компанията взема решения се преструктуриране на различните етапи от своето развитие в съответствие с целите на ръководството.
Цена: 80.00 лв.
 


 
Курсова работа по право и интернет.
 
Курсова работа по право и интернет.

  Интернет промени няколко възприятия за света включително начина, по който хората пазаруват, общуват и дори извършват дейности като закупуване на самолетни билети. Той следователно и дистанцира хората от правилата и моралните концепции, които свързват хората в "реалния свят" . Възприятията за престъпността в амбивалентния виртуален-физически свят са изкривени . Това е, защото виртуалният свят има ефекта на физическото "обезличаване", той предлага двойно гражданство на анонимния потребител.
Цена: 80.00 лв.
 


 
Курсова работа по производствен мениджмънт.
 
Курсова работа по производствен мениджмънт.

  Производственият мениджмънт обхваща всички тези дейности, свързани със създаването на стоки и предлагането на услуги, посредством трансформацията на входните ресурси в готови продукти. Входните ресурси се наричат още производствени фактори. На изхода на производствения процес се получават резултатите от процесите на трансформация, а именно - материални стоки и услуги.
Цена: 140.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ.

  В своята фундаментална разработка, Chesbrough (2006) индентифицира редица ключови стимули за преход от затворени, вътрешно-фокусирани иновации към отворени иновации
Цена: 80.00 лв.
 


 
Страница: 12 от 25
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.