+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиАВТОМАТИЗИРАНО АНОТИРАНЕ И  РЕФЕРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.
 
АВТОМАТИЗИРАНО АНОТИРАНЕ И РЕФЕРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.

  В условията на развитие на информационното общество основна роля играе ефективно действащата система на комуникациите, в която анотациите изпълняват изключително значими функции като посредник между потребителите и първичните и вторичните документи. В огромния поток от документи потребителят на информация се нуждае от определени ориентири за намиране на необходимата му информация. Такъв ориентир е именно анотацията на документите. Анотацията е средство, с чиято помощ потребителят на информация се ориентира в огромния документален поток при избора на интересуващата го информация . Тя представлява кратка характеристика на документа или на негова част от гледна точка на съдържание, предназначение, форма и други особености. Анотирането заема важно място в библиотечната, библиографската и информационната дейност за усъвършенстване на информационното обслужване, повишаване оперативността и избирателността на информацията.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Акростих по маркетинг за МВБУ
 
Акростих по маркетинг за МВБУ

  Акростих на базата на буквите на имената на студента.
Цена: 0.00 лв.
 


 
АЛТЕРНАТИВНА УЧЕБНА ПРАКТИКА
 
АЛТЕРНАТИВНА УЧЕБНА ПРАКТИКА

  Ако искате можете да напишете маркетингов план от 50 стр. или даже 500. Тогава ще включите целия арсетнал от анализи - SWOT анализи, MоSCOW анализи, Бостънската матрица и всякакви други теоретични инструменти. Доколкото Вашата задача е да напишете курсова работа, а не тежък инвестиционен план, то бихте могли да направите плана си от 2-3 стр., като ползвате само най-популярните 2-3 анализа. По скоро ще Ви бъде полезно да извлечете 1 стр. и това ще Ви научи как да се придържате към основните цели на малкия бизнес (както е в случая).
Цена: 90.00 лв.
 


 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА  ФИРМА  Е.ЕООД
 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА Е.ЕООД

  В настоящата разработка се разглежда организационната структура на фирма композиционно изграждане на обекти от енергийната инфраструктура.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Анализ и усъвършенстване на инженеринга на ....
 
Анализ и усъвършенстване на инженеринга на ....

  РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ по ИНЖЕНЕРИНГ
Цена: 330.00 лв.
 


 
Анализ на Балнеологичния, Спа или Уелнес туризъм в дестинация/регион/зона по избор.
 
Анализ на Балнеологичния, Спа или Уелнес туризъм в дестинация/регион/зона по избор.

  Горещите извори са известни исторически като първите "СПА", чиито корени могат да се проследят преди 3000 г. пр. редом с началото на древните цивилизации. Естествените минерални извори на Indus Valley, разположени в съвременен Пакистан са сред първите, които са се използвали многофункционално.
Цена: 80.00 лв.
 


 
АНАЛИЗ НА ДВА ЕЛЕМЕНТА ОТ КОМПЛЕКСНИЯ БИЗНЕС АНАЛИЗ.
 
АНАЛИЗ НА ДВА ЕЛЕМЕНТА ОТ КОМПЛЕКСНИЯ БИЗНЕС АНАЛИЗ.

  За целта на анализа е изключително важно да се изясни понятието „ликвидност“ . В специализираната литература съществуват две основни понятия свързани с ликвидността – ликвидност на база активи и ликвидност на активите на база задълженията. Ликвидността на база активи често се нарича абсолютна и изразява възможността на активите да се обръщат в парични средства. Ликвидността на активите на база задължения е относителна и изразява способността на фирмата редовно да посреща задълженията си. Тези два вида ликвидност са известни още като структурна и диспозитивна
Цена: 100.00 лв.
 


 
Анализ на позиционната стратегия на бранд по избор.
 
Анализ на позиционната стратегия на бранд по избор.

  Разработване на курсов проект по BAEB 774 D (БРАНД МЕНИДЖМЪНТ) за НБУ.
Цена: 90.00 лв.
 


 
Анализ на промоциите в МасМарт.
 
Анализ на промоциите в МасМарт.

  Във връзка с подготвянето на доклада, Дона прекарва цяла сутрин в библиотеката на местния университет, четейки материали за търговските промоции. По-специално вниманието й се приковава от разработката на Джерард Телис и Фред Зъфридън. В нея авторите детайлно описват методиката за планиране на една промоционна кампания в складовете на дребно, използващи скенер-панелни данни. Благодарение на тези данни, фирмите могат да проследят покупките на определен контингент купувачи. Местният магазин на МасМарт събира такива данни и целево ги използва, за да проследи тенденциите и да планира запасите от стоки.
Цена: 140.00 лв.
 


 
Анализ на рекламна кампания на .....
 
Анализ на рекламна кампания на .....

  Анализ на реклама на бранд, компания или марка.
Цена: 80.00 лв.
 


 
Анализ на рекламна кампания на бранд…
 
Анализ на рекламна кампания на бранд…

  Вие ще изберете бранда, който да анализирате, като аргументацията за избора ви, ще бъде от ключово значение при оформяне на оценката ви.
Цена: 70.00 лв.
 


 
Страница: 3 от 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.