+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

Курсови работиИндустриална организация.
 
Индустриална организация.

  Курсовата работа по „Индустриална организация” има за цел съчетание на теоретичните знания с анализ на промените в организацията на бизнеса в България през последните години и Ви дава възможност да приложите теоретичните знания за по-добра оценка и разбиране на реалната среда, в която функционира бизнеса.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Интернет Комуникации.
 
Интернет Комуникации.

  Доклад по дисциплина Интернет Комуникации за УНСС.
Цена: 180.00 лв.
 


 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА (по примера на конкретно предприятие)
 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА (по примера на конкретно предприятие)

  Разработване на курсов проект по информационни технологии в бизнеса за МВБУ.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Информационни технологии в бизнеса, МВБУ
 
Информационни технологии в бизнеса, МВБУ

  Работни процеси във фирма за ваучери за групово пазаруване
Цена: 0.00 лв.
 


 
ИСТОРИЯ НА ЕКОЛОГИЯТА. ВРЪЗКА НА ЕКОЛОГИЯТА С ДРУГИТЕ НАУКИ.
 
ИСТОРИЯ НА ЕКОЛОГИЯТА. ВРЪЗКА НА ЕКОЛОГИЯТА С ДРУГИТЕ НАУКИ.

  Екологията е най-изчерпателната и разнообразна от науките. Нейният обхват е огромен,и тя може да бъде най-важната наука за управлението земята като място за обитаване от човечеството и за това, което е останало от нашата природна среда.
Цена: 80.00 лв. Промо: 0.00 лв.
 


 
КАК НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА ПРОМЕНЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ   (по примера на български или чуждестранен курорт, хотелски комплекс, хотел, ресторант и др. -  по избор на студента)
 
КАК НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА ПРОМЕНЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ (по примера на български или чуждестранен курорт, хотелски комплекс, хотел, ресторант и др. - по избор на студента)

  Напредъкът в информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е оказал огромно влияние върху туристическия сектор. Ефектите от това развитие продължават да променят същността на модерния туризъм и до днес. Новата социална и технологична парадигма предоставя неограничени възможности за развитие, свързани с туристическите услуги и мобилността. Сегашното ниво на технологично развитие позволява създаването на обекти, които са малки, интелигентни и вградени в околната среда. Тези обекти, които записват разучават нашите навици и поведение, са преносими и имат връзка с интернет. Те също така могат да бъдат свързани помежду си и да създадат голямо количество от информация, с която да благоприятстват както за околната среда, в която се намират и така и туристите, които ги притежават.
Цена: 100.00 лв.
 


 
КАК НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА ПРОМЕНЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ.
 
КАК НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА ПРОМЕНЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ.

  Информационните и комуникационни технологии са един от водещите фактори за конкурентоспособност що се отнася до туристическия пазар и стратегическото управление на туризма. Всъщност те намаляват транзакционните и оперативните разходи. Туристическият сектор преминава към фаза на диференциация и диверсификация на продуктите и разработването на туристически пакети използвайки дейности, свързани с кетъринга, настаняването, свободното време и др. Влиянието на ИКТ върху конкурентоспособността в туризма се проявява в различни туристически сектори. Такива сектори са най-често въздушните линии, хотелиерството, туроператорите, туристическите агенции.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Кампания на компанията Х ....
 
Кампания на компанията Х ....

  Вие сте компания-производител на лекарства и хранителни добавки (Компания Х), лидер във фармацевтичния сектор (изберете сами името на компанията). Към момента Вашата компания се ползва с признание и доверие от страна на клиенти, партньори и служители. За да затвърди положителния си имидж, Вашата компания трябва да създаде нова PR кампания, която да е социално насочена.
Цена: 120.00 лв.
 


 
Капиталово бюджетиране ПРОЕКТ № 8.
 
Капиталово бюджетиране ПРОЕКТ № 8.

  Фирма "Успех"АД анализира и оценява инвестиционен проект за осъществяване на нова производствена дейност (производство на козметични изделия). Продукцията е предназначена за вътрешния пазар. В производството ще се използват суровини и материали местно производство.Пазарната маркетингова стратегия е максимално разнообразяване на асортиментната структура на производството. Предприятието разполага с добре развита мрежа за продажба на продукцията в големите градове. Има опит в организацията, снабдяването, производството и пласмента на произвежданата продукция. В района има предлагане на работници с необходимата квалификация и опит.
Цена: 150.00 лв.
 


 
Капиталът като фактор в икономиката на развиващите се страни.
 
Капиталът като фактор в икономиката на развиващите се страни.

  Изготвяне на курсова работа по МИО за МВБУ.
Цена: 70.00 лв.
 


 
Комплексните външноикономически операции в съвременния международен бизнес
 
Комплексните външноикономически операции в съвременния международен бизнес

  Разработване на курсова работа по международен бизнес.
Цена: 80.00 лв.
 


 
Страница: 9 от 25
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.