Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПО ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО.
 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПО ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО.

  Разработете подобна карта на идеите за: земеделска земя, свиня, праскови или друг обект, по Ваш избор. За Ваше улеснение, използвайте примера по-долу. Целесъобразно е да си поставите определено време, за което да генерирате идеите. Така ще работите по-концентрирано. Може да използвате в процеса на мозъчна атака още няколко човека, за да се увеличи продуктивността на процеса.
Цена: 175.00 лв.
 


 
Практически казуси по „Маркетинг на финансовите услуги”.
 
Практически казуси по „Маркетинг на финансовите услуги”.

  Практически казус 1: Сегментиране на пазара, избор на целеви пазар и позициониране на продукта / търговската марка в съзнанието на потребителите (STP Process) „Открийте вашите клиенти и спечелете битката за техния джоб”. Казус 2: Изследване на позиционирането на компаниите и нагласите на потребителите
Цена: 400.00 лв.
 


 
Практическо задание
 
Практическо задание

  Туризмът предоставя добре известни проблеми. Управлението на бързия растеж на туризма е процес, който изисква време, който изисква ясни политики, постоянен диалог със заинтересованите страни и постоянно наблюдение. Туристическите дейности изискват оценки на въздействието върху околната среда и процедури за свеждане до минимум на въздействието. Докато туризмът може да допринесе за опазване и възстановяване на средата, то правилният баланс между икономическа печалба и нежелани въздействия може да бъде неуловим. Мениджъри знаят, че в туристическата атракция трябва да бъде подновявана периодично така, че остане конкурентен.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Предизвикателството на маркетинга за поколението на Аз-а (Милениум поколението – родени между 1980-2000г.)
 
Предизвикателството на маркетинга за поколението на Аз-а (Милениум поколението – родени между 1980-2000г.)

  Много компании се опитват да достигнат до потребителите от няколко поколения и се опитват да разберат и да спечелят вниманието на тези различни купувачи. Всяко поколение има уникални очаквания, преживявания, начин на живот, ценности и демографски данни, които влияят върху тяхното потребителско поведение. Историята на поколенията е в икономиката, научния прогрес, политиката, технологиите и социалните сътресения, като терористичните атаки има огромни последици за всяко поколение. Маркетингът на много поколения е насочен към уникалните нужди на отделните хора в повече от едно поколение.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Предимства на банковия кредит като източник за финансиране на фирмата
 
Предимства на банковия кредит като източник за финансиране на фирмата

  Чрез банковото финансиране се удовлетворяват нуждите на стопанската сфера от допълнителни финансови средства за нормалното протичане на производствено-стопанските процеси и създаването на възможности за формиране на доходи на самите кредитни институции.
Цена: 200.00 лв.
 


 
ПРЕДМЕТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В СЧЕТОВОДСТВОТО.
 
ПРЕДМЕТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В СЧЕТОВОДСТВОТО.

  Счетоводството като всяка друга наука има свой обект и метод. Съдържанието на предмета на счетоводството се определя от икономическата същност на отчетния обект. В общ план, предметът на счетоводството е цялата финансова и икономическа дейност на предприятието. Обект на отчитане в предприятието са стопанските средства, техните източници на формиране и бизнес процесите.
Цена: 0.00 лв.
 


 
ПРИМЕРИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ТУРИЗМА (В БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ СТРАНИ).
 
ПРИМЕРИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ТУРИЗМА (В БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ СТРАНИ).

  Сезонността е концепция, която е добре проучена и документирана в литературата относно туризма. Всички туристически предприятия и региони са засегнати от сезонността - силно или слабо. Сезонността причинява колебания в броя на туристи и посетителите в дестинация. Поради това, някои дестинации в определени периоди имат повече туристи и посетители отколкото те могат да настанят, докато в други случаи, има твърде малко туристи в региона. Въпреки това, сезонността се приема предимно от отрицателна гледна точка, защото нейните ефекти са свързани с намаляване на туристите, въпреки, че не всички ефекти за туризма са отрицателни. Има много стратегии, които се използват за справяне с последиците от сезонността. Те включват стратегии за ценообразуване, разнообразяване на атракциите, пазарна диверсификация и търсене на помощ от правителството и индустриални органи. Увеличаването на продължителността на туристическия сезон и промяна на училищните графици са също стратегии. На ниво предприятие, допълнителни стратегии могат да включват наемане на временен персонал. В обхвата на наличните стратегии за преодоляване на последиците от сезонността, избора и въведението на стратегия трябва да бъде в съответствие със стратегическия план на предприятието или с местоназначението на очаквания резултат. В днешната среда вземането на подобно решение е необходимо да отразява и разглежда социалните и екологичните фактори в допълнение към икономическите.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Принципи на макроикономиката.
 
Принципи на макроикономиката.

  Разработване на индивидуална курсова работа по макроикономика. Темата се избира от студента според разглежданите теми и проведени дискусии.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Причини за икономическото неравенство в модерните икономически теории. Къде е източникът на високите доходи - високата производителност или умението да се присвоява?
 
Причини за икономическото неравенство в модерните икономически теории. Къде е източникът на високите доходи - високата производителност или умението да се присвоява?

  Днес, основната разлика между фундаменталистките и не-фундаменталистките кейнсианци е, че първите особено подчертават значението на не-неутралитета на парите, фундаменталната несигурност и небрутното заместване, а вторите основно концентрират своите изследвания върху ефектите от промените в разпределението на доходите между работници, капиталисти и рентиери.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Проблемът „монополизация” в България.
 
Проблемът „монополизация” в България.

  Важно е да обърнете внимание на степента на монополизация (анализ на концентрацията на даден пазар и оценка на пазарната сила на фирмите, участващи на пазара); проблемите и предимствата от наличието на монопол на съответния пазар; държавната намеса на този пазар – анализ и оценка.
Цена: 100.00 лв.
 


 
ПРОГРЕСЪТ – ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО?
 
ПРОГРЕСЪТ – ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО?

  Социалното неравенство ни е познато от Древността и оказва влияние върху всички аспекти от живота на хората, както в индивидуалният им живот така и във всички процеси и взаимоотношения в обществото, а Стратификацията описва тези неравенства и основните им проявления и измерения като: доходи и власт,собственост, а съответно и позиция в обществото.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Страница: 18 от 25
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.