Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиМВАМ 212, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ.
 
МВАМ 212, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ.

  Курсова работа по МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ за НБУ.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Международен туризъм в (страна от Африканския, Близкоизточния или Американския региони, определени от  СОТ)
 
Международен туризъм в (страна от Африканския, Близкоизточния или Американския региони, определени от СОТ)

  Разработване на курсова работа по международен туризъм в НБУ.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Международната макроикономическа структура – същност и функционални връзки.
 
Международната макроикономическа структура – същност и функционални връзки.

  Анализ на международната макроикономическа структура, нейната същност и функции.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Международната макроикономическа структура – същност и функционални връзки.
 
Международната макроикономическа структура – същност и функционални връзки.

  КУРСОВА РАБОТА по дисциплината „Международни икономически отношения” в МВБУ.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Международният маркетинг и неговите съвременни измерения.
 
Международният маркетинг и неговите съвременни измерения.

  Международният маркетинг се осъществява в множество страни, при които се различават не само контролираните, но и неконтролираните променливи, възможностите за реклама и дистрибуционната инфраструктура.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Международният финансов бизнес – същност и измерения.
 
Международният финансов бизнес – същност и измерения.

  Терминът международen бизнес се отнася до търговски дейности, извършвани за насърчаване на трансфер на технологии, стоки, услуги, ресурси, хора и идеи отвъд националните граници. Международен бизнес се среща под много различни формати, от движението на стоки от една страна, към друг (износ и търговия);
Цена: 100.00 лв.
 


 
Мениджърски и лидерски философии на триумвирата от лидери на Google.
 
Мениджърски и лидерски философии на триумвирата от лидери на Google.

  Това проучване се фокусира върху мениджърските и лидерски философии, политики и поведение на триумвирата от лидери на Google. Триумвиратът от лидери на Google се състои от Сергей Брин и Лари Пейдж, които са основатели, и Ерик Шмит. Брин е президент за технологиите и поема отговорност за рекламните инициативи. Пейдж е президент за продуктите и е признат за интелектуален лидер на компанията. Заедно Брин и Пейдж осигуряват управлението в инженерните, технологични и продуктови дейности в Google. Ерик Шмит е председател и главен изпълнителен директор и е отговорен за осигуряването на оперативното експертно мнение и лидерство на компанията.
Цена: 75.00 лв.
 


 
МЕТОД НА ОЦЕНКА И КАЛКУЛИРАНЕ.
 
МЕТОД НА ОЦЕНКА И КАЛКУЛИРАНЕ.

  Актуалността на разглежданата темата произтича от факта, че за всяко предприятие е важно да се познават различните методи за калкулиране на себестойността така, че да се осигурява максимална печалба с минимално направени разходи. Целта на курсовата работа е да се анализират някои особености, свързани със метода на калкулиране на себестойността в счетоводството. Тази цел се реализира чрез решаването на някой задачи в следните области:  теоретично-методологическо изследване на въпросите относно калкулацията.  Анализ на системите за калкулиране
Цена: 0.00 лв.
 


 
МНОГОЛИКАТА ЕКОЛОГИЯ. ФУНДАМЕНТАЛНИ И ПРИЛОЖНИ ЕКОЛОГИЧНИ НАУКИ.
 
МНОГОЛИКАТА ЕКОЛОГИЯ. ФУНДАМЕНТАЛНИ И ПРИЛОЖНИ ЕКОЛОГИЧНИ НАУКИ.

  Разработване на индивидуална курсова работа по екология за НБУ.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Модел на системата на туризма (авторово виждане).
 
Модел на системата на туризма (авторово виждане).

  Идеята, генерирана от автора, следва да бъде аргументирана по отношение на нейната иновативност (иновативни идеи щебъдат поощрявани). Предложеният модел на системата на туризма следва да демонстрира познаване на теоретичните основи по дисциплината. Моделът трябва да бъде цялостно развит, т.е. да стъпва на алгоритъма, представен в учебното съдържание и да показва на какви принципи стъпва и какви възможни рискове и ограничения съществуват. Авторът да аргументира своето виждане, а не само да го представи. Текстът следва да съдържа позоваване на използваните източници – теоретични и други. Прилага се Списък на използваните в текста източници.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Моделиране на туристическите пътувания (MBAM 680).
 
Моделиране на туристическите пътувания (MBAM 680).

  Туризмът е неразделна част от западния начин на живот и пътуването отразява и помага за изграждане на статута, идентичността и културата на индивида . Освен това, поради общото увеличение на приходите, повечето свободно време и повишената мобилност, днес туризмът често е признат за една от най-бързо развиващите се международни индустрии . Милиарди долари се харчат всяка година за пътуванията, за много страни и дестинации по целия свят като туризмът генерира критично отношение за богатството на приемащите общества . Следователно, дестинациите по целия свят се стремят да подобрят своя туристически продукт и да продават своите продукти чрез иновативни оферти за различни сегменти с цел привличане на посетители и подобряване на икономическата обстановка в дестинацията.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Надорганизмови равнища на живото вещество. Многообразие на живота.
 
Надорганизмови равнища на живото вещество. Многообразие на живота.

  Поръчай курсова работа по екология за студенти от НБУ.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Страница: 15 от 25
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.