+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиИКОНОМИКС 1 - МИКРОИКОНОМИКА.
 
ИКОНОМИКС 1 - МИКРОИКОНОМИКА.

  Теми за курсови работи по „Микроикономика” за МВБУ
Цена: 100.00 лв.
 


 
Имаме ли нужда от силен капиталов пазар в България?“
 
Имаме ли нужда от силен капиталов пазар в България?“

  Развитието на местните капиталови пазари може да подобри финансовата стабилност чрез подобряване на способността на финансовите институции да управляват риска. Например, могат да бъдат използвани суапове за управление на лихвения риск и кредитни деривати могат да бъдат използвани, за да се управлява кредитния риск. Освен това, по-разнообразната финансова система, която включва капиталови пазари заедно с банковите пазари има тенденция да бъде по-стабилна и по-способна да поема шокове. Например, пазарите на облигации могат да действат като „еърбек” за банковото финансиране в случай на банкови кризи, като този начин се помага за абсорбиране на шока.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Индустриална организация.
 
Индустриална организация.

  Курсовата работа по „Индустриална организация” има за цел съчетание на теоретичните знания с анализ на промените в организацията на бизнеса в България през последните години и Ви дава възможност да приложите теоретичните знания за по-добра оценка и разбиране на реалната среда, в която функционира бизнеса.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Интернет Комуникации.
 
Интернет Комуникации.

  Доклад по дисциплина Интернет Комуникации за УНСС.
Цена: 225.00 лв.
 


 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА (по примера на конкретно предприятие)
 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА (по примера на конкретно предприятие)

  Разработване на курсов проект по информационни технологии в бизнеса за МВБУ.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Информационни технологии в бизнеса, МВБУ
 
Информационни технологии в бизнеса, МВБУ

  Работни процеси във фирма за ваучери за групово пазаруване
Цена: 0.00 лв.
 


 
ИСТОРИЯ НА ЕКОЛОГИЯТА. ВРЪЗКА НА ЕКОЛОГИЯТА С ДРУГИТЕ НАУКИ.
 
ИСТОРИЯ НА ЕКОЛОГИЯТА. ВРЪЗКА НА ЕКОЛОГИЯТА С ДРУГИТЕ НАУКИ.

  Екологията е най-изчерпателната и разнообразна от науките. Нейният обхват е огромен,и тя може да бъде най-важната наука за управлението земята като място за обитаване от човечеството и за това, което е останало от нашата природна среда.
Цена: 100.00 лв.
 


 
КАК НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА ПРОМЕНЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ   (по примера на български или чуждестранен курорт, хотелски комплекс, хотел, ресторант и др. -  по избор на студента)
 
КАК НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА ПРОМЕНЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ (по примера на български или чуждестранен курорт, хотелски комплекс, хотел, ресторант и др. - по избор на студента)

  Напредъкът в информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е оказал огромно влияние върху туристическия сектор. Ефектите от това развитие продължават да променят същността на модерния туризъм и до днес. Новата социална и технологична парадигма предоставя неограничени възможности за развитие, свързани с туристическите услуги и мобилността. Сегашното ниво на технологично развитие позволява създаването на обекти, които са малки, интелигентни и вградени в околната среда. Тези обекти, които записват разучават нашите навици и поведение, са преносими и имат връзка с интернет. Те също така могат да бъдат свързани помежду си и да създадат голямо количество от информация, с която да благоприятстват както за околната среда, в която се намират и така и туристите, които ги притежават.
Цена: 125.00 лв.
 


 
КАК НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА ПРОМЕНЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ.
 
КАК НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА ПРОМЕНЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ.

  Информационните и комуникационни технологии са един от водещите фактори за конкурентоспособност що се отнася до туристическия пазар и стратегическото управление на туризма. Всъщност те намаляват транзакционните и оперативните разходи. Туристическият сектор преминава към фаза на диференциация и диверсификация на продуктите и разработването на туристически пакети използвайки дейности, свързани с кетъринга, настаняването, свободното време и др. Влиянието на ИКТ върху конкурентоспособността в туризма се проявява в различни туристически сектори. Такива сектори са най-често въздушните линии, хотелиерството, туроператорите, туристическите агенции.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Кампания на компанията Х ....
 
Кампания на компанията Х ....

  Вие сте компания-производител на лекарства и хранителни добавки (Компания Х), лидер във фармацевтичния сектор (изберете сами името на компанията). Към момента Вашата компания се ползва с признание и доверие от страна на клиенти, партньори и служители. За да затвърди положителния си имидж, Вашата компания трябва да създаде нова PR кампания, която да е социално насочена.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Капиталово бюджетиране ПРОЕКТ № 8.
 
Капиталово бюджетиране ПРОЕКТ № 8.

  Фирма "Успех"АД анализира и оценява инвестиционен проект за осъществяване на нова производствена дейност (производство на козметични изделия). Продукцията е предназначена за вътрешния пазар. В производството ще се използват суровини и материали местно производство.Пазарната маркетингова стратегия е максимално разнообразяване на асортиментната структура на производството. Предприятието разполага с добре развита мрежа за продажба на продукцията в големите градове. Има опит в организацията, снабдяването, производството и пласмента на произвежданата продукция. В района има предлагане на работници с необходимата квалификация и опит.
Цена: 187.50 лв.
 


 
Страница: 9 от 25
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.