+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ - Разработване на модел на счетоводна политика.
 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ - Разработване на модел на счетоводна политика.

  Избирате конкретно българско предприятие и разработвате счетоводен модел за него, следвайки структурата
Цена: 225.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА по BAAB519 Организация и методика на отчетния процес
 
ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА по BAAB519 Организация и методика на отчетния процес

  Теми: 1. Организация и методология на счетоводното отчитане на собствения капитал 2. Организация и методология на счетоводното отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи 3. Организация и методология на счетоводното отчитане на материалните запаси
Цена: 87.50 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА /КУРСОВА/ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНА ФИНАНСИ.
 
ЗАДАНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА /КУРСОВА/ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНА ФИНАНСИ.

  1.Опишете възможните начини за комбиниране на различните източници за финансиране на фирмата. 2. Кои данъци влияят върху икономическата активност на фирмите и как?
Цена: 140.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО „Принципи на маркетинга”.
 
ЗАДАНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО „Принципи на маркетинга”.

  Основната цел на заданието е да се доразвият, прецизират и оценят познанията ви, получени с помощта на учебника и свитъка с материали за самоподготовка по дисциплината.
Цена: 375.00 лв.
 


 
ЗАДАНИЕ ПО МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА
 
ЗАДАНИЕ ПО МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

  Целта на заданието е да разработите практически въпросник за изследване на удовлетвореността на избран от вас продукт/търговска марка/услуга/търговски обект. Задължително е да подберете продукт/марка/услуга/ търговски обект които познавате като съдържание, параметри, функционални характеристики, приложение, особеност и т.н. тъй като това стои в основата на обективността и способността да формулирате въпроси. В увода посочете аргументи за избора на изследвания продукт/търговска марка/обект.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Задание по Мултимедиен маркетинг.
 
Задание по Мултимедиен маркетинг.

  На все по-конкурентният пазар, конкуренцията между брандовете постепенно еволюира от краткосрочна към дългосрочна, така, че брандът не се фокусира върху определени етапи, а трябва да се съсредоточи върху допълнително подобряване на продукта, ценообразуването, неговата промоция, съчетана с ясно позициониране на бранда, които да стимулират устойчивото предимство на пазара.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Задание по учебната дисциплина „ИНФОРМАТИКА“ ІІ част.
 
Задание по учебната дисциплина „ИНФОРМАТИКА“ ІІ част.

  Курсовата задача съдържа общо 2 файл: файлът в програма Excel 2010 във формат .xlsx и подготвената за печат страница от електронната таблица – в PDF (двата файла.xlsx и .pdf можете да ги архивирате и запишете заедно в заданието за Excel). Файловете се изискват само в електронен формат и записани в системата за електронно обучение.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Заданието с изпитни материали по „Финансово счетоводство”.
 
Заданието с изпитни материали по „Финансово счетоводство”.

  1. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 2. Да се открият, заведат и приключат сметките, осигуряващи информация за изготвянето на отчета за приходите и разходите и да се състави годишен отчет за при-ходите и разходите за 2009 г. 3. Да се изготви счетоводен баланс към 31 декември 2009 г., като се има пред-вид, че при приключване на сметките за активите, капитала и пасивите са установени следните остатъци към края на отчетния период:
Цена: 175.00 лв.
 


 
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.
 
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.

  Защитата на интелектуалната собственост (IP, intellectual property) и правата на интелектуална собственост (IPR, intellectual property rights) се определят като необходими за насърчаване на иновациите, творчеството и инвестициите в научноизследователска и развойна дейност. От друга страна, предоставянето на права върху интелектуална собственост може да има социални и икономически разходи, по-специално, когато собствениците на IPR използват неефективно защитените стоки, като по този начин те пречат другите да ги използват по-ефективно. Следователно, законодателството относно IP се занимава с намирането на подходящ баланс между собствениците на правата върху интелектуалната собственост и интересите на широката общественост за свободен достъп до информация и знания. На международно равнище, поредица от конвенции и договори, определят минималните материални и процесуални норми по отношение на защитата на IP и тяхното правоприлагане, както и формират международно правния режим на правата върху интелектуалната собственост.
Цена: 112.50 лв.
 


 
Изграждане и позициониране на търговската марка.
 
Изграждане и позициониране на търговската марка.

  Въпреки че логата са друга реторическа привлекателност, използвана в тази реклама, тя е индиректно изобразена чрез емоциите на нейните герои. Логото е начинът, по който рекламодателят използва логиката, за да убеди зрителите защо трябва да купят представения продукт. И все пак в тази реклама на PS4, рекламодателят първоначално не е бил наясно с логика на рекламата. Очевидното доказателство за логото в рекламата е в края, когато продуктът и неговите принадлежности са показани с цена в рамките на очаквания ценови диапазон на система за видеоигри.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Изкуството на преговорите.
 
Изкуството на преговорите.

  Целта на заданието е анализ на казус от практиката: конкретни преговори, анализ на преговорна ситуация, стратегии, резултати. Добре е то да е свързано с ежедневната професионална дейност на студентите
Цена: 150.00 лв.
 


 
Изследователска задача за отличен.
 
Изследователска задача за отличен.

  С така поставените въпроси бихме искали да провокираме вашия изследователски дух да се включите в следната практическа задача към курса, която озаглавихме: „Как да превърнем София в мечтана туристическа дестинация?“
Цена: 112.50 лв.
 


 
Страница: 8 от 25
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.