+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиBAFB500 Финансово счетоводство.
 
BAFB500 Финансово счетоводство.

  Изготвяне на курсови работи, дипломни работи и казуси по счетоводство за НБУ.
Цена: 100.00 лв.
 


 
BAMB520 Практика: ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ по МАРКЕТИНГ
 
BAMB520 Практика: ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ по МАРКЕТИНГ

  1.Общи съвременни аспекти на продуктовата политика в компаниите. 2.Представяне на компанията /бизнес описание, пазарна активност, пазарен дял/. 3.Видове продукти, които се предлагат от компанията и избор на един от тях – описание. 4.Анализ на асортиментната политика на компанията. 5.Анализ на действия на компанията по отношение на разработването на нови продукти /продуктови иновации/. 6.Анализ на етапите в процеса на разработването на нови продукти. 7.Анализ на жизненият цикъл на продукта. 8.Анализ на търговската марка и опаковката на стоките в компанията. 9.Анализ на бранд менижджмънта в компанията. Заключение и препоръки за подобряване на продуктовата политика на компанията.
Цена: 150.00 лв.
 


 
BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга по пример на Престън
 
BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга по пример на Престън

  Целевата група на бранда Prestone®, която заема една по-специфична ниша, е несравнимо по-ограничена в сравнение с марки като PRESIDENT® или например Milka®, които са насочени директно към консуматора (потребителя) и целевата им група не е нито полово, нито възрастово диференцирана.
Цена: 0.00 лв.
 


 
BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга.
 
BAMB532 Самостоятелна работа: Управление на маркетинга.

  Представете работата на една организация, която познавате добре или за която намерите информация от разнообразни източници – вестници, списания, Интернет. Посочете кратката й история, основни продукти, които предлага, структура на организацията, регионален обхват на дейността й, посочете и коментирайте цялостното управление на маркетинга в организацията и всички негови елементи. Определете пазара на организацията. Опишете каква потребност задоволяват продуктите на организацията.
Цена: 70.00 лв.
 


 
BATB503D Икономика на туризма (НБУ)
 
BATB503D Икономика на туризма (НБУ)

  1. Обосновете местонахождението на Вашия хотел 2. Как ще финансирате изграждането на хотела? 3. Кои според Вас са Вашите основни конкуренти( избройте) според мястото, където ще строите? 4.Какви алтернативни форми ще развивате:
Цена: 80.00 лв.
 


 
BATB702D “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА“.
 
BATB702D “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА“.

  Хората с увреждания участват все по-често в туристическите дейности като резултат от нарастващото ниво на икономическа и социална интеграция. Въпреки това, все още има много пречки и бариери от всякакъв вид, които затрудняват достъпа до туристическите услуги. Достъпността не е изискване само и единствено за лица с увреждания, тъй като те не са единствените нейни бенефициенти; туристически дестинации, които вземат под внимание тези изисквания и гледат на тях като на положителни мерки ще развият своите на продукти и услуги, като по този начин се улеснява туристическото преживяване и се подобрява качеството на живот на всички свои жители и посетители.
Цена: 90.00 лв.
 


 
BUBB505D ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА И ИНОВАЦИИТЕ.
 
BUBB505D ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА И ИНОВАЦИИТЕ.

  Опишете малък инвестиционнен проект по ваш избор, ваша инвестиционна идея. Калкулирайте нетния паричен поток, който описва този проект от финансова перспектива и оценете проекта по метода на нетната настояща стойност. Проблемът по привличане на инвестиции и реализиране на инвестиционни проекти е от изключително значение за по-голямата част от българските предприятия. Необходимостта от ремонт на дълготрайни активи, въвеждане на нови производствени мощности и разработването на нови видове производство и експлоатация правят актуален въпроса за инвестиционното планиране и анализ. Изпълнението на инвестиционни проекти е едно от основните направления на развитие на предприятието. Чрез инвестиране се разширява производството, разработват се нови дейности, утвърждава се конкурентоспособността на дружеството и се постига необходимото ниво на технологично развитие.
Цена: 130.00 лв.
 


 
BUTB100 ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА.
 
BUTB100 ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА.

  Разработване на курсова работа по BUTB100 ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА за студентите в бакалавърска програма „Туризъм“ в НБУ.
Цена: 50.00 лв.
 


 
MBAM071D МАРКЕТИНГ В РАЗВЛЕКАТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ.
 
MBAM071D МАРКЕТИНГ В РАЗВЛЕКАТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ.

  Разработка на курсова работа по MBAM071D МАРКЕТИНГ В РАЗВЛЕКАТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
Цена: 100.00 лв.
 


 
MBAM087D Управление на проекти (тренинг).
 
MBAM087D Управление на проекти (тренинг).

  Проект за замяна на библиотечния софтуеър „Херитидж" с по-модерен библиотечен софтуеър „ VTLS ", предназначен за големи академични библиотеки.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Mаркетинг в търсещи машини и социални мрежи.
 
Mаркетинг в търсещи машини и социални мрежи.

  Задачата се състои в разработването на маркетингова концепция за популяризиране на нова фондация и набиране на средства. Представете накратко предмета на дейност (примерни каузи), целите и целевата група (потенциалните дарители). Предложете подходящ инструментариум за позиционирането на фондацията на пазара. Изведете конкурентни предимства и ги използвайте за кампания в социалните мрежи.
Цена: 50.00 лв.
 


 
Абиотични екологични фактори. Климатични фактори
 
Абиотични екологични фактори. Климатични фактори

  Курсовият проект има за цел да изследва абиотичните екологични фактори ...
Цена: 80.00 лв.
 


 
Страница: 2 от 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.