+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ.
 
ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ.

  Създаването на общата политика, която обхваща основните области на икономическия живот на наднационално ниво е основна и характерна черта на Европейската общност. Въпреки това, значимо различие се наблюдава във вътрешното равновесие, което води до различия в социалното и икономическо развитие на тези региони. Най-очевидното неравенство е относно прекомерната концентрация на различни пазарни процеси в експлоатация на тези региони, водещи до намаляване на регионалната диверсификация
Цена: 0.00 лв.
 


 
Еврото в международната парична система, МBAM 256
 
Еврото в международната парична система, МBAM 256

  Самостоятелна работа „България и Европейският паричен съюз”
Цена: 112.50 лв.
 


 
Електронен бизнес по модела „Канава на бизнеса“.
 
Електронен бизнес по модела „Канава на бизнеса“.

  .... използва уникална концепция за вземане на поръчки. Компанията използват своята складова мрежа. Локалният подход изглежда, че сработва добре в САЩ. Компанията също така стимулира клиентите да избират определен час за доставката на поръчката чрез въвеждане на отстъпки. .... доставя хранителни стоки от супермаркети. Голяма предимство е, че линиите за доставка вече са на разположение.
Цена: 175.00 лв.
 


 
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО
 
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО

  Правителствата играят основна роля в обществата като администратори на държавни функции и опосредстващи предоставянето на услуги на граждани и институциите на гражданското общество по ефективен начин . Подобренията в информационните и комуникационните технологии (ИКТ) увеличават броя на хората в частния и в публичния сектор, които се възползват от широката гама от услуги по интернет. Правителствата се опитват да използват ИКТ като средство за подобряване на взаимодействието им с гражданите посредством предоставянето в реално време на достъп до информация и много електронни услуги чрез Интернет. Това е довело до появата на явлението, наречено е-правителство.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Електронно правителство на България ...
 
Електронно правителство на България ...

  E-правителството първоначално започва като инструмент за комуникация използвано в рамките на правителство
Цена: 100.00 лв.
 


 
ЕТАПИ НА ПРЕХОДА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ И ВАЛУТЕН СЪЮЗ.
 
ЕТАПИ НА ПРЕХОДА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ И ВАЛУТЕН СЪЮЗ.

  Днес е необходимо ясно чувство за посока. Работата трябва да започне върху изграждането на липсващите елементи на истинския ИПС, който трябва да обхваща икономически, фискални, финансови, социални и политически аспекти. Затова се очаква в рамките на това десетилетие приемане на пътна карта за изпълнение на ИПС. Това е единственият начин да се намали несигурността в краткосрочен план и да се уверят гражданите и инвеститорите в общото европейско бъдеще.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Етиката в бизнес организацията - мисията възможна. Бизнес етика, или защо приятелството си е приятелство, а сиренето е с пари?
 
Етиката в бизнес организацията - мисията възможна. Бизнес етика, или защо приятелството си е приятелство, а сиренето е с пари?

  1. Дайте определения за термина „етика” и развитието й в бизнес организациите. 2. Опишете етап от работата си, обучението си или житейска ситуация, в неетична среда и проблемите, с които сте се сблъскали. 3.Опишете етап от работата си, обучението си или житейска ситуация, в среда със строги етични правила 4.Какви лични изводи/ поуки можете да направите за двата типа среда?
Цена: 100.00 лв.
 


 
ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
 
ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

  Точно този ръст на обема и ефективността на продажбите, произтичащ вследствие на работата на дистрибутора-вносител за регулиране на пазара и популяризаране на автомобила, могат да бъдат основен стимул за мултибрандовите дилъри да си сътрудничат с компанията.
Цена: 150.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ: Предварително проучване за състоянието на е-туризма в Интернет среда – възможности и предизвикателства за българсикте туристически фирми
 
ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ: Предварително проучване за състоянието на е-туризма в Интернет среда – възможности и предизвикателства за българсикте туристически фирми

  Представете си, че ще откривате собствена туристическа фирма (туроператор, туристическа агенция, организатор на събития, екскурзоводски услуги и т.н.) или ви предстои да започнете работа във фирма, която до момента няма собствен сайт и не присъства на е-пазар. Пред вас стои предизвикателството да направите свое предварително проучване за състоянието, възможностите, заплахите, ако ви предстои да „излезете“ на е-пазар. Пред вас са изложени ключови насочващи по които трябва да структурирате своето изложение за курсовия проект. Възможно и е препоръчително да добавите и други разсъждения по темата, като аргументирате значимостта им (въпрос 9).
Цена: 112.50 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПО „ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА“.
 
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПО „ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА“.

  Тема на проекта: „ Продуктова и иновационна политика на примера на фирма/организация…..(наименование на организацията), в която работя или бих искал да работя“.
Цена: 125.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПО „ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА“.
 
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПО „ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА“.

  Компания Мусала Софт показва, че краудсорсингът като иновационна политика на големите световни компании има своето поле за развитие и в България. Екипът на Мусала Софт е силно креативен по свой собствен начин, но все още има поле за развитие на неговите софтуерни краудсорсинг инициативи. Краудсорсингът и отворените подходи в бизнеса са все още недостатъчно експлоатирано поле.
Цена: 125.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУС ПО  КУРС  BAEB668D Основи на застраховането.
 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУС ПО КУРС BAEB668D Основи на застраховането.

  Целта на настоящата курсова работа е въз основа на теоретичните познания, да се направи собствено проучване, да се анализира конкретен проблем и да се формулират съответни изводи.
Цена: 87.50 лв.
 


 
Страница: 7 от 25
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.