Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиБИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ.
 
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ.

  Оформете делово писмо (не покана) по следното резюме, според изискванията; Анализ на поведенията.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Бизнес план: „Моят туристически бизнес“
 
Бизнес план: „Моят туристически бизнес“

  За да завършите успешно курса „Бизнес планиране в туризма“ е необходимо да разработите курсова работа под формата на бизнес план със заглавие „Моят туристически бизнес“.
Цена: 137.50 лв.
 


 
Бизнес планиране в туризма (MBAM 602)
 
Бизнес планиране в туризма (MBAM 602)

  Настоящият стремеж и акцент от страна на правителството върху диверсификацията на индустриалната база е възможност за Декси Тур. След като е извършено детайлно проучване на пазара може да се каже, че има нужда от туристическа агенция, която да се съсредоточи върху предоставянето на развлекателни екскурзии. Въпреки че в момента има различни оператори на пазара, някои от които съществуват от относително дълъг период от време, Декси Тур вярва, че има пазарна нужда от такъв, който да е специализиран в осигуряването на комфортна и приятна услуга на туристите. Трябва да се има предвид фактът, че туристическата индустрия става все по-важна за икономиката на България.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Бизнес сътрудничество между туроператор и доставчик на туристически услуги по примера на ……………………………...
 
Бизнес сътрудничество между туроператор и доставчик на туристически услуги по примера на ……………………………...

  По-голямата част неуреденостите на хотела с туроператора са по отношение на маржа на печалбата, както и трудността туроператора да предостави ясен ангажимент за заетост, покритие на договора, както и финансовата сигурност на тяхното сътрудничество. Тези конфликти са нормални. В допълнение, колкото е по-силна конкурентната позиция на хотела с толкова по-малко проблеми той ще се сблъсква с туроператорите, дължащи се на по-справедливо разпределение в рамките на канала.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Биологични системи и особености на връзките им с околната среда.Екологична ниша. Жизнена среда, екологични фактори
 
Биологични системи и особености на връзките им с околната среда.Екологична ниша. Жизнена среда, екологични фактори

  Курсовата представя основните биологични системи и техните обвързаности с околната среда.
Цена: 100.00 лв.
 


 
БИОЦЕНОЗА – СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРАНЕ. РАЗВИТИЕ НА БИОЦЕНОЗИТЕ. АКЦИЯ, КОАКЦИЯ, РЕАКЦИЯ. ЕКОЛОГИЧНА СУКЦЕСИЯ.
 
БИОЦЕНОЗА – СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРАНЕ. РАЗВИТИЕ НА БИОЦЕНОЗИТЕ. АКЦИЯ, КОАКЦИЯ, РЕАКЦИЯ. ЕКОЛОГИЧНА СУКЦЕСИЯ.

  Курсова работа разглежда структурата и процеса на функциониране на биоценозата.
Цена: 100.00 лв.
 


 
ВАТВ 706D Цени и ценообразуване на туристическия продукт.
 
ВАТВ 706D Цени и ценообразуване на туристическия продукт.

  Интернет е променил начина, по който потребителите пазаруват. В днешно време хората използват Интернет за покупка/продажба на продукти, като и на услуги. Туристическите услуги са станали много популярни сред потребителите, използващи интернет. В качеството си на услуга, определена от доминиращ информационен компонент, туристическият продукт е логично да се позиционира онлайн.
Цена: 100.00 лв.
 


 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ С ДРУГИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНАТА СИСТЕМА.
 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ С ДРУГИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНАТА СИСТЕМА.

  Действителното въздействие на информацията за изпълнението върху решенията за разпределение на ресурсите е все още неясно. Налице са някои примери за финансиране да се преместят от програми, когато не успеят да постигнат целите. Въпреки това, броят на задачите е твърде голям, за да позволи на ресорните министерства и в частност във финансовите дирекции, системно да наблюдават изпълнението. Инфлационното таргетиране е добре познат потенциален проблем, по-специално по време на ранните етапи на преминаване към изпълнение на програмни бюджети бюджетиране. Използването на данни за ефективността за мониторинг и вземане на стратегически решения е само възможно с малко на брой добре дефинирани мерки за всяка програма.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Видове стопански системи – същност и различия.
 
Видове стопански системи – същност и различия.

  Икономическите системи се отличават според това как господстващата класа в икономика получава добавената стойност. Начините, по които господстващата класа може да получи контрол над добавената стойност са ограничени във въображението. Голям брой различни икономически системи са се появявали в човешката история. Независимо от отва, вравнително малко на брой икономически системи са изиграли значима роля в икономическата история: феодализъм, капитализъм, робство и социализъм
Цена: 87.50 лв.
 


 
ВРОДЕНИТЕ ИДЕИ У ДЕКАРТ
 
ВРОДЕНИТЕ ИДЕИ У ДЕКАРТ

  Безплатна курсова работа по философия / психология
Цена: 0.00 лв.
 


 
Връзки с обществеността /самостоятелна работа за МВБУ/
 
Връзки с обществеността /самостоятелна работа за МВБУ/

  Стратегическото планиране е процес, който позволява на мениджъра на кампанията да си поставят ясни цели, да идентифицира и избере конкретни аудитории, да определи приоритети и изберете дейностите на мас-медийната кампания. Стратегическият план е основен документ за постигане на консенсус със заинтересованите страни относно целите, публиката и дейностите по кампанията. Планирането на кампанията и процеса на изпълнение за адаптиране в съществуващите средства за масово осведомяване.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Въведение в психологията на управление – развитие, връзки с други науки.
 
Въведение в психологията на управление – развитие, връзки с други науки.

  Поръчай разработване на курсова работа по психология на управлението за ВСУ.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Страница: 5 от 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.