+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работи



ПАЗАР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ.
 
ПАЗАР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ.

  Образователните услуги обикновено се определят по отношение на четири категории: основни образователни услуги; средно-образователни услуги; висши- образователни услуги; и обучение за възрастни. Докато тези категории се основават на традиционната структура на сектора, бързите промени, които протичат в областта на висшето образование - които обикновено се отнася до висшето образование - могат да имат значително отрицателно въздействие върху обхвата и концепцията за образованието.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Пазарен механизъм: закони за търсенето и предлагането - фактори и ефекти.
 
Пазарен механизъм: закони за търсенето и предлагането - фактори и ефекти.

  Курсова работа по микроикономика.
Цена: 100.00 лв.
 


 
ПАЗАРНА СТРАТЕГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТУРИЗМА (по примера на туристическа фирма  по избор)
 
ПАЗАРНА СТРАТЕГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТУРИЗМА (по примера на туристическа фирма по избор)

  Основен дял от рекламата на дестинация или на регион е посредством участието на Българската държавна агенция по туризъм в панаири и изложения за пътувания. Със сигурност те имат значителен ефект върху броя на туристите, пътуващи до България. За тази цел има достатъчно доказателства, че българската държава съдейства за увеличаване броя на туристически пристигания в България чрез популяризиране на българския продукт в чужбина. Но това не означава, че рекламата е ефективна.
Цена: 100.00 лв.
 


 
ПИСМЕНО ЗАДАНИЕ за курс ВАЕВ 585 D  „Международни финанси“. „Сравнителен анализ на Златния стандарт и Бретънуудската валутна система”.
 
ПИСМЕНО ЗАДАНИЕ за курс ВАЕВ 585 D „Международни финанси“. „Сравнителен анализ на Златния стандарт и Бретънуудската валутна система”.

  Според историята, системата Бретън Уудс е първият паричния стандарт, който е бил напълно договорен за контролиране на валутните отношения между независими държави. Стандартът е създаден, за да се свържат правните задължения на страните с многостранно вземане на решения от международна организация - МВФ, който се явява наднационален орган. По време на управлението на системата, тя е била силно зависи от предпочитанията и политиките на САЩ.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Популация – структура, функции и еволюция.
 
Популация – структура, функции и еволюция.

  Разработване на тема по екология за НБУ.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Поръчай разработване на курсова работа по глобален маркетинг.
 
Поръчай разработване на курсова работа по глобален маркетинг.

  Идентифицирайте възможностите за повишаване ефективността на бизнеса с ламска вълна и нейните продукти, които мотивират Робърт Морис да стартира нова компания в този отрасъл
Цена: 87.50 лв.
 


 
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II, ВАЕВ 969D
 
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II, ВАЕВ 969D

  Всяка фирма, която има конкуренти трябва да има стратегия. Целта на стратегията е да създава конкурентно предимство, ако няма добра стратегия, компанията няма да работи добре. Същността на казуса описва решенията и техните последици, когато предприятие „Х” няма стратегия. А точно тя описва как предприятието ще отговори на нуждите на клиентите. Това може да включва дейности за поддържане на връзки с други заинтересовани страни. Това, което се случва с предприятие Х е, че не се правят правилните неща, поради липсата на стратегията, а вместо това се правят неща, в които г-н Василев е добър – намаляване, съкращаване без оглед добавената стойност на една или друга дейност. Липсва холистичния подход в анализа на проблемите на предприятието.
Цена: 150.00 лв.
 


 
ПРАКТИКУМ 1(МВАМ125): КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ  ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА.
 
ПРАКТИКУМ 1(МВАМ125): КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА.

  Дефиницията на понятието „конкурентоспособност“ се характеризира с научен дебат, който продължава няколко десетилетия и все още не е завършен. В съответствие с така- наречения стандартизирано определение посочено в документацията на ОИСР, което по-късно е приложено и от Европейския съюз, „Конкурентоспособност е способността на дружества, предприятия, региони, нации и наднационални региони да създават относително висок доходен фактор и относително високи нива на заетост на устойчива основа, докато са непрекъснато изложени на международна конкуренция“ . Въпреки че дефиницията за корпоративна конкурентоспособност е предизвикала много по-малко професионални дебати от тази на националната икономическа конкурентоспособност, то предходната не може да се разглежда като напълно разяснена.
Цена: 150.00 лв.
 


 
ПРАКТИЧЕСКИ  ЗАДАЧИ на тема: Казус 1:
 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ на тема: Казус 1: "Сегментиране на пазара, избор на целеви пазар и позициониране на продукта / търговската марка в съзнанието на потребителите (STP Process)" Казус 1: „Конкурентен анализ - на четири фирми от избрана индустрия (бранш)

  Основните цели са свързани с повишаване на застрахователния портфейл, реализиране на печалба чрез конкурентни застрахователни премии, удовлетворяване на потребителското търсене чрез предлагане и пласмент на застрахователни услуги и продукти, както и поддържане на положителен имидж сред потребителите. За реализирането на тези цели следва да се провежда подходяща маркетингова дейност в рамките на общото управление на застрахователното дружество. Застрахователният маркетинг е задължителен елемент и заема стратегическо място в застрахователния мениджмънт при условията на неопределеност и пазарна среда.
Цена: 0.00 лв.
 


 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПО ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО.
 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПО ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО.

  Разработете подобна карта на идеите за: земеделска земя, свиня, праскови или друг обект, по Ваш избор. За Ваше улеснение, използвайте примера по-долу. Целесъобразно е да си поставите определено време, за което да генерирате идеите. Така ще работите по-концентрирано. Може да използвате в процеса на мозъчна атака още няколко човека, за да се увеличи продуктивността на процеса.
Цена: 175.00 лв.
 


 
Практически казуси по „Маркетинг на финансовите услуги”.
 
Практически казуси по „Маркетинг на финансовите услуги”.

  Практически казус 1: Сегментиране на пазара, избор на целеви пазар и позициониране на продукта / търговската марка в съзнанието на потребителите (STP Process) „Открийте вашите клиенти и спечелете битката за техния джоб”. Казус 2: Изследване на позиционирането на компаниите и нагласите на потребителите
Цена: 400.00 лв.
 


 
Практическо задание
 
Практическо задание

  Туризмът предоставя добре известни проблеми. Управлението на бързия растеж на туризма е процес, който изисква време, който изисква ясни политики, постоянен диалог със заинтересованите страни и постоянно наблюдение. Туристическите дейности изискват оценки на въздействието върху околната среда и процедури за свеждане до минимум на въздействието. Докато туризмът може да допринесе за опазване и възстановяване на средата, то правилният баланс между икономическа печалба и нежелани въздействия може да бъде неуловим. Мениджъри знаят, че в туристическата атракция трябва да бъде подновявана периодично така, че остане конкурентен.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Страница: 17 от 25
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg



© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.