+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиКурсова работа по производствен мениджмънт.
 
Курсова работа по производствен мениджмънт.

  Производственият мениджмънт обхваща всички тези дейности, свързани със създаването на стоки и предлагането на услуги, посредством трансформацията на входните ресурси в готови продукти. Входните ресурси се наричат още производствени фактори. На изхода на производствения процес се получават резултатите от процесите на трансформация, а именно - материални стоки и услуги.
Цена: 175.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ.

  В своята фундаментална разработка, Chesbrough (2006) индентифицира редица ключови стимули за преход от затворени, вътрешно-фокусирани иновации към отворени иновации
Цена: 100.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКИЯ БИЗНЕС В ТУРИЗМА.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКИЯ БИЗНЕС В ТУРИЗМА.

  Успешният бизнес в туризма изисква марка, която говори на целевите пазари, съдържание, което успешно генерира потенциални клиенти и ниво на обслужване, което отговаря на изискванията на клиентите, всичко това в рамките на постоянно намаляващи бюджетни ограничения. Входящият маркетинг - за разлика от изходящия маркетинг (като платени онлайн реклами или директни мейлинг) - се основава на концепцията да се направи бизнеса лесен за намиране и да се привличат клиенти в уебсайта чрез вдъхновяващо съдържание.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Курсова работа по управление на човешките ресурси.
 
Курсова работа по управление на човешките ресурси.

  В основата на технологията на обслужването стои един не толкова голям, но сплотен екип. Всъщност човешкият фактор е от приоритетно значение в хотелиерството, тъй като хората са тези, които предоставят услугата.
Цена: 150.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ.

  Терминът „отворена иновация” е въведен за първи път от Henry Chesbrough от Калифорнийския университет в Бъркли. Chesbrough определя отворените иновации по следния начин: „Използването на целенасочени входящи и изходящи потоци от знания, с цел да се ускорят вътрешните иновации, и съответно да се разширят пазарите за външна употреба на иновации. Отворената иновация е парадигма, която предполага, че фирмите могат и трябва да използват външни, както и вътрешни идеи, и вътрешни и външни пътища към пазара, като фирмите търсят начин да усъвършенстват своята технология.”
Цена: 125.00 лв.
 


 
КУРСОВА РАБОТА ПО “ ЛИДЕРСТВО  И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”.
 
КУРСОВА РАБОТА ПО “ ЛИДЕРСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”.

  Основната цел на дейността на предприемаческите МСП е тяхното разрастване. Техният собственик/мениджър е по-близо до класическата концепция за предприемач, тъй като главните му цели са иновативност, реали¬зиране на печалба и постигане на растеж. Налице са по-високи рискове и трудности при управлението на нарастващия обем дейност. В този случай за оцеляването и успешното развитие на старт-ъпа се налага задължително прилагането на методите на стратегическия мениджмънт.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Курсови работи по макроикономика.
 
Курсови работи по макроикономика.

  Разработване на курсови работи по икономика съгласно указанията на д-р Антон Маринов.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Курсови работи по психолигия за МВБУ.
 
Курсови работи по психолигия за МВБУ.

  Тъй като археолозите не могат да администрират психологическите тестове на ранните хора, те трябва да изследват артефактите, останали зад тях. Когато в археологическите записи се появяват нови технологии или начини на живот, антрополозите се опитват да определят какво ново мислене е било необходимо, за да се направи копие. През последното десетилетие е особено полезно да се намерят такива доказателства.
Цена: 62.50 лв.
 


 
КУРСОВО ЗАДАНИЕ по дисциплината “Бизнес планиране”.
 
КУРСОВО ЗАДАНИЕ по дисциплината “Бизнес планиране”.

  Отговорете на следните въпроси от гледна точка на организацията, в която работите. Може да отговорите за цялото лечебно заведение (или друга организация) или за отделна негова структура (отделение, лаборатория, кабинет). Отговорите трябва да бъдат конкретни и да отразяват Вашата гледна точка. Няма да се приемат готови материали от Интернет или от разработени бизнес-планове!
Цена: 75.00 лв.
 


 
КУРСОВО ЗАДАНИЕ ПО МАРКЕТИНГ (здравен мениджмънт)
 
КУРСОВО ЗАДАНИЕ ПО МАРКЕТИНГ (здравен мениджмънт)

  Много дентални организации се стремят към по-голяма независимост, автономия и признание . Секторът на здравеопазването е силно ориентиран към потребителите и положителните резултати за удовлетвореността на пациентите могат да бъдат използвани в полза на стоматологичните доктори с оглед създаване на конкурентно предимство и засилване на положителното признание
Цена: 100.00 лв.
 


 
ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ.
 
ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ.

  Обект на разглеждане в настоящата разработка са ДСК Лизинг АД и Уникредит Лизинг АД като част съответни от групата ДСК Банк и Уникредит Банк. Целта е да се анализира и съпостави тяхната лизингова дейност за последните 5 години.
Цена: 0.00 лв.
 


 
ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ.
 
ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ.

  Разработване на курсова работа относно лизингови операции на ТБ в България. Сравнителен анализ на две банки.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Страница: 13 от 25
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.